Kapalı Olan Kısmetinizi Açmak İçin Dua

Kapalı Olan Kısmetinizi Açmak İçin Dua

Nasip kişiye özel bir durumdur. Kapalı olan kısmetinizi açmak için dua okuma yazılanı en güzel şekilde hayatınıza çekmenize vesile olacaktır. Bazı kişiler kısmetim kapalı nasıl açabilirim şekilde sorular sormaktadır. Kişinin ilişkileri olduğu halde kısmet bağlılığından evlenememesi ayrıca herhangi bir şekilde karşısına kısmet çıkmaması halinde kısmet bağlılığı düşünülmelidir. Herksin kısmeti nasibi dünyaya gelmeden önce belirlenmiştir.  Bu yüzden kimse kimsenin kısmetini almaz.

Kapalı Olan Kısmetinizi Açmak İçin Dua

” Yâ Müfettihal ebvâbi iftah yâ müferricü ferric yâ müsebbibü sebbib yâ müyessiru yessir yâ müsehhilü sehhil yâ mütehammimü tehammem.”

Kısmeti kapalı kişiler dua terkipleri sayesinde hayırlı bir kısmet elde edebilmektedir. Kısmet bağlılığının çözülmesi adına en etkili surelerden biri Cuma suresidir. Cuma suresi düzenli olarak her Cuma günün 18 defa okunduğunda kişinin kısmetsizliği son bulmaktadır. Kapalı olan kısmetinizi açmak için dua okumak bir anda sizi kısmetinizle karşılaştırmaktadır. Elbette ki dua okurken şüphe içinde olmamak gerekir. Kişi kısmetinin açılacağını inanırsa kısmetsizliğe yol açan sebepler son bulacaktır.

Bununla birlikte her müslüman için önem arz eden Fatiha süresi her gün 41 defa okunduğunda kişinin her türlü kısmeti açılacaktır. Kısmet açmak için pek çok dua bulunmaktadır. Allah dilediği takdirde kısmetiniz ayağınıza gelir. Elbette ki gelen kısmetleri geri çevirmemekte son derece önemlidir.  Kısmetin nereden geleceği belli olmaz. Bu yüzden dualarımızı okuduktan sonra farkındalığımızı da açmamız çok önemlidir.

Tesirli Kısmet Açma Duası

Tesirli kısmet açma duası her türlü nasipsizliğinizi açmak için etkilidir. Nasip iş, evlilik ve rızık için geçerlidir. Dünyada her şey kısmet ile olur.  Bir yemekte kısmetiniz var ise yersiniz yoksa o nimetten yararlanmanızın imkânı yoktur. Birçok kişi kısmetsizlikten yakınmaktadır. Ancak kısmetinde bir vakti zamanı bulunmaktadır. O vakit geldiğinde kısmetiniz su gibi akacaktır. Ancak kapalı kısmetlerin de dua yardımı ile açılması çok önemlidir. Bazı insanların kısmetleri çeşitli nedenlerle kapalıdır ve kısmetine bir adım atamamaktadır.

” Allahümme Ya Rabbi bicahi sahibi’l-vesileti Seyyidina ve Nebiyyina ve Habibina ve kurrete uyunina ve nur-i ebsarina ve Habibike Muhammedi’l-Mustafa ve Rasülike’l-Murtaza ve Nebiyyike’l-Mücteba, hevvil ahvalina ila ahseni’l-hal.Ya Muhavvile’l-havli ve’l-ahval.”

Kısmetin açılmasını sağlayan çeşitli dualar bulunmaktadır. Özellikle salavat dualarının kısmetlerin açılmasında büyük yararı bulunur. Allahümme Ya Rabbi bicahi salavatı her şekilde kısmetinizi açan bir salavattır. Bu salavatın 100 kere okunması ve ardından şükür namazı kılınması önemlidir.  Kısmetsiz kişiler kısmetlerinin tesirli bir şekilde açılmasını niyet ederek düzenli olarak salatı zikretmesi gerekmektedir. Tesirli kısmet açma duası olarak bilinen salavatlar her türlü kısmetsizliği şifalandırıcıdır.

Bekarlar İçin Kısmet Açma Duaları

Bekarlar için kısmet açma duaları dua usulünce ve inançla yapıldığında çok etkilidir. Özellikle kısmet açmak isteyen kişiler hiç kullanılmamış asma kilit alarak cuma günü namazdan çıkan ilk kişiye üç ihlas bir Fatiha süresi okutmalıdır. Okunan asma kilit açık olacak şekilde cami kapısına bırakılmalıdır.

Kısmet açmanın en etkili yollarından biri kendinize hayır dua edilmesidir. Abdestli ve namazdan yeni çıkmış bir insana kısmetinizi simgeleyen bir kilidi açtırmak oldukça etkili olacaktır. Bu uygulama pek çok kişi tarafından denenmiş ve güzel olaylara vesile olmuştur.

Bismillâhirrahmânirrahîm İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ (2 defa) (Fetih suresi 1.ayet)
Selâmun aleykum tıbtum fedhulûhâ hâlidîn. (Zümer suresi 73)
Legad câekum resûlun min enfusikum azîzun,aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm. (Tebve suresi 128)
Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ,subhâneke fekınâ azâben nâr. (Ali İmran 191)
Ve tilke huccetunâ âteynâhâ ibrâhîme alâ kavmihî, nerfeu deracâtin men neşâu, inne rabbeke hakîmun alîm (En’am 83)
Ve gul câel hakku ve zehekal bâtıl(bâtılu), innel bâtıle kâne zehûgân. (İsra 81)
Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ (İsra 82)
Gulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrâhîm (Enbiya 69)
Ve erâdû bihî keyden (Enbiya 70)
Fe cealnâ humul ahserîn (Enbiya70)
Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn (Enbiya 87)
Ve lâ tumsikû bi isamil kevâfiri (Mümtehine 10)
Ve ulkıyes seharatu sâcidîn (Araf 120)
Ve minen nâsi men yettehızu min dûnillâhi endâden yuhıbbûnehum ke hubbillâh(hubbillâhi), vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh. (Bakara 165)
Beyneha beyne ademe havva ve beyne yusuf ve züleyha ve fatımatuz zehra ve aliyyul murteda
Ve bi hakkı muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve alihi
Ve bihakkı cebrail ve mikail ve israfil ve azrail ya hannan ya mennan ya deyyan ya burhan ya rıdvan ya sultan ya ğafuran
Bismillâhirrahmânirrahîm (21 defa)
İzâ câe nasrullâhi vel feth (Nasr 1)
Ve reeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ (Nasr 2)
Fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirh, innehu kâne tevvâbâ (Nasr 3)
Nasrun minallâhi ve fethun karîbun, ve beşşiril mû’minîn (Saff suresi 13)
Yâ eyyûhellezîne âmenû
Gul huvallâhu ehad Allâhus samed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekun lehu kufuven ehad (ihlas suresi)
Leyse ke mislihî şey’un, ve huves semîul basîr (Şura 11)
Gul eûzu bi rabbil felak Min şerri mâ halak ve min şerri ğâsikın izâ vekab (Felak 1-3)
Gul eûzu bi rabbin nâs (Nas 1)
Gul kefâ billâhi şehîden beynî ve beynekum (Rad 43)
Ve gul câel hakku ve zehekal bâtıl(bâtılu), innel bâtıle kâne zehûgân.(İsra 81)
Gul yecmeu beynenâ rabbunâ (Sebe 26)
Summe yeftehu beynenâ bil hakk(hakkı), ve huvel fettâhul alîm.(Sebe 26)
Kul ereeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm (Mülk suresi 28)
Gul e re’eytum in asbaha mâukum gavren fe men ye’tîkum bi maîn maîn (Mülk suresi 30)
Gulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrâhîm (Enbiya 69)
Gul yâ eyyuhel kâfirûn.Lâ a’budu mâ ta’budûn.Gul kûnû gıradeten ḣâsi-în (Kafirun 1-2 ve Araf 166)
Gul sîrû fîl ardı (En’am 11)
Summenzurû keyfe kâne âkıbetul mukezzibîn (En’am 11)
Gul men yekleüküm bil leyli ven nehâr (Enbiya 42)
Gul hel nunebbiukum bil ahserîne a’mâlâ (Kehf 103)
Gul innemâ ene beşerun mislukum yûhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhun vâhidun.
Ve selâmun alel murselîn Vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn.(Kehf 110 ve Saffat 181-182 ayetler) ve bihi nesteıynu salavat (ve salavat getiriyoruz)
vesselamun ala seyyidina ve nebiyyina ebul kasım el muhammed Allahumme salli ala muhammed ve ali muhammed vet tahirin Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Ya şakikefa Ya gahiru.

Bekar kişilerde kısmet bağlılığı var ise kırk anahtar duası okuyarak yüce Allahtan hayırlı olan kısmetlerini dileyebilirler. Kırk anahtar duası Kuranı Kerimde geçen 40 ayetten oluşmuştur. Kırk anahtar duası dört hafta boyunca okunmalıdır. Dördüncü haftanın sonunda okuma bittikten sonra Yasin suresi okunmalıdır. Çok etkili dualar arasındadır.

Ayrıca kısmetsiz kişi hacet duaları, esma çalışmaları ile kısmetini açabilir. Ya Fettah her türlü kısmetinizi açmanız için zikredilmesi gereken çok özel bir esmadır. Bununla birlikte Fetih suresinin ilk ayeti ummadığını kısmetleri size yönlendirebilir. Ancak kişinin bilmesi ve kabullenmesi gereken bir durumda bulunmaktadır. Hiçbir bağlılık bulunmadığı halde kısmetiniz yoksa yazgınızda bir nasip bulunmadığını kabul etmeniz gerekir. Bu yüzden hayatınızda farklı güzelliklere yönelmeli ve kısmet dediğiniz şeyi farklı şekillerde almanız gerekir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.