Kuran-ı Kerim’de Geçen Surelerin Faziletleri Nelerdir?

16.05.2021
2.344
Kuran-ı Kerim’de Geçen Surelerin Faziletleri Nelerdir?

Kuran-ı Kerim sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa Allah tarafından gönderilmiş son ilahi kitaptır. Kuran-ı Kerim içerisinde peygamberlerin gerçek hayatlarında oluşan kıssa şeklinde sure ve ayetler bulunmaktadır. Öncelikle ayet ve surenin ne demek olduğunu söylemekte fayda vardır.

Kuran-ı Kerim’de Geçen Surelerin Faziletleri

Ayet Kuran-ı Kerim içerisinde yer alan ve bazı İslam alimlerine göre 6666, bazılarına göre 6236 tane olan yüce Allah’ın kelamıdır. Bu sayının farklı olmasının nedeni ise, bazı uzun ayetlerin birleştirilmesidir. İslam alimlerinin çoğunluğu Kuran-ı Kerim ayetlerinin 6236 tane olduğunu söylemişlerdir ve bu konuda ittifak etmişlerdir.

Ayetler ise sure içerisinde geçmektedir. Sure ayetlerin tamamını kapsayan ve bir bütün olarak belirtilmiş olan Kuran-ı Kerim bölümlerinden her bir tanesidir. Yüce kitap Kuran-ı Kerim’de toplam 114 tane sure vardır ve bu rakamda hiçbir şekilde değişiklik yoktur. Yüce Allah kutsal kitabında yer alan sureler ile kullarına bazı şeyler anlatmaktadır. Sureler içerisinde yer alan ayetler anlatılmak istenen mesajı veren ilahi sözlerdir.

Her zaman Allah kullarının iyi olması için onları uyarmakta ve kendilerine doğru yolun kitabında olduğunun mesajını vermektedir. Bu mesajı ise Kuran-ı Kerim’i canlı olarak yaşayan ve insanlara öğreten son peygamber Hazreti Muhammed efendimiz (s.a.v) tarafından Müslümanlara iletilmiştir. Sureler ise Müslümanlara doğruyu görmeleri açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda Kuran-ı Kerim bölümleri olan 114 tane surenin Müslümanlara çok sayıda faydası vardır.

Bu faydalar hem dünyevi hem de uhrevi olarak kendilerine fayda sağlamaktadır. Kuran-ı Kerim içerisinde yer alan sureleri okuyan Müslümanlar, hem sevap kazanmakta hem de dünyevi işleri yoluna girmektedir. Kuran-ı Kerim surelerinin faziletleri oldukça fazladır ve okunması halinde insan sağlığına fayda sağlamaktadır. Bu husus hakkında peygamberimizin hadis-i şerifleri bulunmaktadır. Özellikle peygamberimiz bazı sureleri okumanın çok büyük sevap olduğunu ve faziletlerinin bulunduğunu söylemektedir.

 Kuran-ı Kerim’de Fazileti Olan Sureler Nelerdir?

Kuran-ı Kerim’de fazileti olan sureler nelerdir? sorusu ise Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. Hastalıklara karşı bir şifa olan Kuran-ı Kerim sureleri, bu şekilde Müslümanların hastalıklardan kurtulmalarını sağlamaktadır. Kuran-ı Kerim insanlığa ve Müslümanlara gönderilmiş olan başlı başına bir şifadır ve uyulması halinde ebedi cennetin kazanılmasını sağlamaktadır. Kuran-ı Kerim içerisinde yer alan ve faziletlerinin oldukça önemli olan sureler bulunmaktadır.

Bu surelerden bazıları şunlardır.

 • Fatiha Suresi
 • İhlas Suresi
 • Tekasur Suresi
 • Mülk Suresi
 • Bakara Suresi
 • Asr Suresi
 • Fecr Suresi
 • Tekvir Suresi
 • Felak Suresi
 • Nas Suresi
 • Kehf Suresi
 • Nasr Suresi

Bu surelerden bazılarıdır. Peygamber efendimiz özellikle bu sureler hakkında özel hadisler söylemiş ve Müslümanların okumalarını tavsiye etmiştir. Peygamberimizin belirtmiş olduğu bu sureleri okumak Müslümanların hem dünya hayatlarını düzene sokmakta hem de ahiret hayatında büyük sevap kazanmalarını sağlamaktadır.

 Kuran-ı Kerim Surelerinin Faydaları ve Sevapları Nelerdir?

Kuran-ı Kerim okumak çok sevap kazandıran ve Müslümanların cennete girmelerini sağlayan ilahi kitaptır. Kuran-ı Kerim içerisinde yer alan ve peygamberimizin bu sureler ile ilgili hadisleri olan sözleri bulunmaktadır. Peygamberimiz bu sureler hakkında ashabına tavsiyelerde bulunmuş ve okumalarını istemiştir. Peygamberimizin arkadaşı olan ashabı ise efendimizin bu dediklerine tabi olmuşlar ve kendilerinin söylediği sureleri okumaya hayatları boyunca devam etmişlerdir.

Kuran-ı Kerim’de adı geçen surelerden bazılarının özellikle peygamberimiz tarafından zikredilmesi, Müslümanların özellikle dikkat etmeleri gereken bir husustur. Kuran-ı Kerim surelerinin faydaları ve sevapları arasında yer alan ve her türlü hastalığın gitmesine vesile olan bu sureler, aynı zamanda insanın daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamaktadır.

İsmi geçen sureleri okumanız sizlere şu faydaları sağlayacaktır.

Fatiha Suresi Faydaları ve Sevapları

Fatiha suresi kelime anlamı olarak açmak demektir. Kuran-ı Kerim’in ilk suresi olan ve her namazda okunması farz olan bir suredir. Fatiha Suresinin faziletine dair peygamberimizin çok sayıda hadisi şerifi bulunmaktadır. Fatiha Suresi ile ilgili rivayette peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Fatiha Suresine benzer bir sure ne Tevrat’ta, ne Zebur’da, ne Kuran’da yoktur demiştir.

Fatiha Suresinin okunması Allah’ın kızgınlığının gitmesine vesile olur. Allah’ın varlığının ve birliğinin apaçık işaret eden bu sure, fazilet açısından sırlarla doludur. Fatiha Suresini okumaya devam eden kişiye bu sure mahşer günü şefaat eder. Fatiha Suresi aynı zamanda dua mahiyetinde bir suredir ve sık sık okunması gereklidir. Faydaları oldukça çok olan bu sure tüm manevi sıkıntılarınızın gitmesini sağlayacaktır.

 İhlas Suresi Faydaları ve Sevapları

Peygamber efendimiz İhlas Suresi ile ilgili bir hadisi şerifinde, bu surenin Kuran-ı Kerim’in üçte birine denk olduğunu sahih hadis-i şeriflerinde söylemiştir. İhlas Suresini devamlı okuyan kişinin evine bolluk gelir ve vücudu hastalıklardan kurtulur. İhlas Suresi Allah-u Tealanın varlığını ve birliğini anlatan, hiçbir şeye benzemediğini ve doğmayıp doğurmayacağının mesajını veren çok önemli bir suredir. Allah’ın tek olduğunu ve ondan başka ilah olmadığını anlatır.

 Tekasür Suresi Faydaları ve Sevapları

Peygamber efendimiz Tekasür Suresi ile ilgili bir hadis-i şerifinde ashabına şöyle buyurmuştur. Sizden bir kişi her gün 1000 ayet okumaya güç yetirebilir mi? diye sormuştur. Ashab ise peygamberimize kimsenin bu kadar ayeti günlük okumaya gücünün yetmeyeceğini söylemiştir. Peygamberimiz ise bu husus ile ilgili kim her gün Tekasür Suresini okursa, 1000 ayet okumuş gibi sevap alır buyurmuştur. Aynı zamanda Tekasür Suresini ikindi namazından sonra okuyan kabir azabından kurtulur.

Özellikle baş ağrısı çeken kişilerin bu sureyi ikindi namazı sonrası okumaları, kendilerinin baş ağrılarının geçmesini sağlar. Tekasür Suresini okumayı alışkanlık haline getiren ve her gün okuyan kişi, Allah’ın hoşnutluğunu kazanır. Eğer yağmur yağarken Tekasür Suresini yedi defa okursa, Allah okuyan kişiye hesapsız sevap yazar. Tekasür Suresinin bir fazileti ise manevi alemde devamlı şükreden kişi olarak anılır. Mezarlık ziyaretlerinde Tekasür Suresi okunması sünnettir ve ölen kişiye fayda sağlar. Siz de namaz kılarken veya normal zamanlarda Tekasür Suresi okuyarak sevap kazanabilirsiniz.

 Mülk Suresi Faydaları ve Sevapları

Kuran-ı Kerim sureleri içerisinde yer alan ve peygamberimizin özellikle çok fazla faziletinin olduğunu müjdelediği sure ise Mülk Suresidir. Özellikle bu sureyi okumaya devam eden kişi kabir azabı çekmez ve korunur. Ebu Davud kaynaklı hadis-i şerifte peygamberimiz Mülk Suresi ile ilgili şöyle buyurmuştur. Kuran-ı Kerim içerisinde 30 ayetten oluşan bir sure bulunmaktadır. Bu surenin ismi Mülk Suresidir. Bu sureyi okumaya devam eden kişiye Mülk Suresi mahşer günü şefaat eder ve kabir azabı çekmez buyurmuştur. Tirmizi hadis kitabında ise İbni Abbas rivayetli hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur. Mülk Suresi okuyan ve kabir azabını hak etmiş olan kişiyi bu sure koruma altına almaktadır ve kendisini kabir azabından kurtarmaktadır. Kabir azabı ehli sünnet akidesine göre haktır ve gerçektir.

 Bakara Suresi Faydaları ve Sevapları

Fatiha Suresi ve diğer Kuran-ı Kerim sureleri gibi çok önemli olan ve hakkında oldukça fazla hadis-i şerif bulunan Bakara Suresi, okuyan kişiye çok fayda sağlamaktadır. Bakara Suresi ile ilgili hadis-i şeriflerden bir tanesinde efendimiz şöyle buyurmuştur. Efendimiz her şeyin bir zirvesinin olduğunu söylemiş ve Kuran-ı Kerim’in zirvesininde Bakara Suresi olduğunu beyan etmişlerdir. Çok faziletli bir suredir. Bakara Suresi içerisinde yer alan ve müslümanlar tarafından Ayetel Kürsi olarak bilinen bir ayet bulunmaktadır. Bu ayetin okunduğu eve şeytanın giremeyeceğini efendimiz söylemiştir.

Hadis kaynağı ise Suyuti Camius Sağır’dır. Müslüm kaynaklı bir hadis-i şerifte ise peygamberimiz Bakara Suresini Al-i İmran Suresi ile beraber okunmasını söylemiştir. Bu iki surenin parlak olduğunu ve kıyamet günü okuyan kişiye gölge olacağını belirtmiştir. Okuyan kişiyi mahşer sıcağından koruyan bir suredir. Bakara Suresi okuyan kişinin başına cennet tacı takılacağı hadis-i şerifte efendimiz tarafından söylenmiştir. Darimi kaynaklı bir hadistir. Gene Darimi kaynaklı bir hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Bakara Suresini okuyan, ezberleyen ve onu öğreten kişiye bereket verileceği söylenmiştir.

Okumamanın ise pişmanlık olduğu efendimiz tarafından söylenmiştir. Kuran-ı Kerim’in çadırı olduğu peygamberimiz tarafından hadis-i şeriflerinde rivayet edilmiştir. Bakara Suresinin 285-286 ayetleri olan ve halk arasında amener rasulü olarak bilinen ayetler bulunmaktadır. Bu ayetleri yatsı namazı sonrasında okumak sünnettir ve okuyan kişiye çok sevap verilmektedir. Yatsı namazı sonrası Bakara Suresinin son iki ayetini okumak kötülüklerden korunmanızı sağlar. Bakara Suresinin okunduğu eve şeytan girmez. Mutlu bir aile tablosuna sahip olmak isteyen kişilerin Bakara Suresi ile beraber diğer sureleri okuması çok faziletlidir.

 Asr Suresi Faydaları ve Sevapları

Şafi mezhep imamlarından olan İmam-ı Şafi Hazretleri Asr Suresi ile ilgili şöyle buyurmuştur. Kuran içerisinde Asr Suresinden başka sure olmasaydı bile Asr Suresi insanların mutlu olmaları için onlara yeterdi. Kuran-ı Kerim içerisinde yer alan ilimlerin havisi derecesinde bir suredir buyurmuştur. Hazreti Muhammed (sallalahu aleyhi vessellem) Asr Suresi ile ilgili bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Asr Suresi okumaya devam eden kişinin günahları affolur. Kendisi ise hakkı ve sabrı tavsiyede bulunan kişilerden yazılır demiştir. Peygamberimiz zamanından yaşayan sahabi efendilerimiz ise birbirlerini gördükten sonra ayrıldıklarında Asr Suresi okuyarak ayrılırlardı.

 Fecr Suresi Faydaları ve Sevapları

Kuran sureleri içerisinde yer alan ve fazileti olan bir sure olan Fecr Suresi diğer sureler gibi faydalı ve çok önemli bir suredir. Peygamberimiz (sallalahu aleyhi vessellem) Fecr Suresi ile ilgili şöyle buyurmuştur. Fecr Suresi okuyan kişiye bu sure kıyamet gününde kendisine nur olunacağı söylenmiştir.

 Tekvir Suresi Faydaları ve Sevapları

Peygamberimi Tekvir Suresi ile ilgili bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününe gözü ile bakmak isteyen kişi Tekvir Suresini okusun buyurmuştur. Bu hadisin kaynağı ise İbnü Ömer tarafından Hakim ve Tirmizi hadis kitaplarında geçmektedir ve sahih hadis-i şeriftir.

 Nas Suresi Faydaları ve Sevapları

Nas Suresi Kuran-ı Kerim’in Felak Suresi ile beraber Muavizeteyn Suresi olarak da geçen ve fazileti okuyana oldukça fazla olan bir suredir. Özellikle nazar ve büyüden korunmak için okunması gereken önemli bir suredir. Nas Suresi ile beraber Felak Suresini okuyan kişilere nazar değmez ve sihir gibi şeyler kendisine tesir etmez. Kendisine kötülük yapmak isteyenlere karşı koruma sağlar.

Şeytanın tüm vesveselerine karşı okunması gereken ve çok faydası olan koruma suresidir. Peygamberimiz büyü ve sihir gibi şeylerden korunmak isteyen kişilerin İhlas Suresi ile beraber Felak ve Nas Surelerini okumalarını emretmişlerdir. Sahabe içerisinde yer alan Ukbe İbnu Amir’den gelen bir rivayette peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Her namaz arkasında peygamberimiz bana Nas Suresini okumamı emretti buyurmuştur. Ebu Davud ve Müslim gibi sahih hadis kitaplarında bu hadis rivayet edilmektedir.

 Felak Suresi Faydaları ve Sevapları

Felak Suresi de Nas Suresi gibi nazar ve büyüye karşı okunması gereken ve kişinin korunmasını sağlayan önemli faziletli bir suredir. Bu sure ile ilgili peygamberimizin hadis-i şerifi bulunmaktadır. Nesai kaynaklı hadis-i şerifinde peygamberimiz, akşam ve sabahları Felak Suresi ile Nas Suresini okumaya devam eden kişilere bu surelerin yeterli olacağını söylemiştir.

 Yasin Suresi Faydaları ve Sevapları

Peygamber efendimizin Yasin Suresi ile ilgili bir hadis-i şerifi şöyledir. Her şeyin bir kalbi bulunmaktadır ve Kuran-ı Kerim’in kalbi ise Yasin Suresi’dir buyurmuştur. Yasin Suresini okuyan kişi 10 tane fayda görür. Bunların içerisinde aç olanın karın doyar, susuz kalanın susuzluğu gider. Hasta olan şifa bulur. Çıplak olan ve giysi bulamayan kişi örtünür. Öldüğünde kabre doymuş olarak girer. Üzüntülü olan kişinin üzüntüsü gider. Korkusu olanın korktuğu şey kendisinden gider. Her gece Yasin Suresini okumaya devam eden kişi öldüğünde suya kanmış şekilde ölür ve cennet şarabını içer. Ölülerin üzerine okunacak Yasin Suresi ise azaplarının gitmesini ve azalmasını sağlar. Sayısız faydası ve fazileti bulunan, sırları olan bir suredir ve okunması efendimiz tarafından tavsiye edilmektedir.

 Kehf Suresi Faydaları ve Sevapları

Kuran-ı Kerim’in tüm sureleri önemli olduğu gibi Kehf Suresi de önemli ve fazileti olan bir suredir. Sahabi efendilerimiz arasında yer alan Ebu Derda peygamberimizin bu sure ile ilgili hadis-i şerifini rivayet etmiştir. Peygamberimiz Kehf Suresi ile ilgili şöyle buyurmuştur. Kehf Suresinin bir rivayete göre başından, bir rivayette ise sonundan 10 ayet ezberleyen kişi, Deccal’in kötülüğünden ve şerrinden güvende olur buyurmuştur. Deccal kıyamet kopmasına yakın ortaya çıkacak ve insanlara ilahlık iddasında bulunacak bir kişidir.

Nasr Suresi Faydaları ve Sevapları

Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde Nasr Suresi için Kuran-ı Kerim’in dörtte birine denk olduğunu ve okunması halinde Kuran-ı Kerim’in dörtte birini okumuş sevabı alınacağını söylemiştir. Peygamberimizin bu hadisi Tirmizi hadis kitabında ve Sevabul Kuran bahsinde geçmektedir.

Kuran-ı Kerim içerisinde yer alan bu sureler gibi daha birçok farklı sure bulunmaktadır ve faziletleri oldukça fazladır. Önemli bir hususu belirtmekte fayda vardır. Kuran-ı Kerim’in faziletli ve Müslümanlara her konuda fayda sağlayacak olan bu surelerin sevaplarından istifade etmek isteyenlerin, başta beş vakit farz gibi ibadetlerini yapmaları son derece önemlidir. Aksi halde Müslümanın üzerine farz olan namazın kılınmaması hem kişiye günah ve azap getirecek, hem de bu surelerin faziletlerinden kendilerinin faydalanmamasına neden olacaktır. Kuran-ı Kerim surelerinin faziletlerinden faydalanmak için namaz gibi önemli bir ibadeti hakkı ile yerine getirmek ve tüm haram olan şeylerden uzak durmak gerekmektedir.

YAZAR BİLGİSİ
İlyas A.
İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Araştırmayı seven disiplinli bir kişiyim. Kitap okumayı ve farklı konular hakkında bilgi sahibi olmayı seviyorum.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.