İnanılmaz Servetiyle Gururlanıp Kibirlenen ve Allah’a Asi Olan KRAL KARUN

İnanılmaz Servetiyle Gururlanıp Kibirlenen ve Allah’a Asi Olan KRAL KARUN

Size birinden bahsedeceğim. Bu kişi Hz. Musa’ya karşı gelen ve Allah’a asi olan kişi. Öylesine devasa bir servet yapan ve sadece hazinelerinin anahtarını bile, yalnız 300 katırın taşıyabildiği kişi.
Kur’an-ı Kerim’de adının geçtiği ve Allah Teala’nın malıyla birlikte yerle bir ettiği kişi. Akıl almaz servetiyle gururlanıp kibirlenen Kral Karun’un hikayesi.

Karun

Kur’an-ı Kerim’de Karun adıyla bahsedilen bu kişi, Tevrat’ta Korah olarak geçmektedir. Ve Hz. Musa’ya karşı çöl hayatında bir isyan başlatmış bu isyanda da bir lider olmuştur. Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun’a karşı gelmiştir. Hz. Musa ve Hz. Harun’un dini inançlarını, görüşlerini yıkamayı hedeflemiş ve bu yönde adımlar atmıştır.

Bu yolda yanına (Rubenoğulları, Datan, Abiram)  gibi kabirlerin lideriyle anlaşıp hep birlikte, Hz Musa ve Hz Harun’a karşı gelip, bir isyan başlatmışlardır.

Olaydan Tevrat’ta şu şekil bahsedilir:

Karun Datan ve Rubenoğulları, Abiram gibi kabileleri ve hatta başka kabilelerdeki farklı farklı insanları yanına çekerek, bu kabilelerin de 250 beyini alıp. Hz Musa ve Hz. Harun’un dini yönetimini tamamıyla reddetmiş ve daha sonra Allah’a karşı asi olmuşlardır.

İsyan eden Karun “Yeter bizim halkımızda herkes çok değerlidir.
Ve Tanrı herkesle birliktedir. Neden Tanrı’nın emirleriyle kendinizi yükseltiyorsunuz.” Deyip Hz. Musa  ve Hz. Harun’a karşı isyanda bulunmuştur.

Hz. Musa daha sonra Allah’a secde edip, dua etmiş ve Kararın Allah’a ait olduğunu söylemiştir. Allah Teala ise isyan edenleri helak edeceğini duyurmuştur. Ancak Hz. Musa ve Hz. Harun onların hepsinin helak olmaması için Allah’a yalvarmıştır.

Kesinlikle okumalısınız Bir Zalimin Ölmesi İçin Hangi Dua Okunur? Birinin Ölmesi İçin Dua

Bundan sonra Karun, tüm kabile halkına ve tüm kabile liderlerine, çadırların etrafını boşaltmalarını söylemiş ama ne yapsalar da. Tüm malları, insanları, liderleriyle birlikte yer yarılıp yerin içine batırılmışlardır. Karun’un bu isyanı çöl hayatında önemli isyanlardan biridir. Hem halkı ayartıp hareketlendirmede, hem de Allah’ın kurduğu dini düzeni yok sayması bu isyanın önemini gösterir.

Bazı Yahudi rivayetleri de geçtiği üzere Karun’un Hz. Musa ve Hz. Harun’a isyan etmesinde bir kaç sebep bulunmaktadır.

Karun Nasıl Zengin Oldu

Bunlardan bir rivayete Karun, Firavun’un Mısır’daki hazinedarıydı.
Ya o kadar devasa bir servet yapmış, bu servetin anahtarını bile yalnız 300 katır taşıyabiliyordu. Bu servetle gururlanıp, asi olmuştu.
Karun Kohatoğulları’nın başına istemediği kişiyi getirdiği için Hz. Musa’ya kızmıştı. Tevrat’ta da Karun küçümseyici ve Tanrı’ya karşı çıkan biri olarak geçmektedir. Onlar isyan ederken Hz. Musa ve Hz. Harun onları durdurmak istese de onlar durmak bilmemiştir. Ve hepsi helak olmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de de Karun, Kasas Suresinin 76. Ayetinde Karunun büyük servetinden ve şımarıp gururlanmasından, kibirlenip asi olduğundan bahseder.

Bu ayette de anlaşılacağı üzere servetinin ne kadar devasa olduğu vurgulanmaktadır.

Karun kendi halkının içinde gösterişi çok seven biri olarak bilinir. Halkın içinde eşsiz gösterişiyle dolaşıp onları kendine hayran bırakır. Halkının servetiyle gururlanmamasını, servetin Tanrı tarafından kendisine verilmiş olduğunu söylese de. Kendisi tüm servetinin sadece kendi bilgisiyle elde ettiğini iddia etmektedir.

Lakin Allah onun tüm malını da alıp, kendisini malıyla birlikte yerin dibine geçirmiştir. Ve ne malı ona fayda etmiş ne de fayda edecek bir topluluk çıkmıştır. Hz. Musa bir çok mucize gösterse de hiçbiri iman etmemiş ve onu yalancı bir sihirbaz olarak adlandırmışlardır.

Hz. Musa’nın, Karun’un amcasının oğlu olduğu yönünde bazı rivayetler vardır.

Hz Musa ve Hz. Harun’dan sonraki en zeki kişi sayıldığı, Tevrat’ı çok etkileyici biçimde okuduğu söylenmektedir. Zekasından ötürü Firavun’un Mısır’a yönetici olarak tayin ettiği bildirilmiştir.
Karun, Hz. Musa’dan bu kadar büyük serveti. Hz. Musa’dan öğrendiği simya ilmine borçludur. Lakin o bunları görmezden gelmiş yine de ona isyan edip, Allah’a karşı asi olmuştur.

YAZAR BİLGİSİ
Erhan
Ben Erhan. Dinimiz hakkında araştırma yapmayı severim ve kendi öğrendiğim faydalı bilgileri siz kardeşlerimle de paylaşmaktan memnun olurum. Bana destek olmak için konularıma yorum yapabilirsiniz. Sevgilerimle,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.