Huzurlu Uyku Duası İle Rahat Bir Uyku Çekin

Huzurlu Uyku Duası İle Rahat Bir Uyku Çekin

Uyku günün yorgunluğunu almak, dinlenmek ve daha sağlıklı olabilmek için insana verilmiş bir lütuftur. Huzurlu uyku duası ile uyku süreci daha kaliteli bir hale gelebilmektedir. Bazı insanlar uyku problemleri yaşamaktadır. Uykunun bölünmesi, uyuyamama gibi durumlar psikolojiyi de olumsuz etkilemektedir. Huzurlu uyuyan insanlar güne enerjik ve sağlıklı başlarlar. Ancak uykusunu tam alamamış kişiler gün boyunca huzursuz ve sıkıntılı ruh haline bürünmektedir. Bu çevreye de yansımaktadır.

Huzurlu uyku için peygamberimizin de önerdiği uyku duaları mevcuttur. Her insanın uyku zamanı birbirinden farklıdır. Kimi erken yatar kimi de geç saatlerde yatmayı tercih eder. Bir insan sekiz saatlik bir uyku ile kendini zinde hissedebilmektedir. Bu yüzden uykuya önem verilmelidir. Kişi uyuyamıyorsa Allahtan yardım dileyerek rahat bir uyku için dua okumalıdır. Kuran ayetleri ve dualar rahat bir uyku süreci sağlamak için insanlara ışık olmaktadır. Uyku dengedir. Uykusunu tam alamayan kişi ne yazık ki saldırgan, mutsuz bir insan halin dönüşmektedir.

  • “Ve tahsebühüm eygâzan ve hüm rukûdün. Fe darabnâ alâ âzânihim fil kehfi siniyne adeden.”
  • Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinine adeda. Summe beasnahum li na’leme eyyul hızbeyni ahsa lima lebisu emeda. Kehf 11-12
  • Vecealna nevmekum subata. Nebe 9

Gece uyuyamayan kişiler Allah’ın yardımı ile dinlenme sürecini başlatabilirler. Çocuklarda da yetişkinlerde de uyku bozuklukları hayatın akışını bozmaktadır. Uykusuzluk çeken kişilerin gecesi gündüzü karışmaktadır. Bu yüzden önerilen uyku dualarını düzenli olarak okumak otomatikman yaşantınıza çeki düzen sağlayacaktır.

Korkmadan Uyumak İçin Dua

Korkmadan uyumak için dua çok önemlidir. Çünkü uykusuzluk çeken kişilerin büyük çoğunluğunda korku baş göstermektedir. Özellikle çocuk uykusuzluklarının temeli korkuya dayanmaktadır.  Gerek ruhani varlıklar nedeni ile gerekse beşerî olarak insan korkusuna yenik düşebilir. Bu yüzden uykusuzluğu tercih edebilir. Bununla birlikte psikolojik olarak kişinin kendini iyi hissetmemesi, kafasını kurcalayan sorunların olması uykusuzluğa neden olmaktadır.

“Euzü bikelimati’llahi’t-tammati min şerri ma halaka ve zerae ve berae

Bimillhi’llezila yedurru mea’s-mihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema. Ve hüve’s-Semiu’l-Alim

Allahümme ğarati’nnücum ve hedeiti-l-uyun.ve ente Hayyün kayyumün La te’huzühü sinetün vela nevm. İhdi kalbi ve emin ayni.

Allahümme eslemtü nefsi ileyk.ve veccehtü vechi ileyk.ve fevvadtü emri ileyk. Ve’l-ce’tü zahri ileyk. Rağbeten ve rahbeten ileyk. La Melcee vela mencee ille ileyk. Allahümme Amentü bi-kitabikellezi enzelt ve nebiyikellezi erselt.

Allahümme bismike emütü ve ahya”

Efendimizin Uyku Duası

Yetişkin insanlardaki ölüm korkusu da uykusuzluk yaratmaktadır.  Uykusuzluğu yenmek için psikolojik destek alınabileceği gibi dua etmek ruha iyi gelecektir. Düzenli dua edildiğinde kişi güvenle uykuya geçiş yapacaktır. Uykuda huzursuzluk oldukça zordur. Kişinin sürekli olarak uyanması, uykuya dalamaması fiziken de insanı yorgun düşürecektir. Abdestli olarak yatmadan önce uyku duaları okunduğunda kişi huzurlu ve rahat uyku uyuyabilmektedir.

Çocuk ya da yetişkin far etmeksizin uyku çok önemlidir. Bu sebeple yetişkinler uykusuzluk sorunu çekiyorsa veya uyanamamaktan korkuyorsa dua edip yatmak oldukça faydalıdır. Bununla birlikte çocuklarda korku veya başka bir sebepten dolayı uykusuzluk sorunu yaşanıyorsa anne ve baba çocuğun üzerine dua okuyabilir. Bununla birlikte dua yazılarak yastık altına veya yatağa iliştirilebilir. Bu sayede uyumayan çocuk Allah’ın izni ile uyuyacaktır.

  • Bismi(A)llâli-rrahmâni-rrahîm(i) – Rahman ve Rahim Alla’hın ismiyle
  • Elhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e) – Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur
  • Errahmâni-rrahîm(i) – O, Rahman ve Rahim’dir
  • Mâliki yevmi-ddîn(i) – O, hesap vev ceza gününün tek sahibidir
  • İyyâke na’budu ve-iyyâke nesta’în(u) – Rabbimiz! Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz
  • İhdinâ-ssirâta-lmustakîm(e) – Bizi dosdoğru yola eriştir
  • Sirâta-lleżîne en’amte ‘aleyhim ġayri-lmaġdûbi ‘aleyhim velâ-ddâllîn(e) – Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve azıp sapanların yoluna değil

Efendimizin Uyku Duası

Efendimizin uyku duası kişiyi anında rahat ve deliksiz uykuya geçirmektedir. Bu yüzden peygamber efendimizin tavsiyesi olan uyku dualarını her akşam aksatmadan okumalıyız. Kişi kolayca uykuya dalsa bile verimli uyku sağlamak adına önerilen uyku dualarını okursa gerçekten güne çok daha güzel başlayacağı şüphesizdir.  Uyku halindeyken kişi yarı ölü haldedir. Bu yüzden uyku ne kadar kaliteli olursa gecenin sabahı o kadar muhteşem olur.  Yeni bir güne başlamak için enerjimizi toplamak önemlidir. Buda uyku ile sağlanmaktadır.

Mutlaka okumalısınız Pişman Ettirip Özür Dilettiren Dua

“Allahümme ğarati’nnucumu vehedeeti’luyunu ve entelhayyu’l gayyumullezi la te’huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya gayyumu ihdileyli veenim ayneyya”

Uyku duası ile uykumuzu rahatça alabiliriz. Bununla birlikte önerilen uyku duaları sayesinde kâbus görmek mümkün olmayacaktır. Özellikle karabasan korkusu olanlar için uyku duaları çok huzur verici olacaktır. Her insanın uykuya dalma süresi, uyku alışkanlığı değişkendir. Burada önemli olan gerçekten kişinin uykusunu almış olarak güne başlamasıdır. Duaların gücü tartışılmazdır. Gece yatmadan önce okuyacağınız dualar o geceyi rahat bir uyku ile geçirmenizde büyük rol oynayacaktır. Özellikle peygamber efendimizin uyku ile ilgili dua tavsiyelerini gece okumak kişiye huzur ve uyku verecektir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.