Miftahul Cennet Duası Türkçe Arapça Okunuşu

Miftahul Cennet Duası Türkçe Arapça Okunuşu

Miftahul Cennet Duası

Miftahul Cennet Duası Türkçe Arapça Okunuşu ile ilgili hazırlamış olduğumuz içeriğimizde sizlerde bu dua hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Miftahul Cennet Duasının Faziletleri

 • Depresyon ve halüsinasyon gibi ruhsal hastalıkların tedavisinde faydalıdır. Elbette bu sorunları aşmak için önce tıp ilminden yararlanmak, sonra da duaya sığınmak gerekir.
 • Bu dua aynı zamanda şifalı bir dua olup, hasta olan kişiler veya aileleri tarafından da okunabilir. Ancak her türlü hastalıkta doktor önce bir doktora danışmalı, ardından doktorun tedavi planını aksatmadan takip etmeli ve son olarak da duanın gücüne güvenmelidir.
 • Aile içi çekişmeleri hafifletmek ve insanlar arasında sevgi ve bağlılığı teşvik etmek için okunur. Bu dua aynı zamanda koruyucu bir duadır ve her gün insanları her türlü beladan korumak için söylenir.
 • Miftahul Cennet duası, bir nimet-açma duasıdır. Bu dua, okuyan kişinin kaderini açar; Mutlu bir evliliğe sahip olmak isteyen kadın ve erkekler onu her gün okumalı.
 • Beslenme ve bereket için en iyi bilinen ve güçlü dualardan biridir. Düzenli kitap okuyanlar maddi sıkıntı çekmeyecek, daha çok para kazanacak ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olacaklardır.
 • Semavi miftahül namazı, “borçtan kurtulma” duası olarak da bilinir. Bu dua borçlu olanlar tarafından sık sık okunmalıdır.
 • Her gün bu duayı okuyan insanlar toplumda çok sevilir ve itibarlarından endişe duyarlar.
 • Dargın olanlar, darda olanlar bu dua sonucunda barışır ve dertleri giderilir.
 • Bu aynı zamanda para için bir duadır.
 • Çok güçlü ve etkili bir ihtiyaç duası olan Miftahul Cennet duası çeşitli nedenlerle okunur.
 • Miftahul Cennet duası ile yolculuk yapanlar kazalardan ve meşakkatlerden korunur, yolculukları sorunsuz geçer.
Miftahul Cennet Duasi Kac Defa Okunur

Miftahul Cennet Duası Kaç Defa Okunur?

Miftahul Cennet Duası Kaç Defa Okunur?

Miftahul Cennet duası okumadan önce iki rek’at hac namazının kılınması tavsiye edilir. Hacet namazından sonra niyet edilir ve üç, beş, yedi veya kırk defa Miftahul cennet namazı kılınır.

Miftahul Cennet Duası Nasıl Okunur?

 • “Bismillahirrahmanirrahim
 • Ve ilahüküm ilahün vahid* la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Ve kul  rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Ve kul rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul münzilin
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbic’alni mukimas salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel dua’
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Kala rabbena zalemna enfüsena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Ve ma tenkımü minna illa en amenna bi ayati rabbina lemma caetna rabbena efrığ aleyna sabran ve teveffena müslimin
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Rabbena innena semi’na münadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbiküm fe amenna* rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Vellezine yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Vahfid lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kur rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Fe in amenu bi misli ma amentüm bihı fe kadihtedev* ve in tevellev fe innema hüm fı şikak* fe seyekfıkehümüllah* ve hüves semıul alım
 • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
 • Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Zel celali vel ikram
 • Bi rahmetike Ya Erhame’r rahimiyn.” (amin)

Miftahul Cennet Duası Dilek İçin Nasıl Okunur?

Bu çok değerli bir duadır. Bunun en önemli nedeni duanın Kuran metinlerini içermesidir. Sonuç olarak, bu dua abdestten sonra okunmalıdır. Duaların kabulünde abdestin önemi göz ardı edilemez. Allah, abdestli namazlara, abdestsiz namazlardan çok daha fazla değer verir. Özellikle şiir içeren dualar temizlendikten sonra okunmalıdır.

Kabul edildiğinden şüphe edilmeden, dua gerçek duygularla okunmalıdır. Bu dua kendine veya başka birine yüksek sesle okunabilir. İstenen sonuç elde edilene kadar düzenli olarak söylenmelidir.

Miftahul Cennet Duası Okuyanların Yorumları

Fazla bilgi olmamasıyla birlikte Miftahul cennet duası okuyan insanların ortak söyledikleri bir şey varsa o da daha huzurlu ve güvende hissettikleridir.

Ayrıca elbette parasal olarak rahatladıklarını ve borçlarını kolayca kapattıklarını anlatmışlardır.

Miftahul Cennet Duası Arapca

 

Miftahul Cennet Duası Cübbeli Ahmet hoca

Ey Muhammed! Her kim bu duayı okursa; ”Kıyamet günü kabirden lakacak ,burağa binecek, hatta  mahşer halkı “Bu hangi peygamberdir?” diye hayretle kalkacaklardı. O sırada bir nida edilir. “Bu bir Peygamber değilidir.Dünyada miftahul cennet duasını okudu. Hakk Teala bu kerameti ona bahşeyledi. Ve rıdvan cennetlerini  ona açtı.

 • Her kim bu duayı okursa Nurdan tahtlar üzerinde oturur ve akrabalarına şefaat eder.
 • Bu duayı yanında taşıyan kimse hasta ise şifa bulur.
 • Borçlu ise gayb hazineleri ona açılır.
 • Okuyanın bağışlanması için Melekler Allah Teâlâ’ya niyaz ederler.
 • Hacet için okunursa hacetler Allah’ın izni ile kabul edilir.
 • Yolculuk anında yanında götürenler kaza ve beladan muhafaza olurlar.
 • Bu duayı okuyanlar ve taşıyanlar aziz olurlar.
 • Hz. Ali(k.v) buyurur ki:
 • Bu duayı okuyan kimse yoksulluk yüzü görmez.
YAZAR BİLGİSİ
Gizem
Dinimiz hakkında aslında ne kadarda az şey bildiğimizin farkında mıyız? Gelin hep birlikte bilgi açığımızı kapatalım. Araştırma yaptığım konularda edindiğim bilgileri sizlere de aktaracağım.
YORUMLAR

 1. menan yıldırım dedi ki:

  RABBİM cümlemizi hayırlı kullar eylesin tüm islam aleminde sağlık barış ve mutluluk dolu günler nasip etsin inşallah