Beled Suresi: İmanın Temel İlkelerini Hatırlatan Kılavuz

03.03.2024
1.249
Beled Suresi: İmanın Temel İlkelerini Hatırlatan Kılavuz

Beled Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 90. suresidir ve 20 ayetten oluşur. Bu sure, Mekke döneminde inmiştir ve Kur’an’ın 30. cüzünde yer alır.

Beled Suresi, Allah’ın peygamberleri ve kitapları aracılığıyla insanlara verdiği mesajları vurgular. Surenin ana teması, insanların Allah’a karşı sorumluluklarını hatırlatmak, doğru yolu bulmalarına yardımcı olmak ve insanların ahirette hesap verme gününe hazırlanmalarını sağlamaktır.

Beled Suresi’nin bir bölümünde, insanların cimrilikten ve iyilik yapmaktan kaçınmaları konusunda uyarılır. Ayrıca, insanların Allah’ın nimetlerini inkar etmeleri ve onun nimetlerini kötüye kullanmaları konusunda uyarılır.

Surenin sonunda, insanların ahiret gününde hesap verecekleri ve yaptıkları iyilik ve kötülüklerin karşılığını alacakları vurgulanır. Beled Suresi, insanlara doğru yolu bulmaları, iyi davranışlar sergilemeleri ve ahiret gününe hazırlanmaları için bir uyarı ve rehberlik kaynağı olarak önem taşır.

Beled Suresi’nin genel olarak, insanların sorumluluklarına dikkat çekmek, doğru yolu bulmalarını sağlamak ve ahiret gününe hazırlanmalarını teşvik etmek gibi önemli bir mesajı vardır.

Dinimizin şüphesiz tüm dua ve sureleri çok önemlidir. Bu sürelerden bir tanesi olan Beled Suresini duavekuran.com olarak inceledik.

Beled Suresi

Beled suresi 20 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminin ikinci aşamasının sonlarına doğru, risaletin dördüncü ya da beşinci yılında nazil olmuştur.

Kaf suresinde cahiliyeye yönelik eleştirilerin şiddeti arttırılmıştı. Bu surede de bu tür eleştirilere devam edilmiştir.

Beled Suresi

Beled Suresi

Nüzul Sebebi

Bu surenin nüzul sebebi hakkında kaynaklarda farklı bazı rivayetlere yer verilmiştir. Ancak yaygın görüş şudur: Her günah işlediğinde Hz. Peygamber’e gelip işlediği günahtan kurtulmak için yapması gerekeni soran bir adam hakkında inmiştir.

Bu adam her soru sorduğunda Hz. Peygamberden kefaret ödemesi gerektiği cevabını almış, nihayetinde ödemesi gereken kefaretler çoğalınca “ Muhammed’e uyduğum günden beri şu kefaretler yüzünden dünyanın malını harcadım” diye yakınmıştır.

beled suresi arapça

beled suresi arapça

Beled Suresinin Muhtevası

Surede günah işlediği halde ondan kurtulmanın gereklerini yerine getirmeyen bir kişi üzerinden eleştirilere yer verilmiştir, bu kişinin yaşadığı iç çelişkiye ve psikolojik krize dikkat çekilmiştir. Bu iç çekişmenin adı Kur’an’ın diliyle “akabe” yani “sarp yokuş” tur. Beled suresi insanlara bu sarp yokuşu aşmanın yollarını gösteren bir suredir.

Surede “o belde” ye yemin edilmiştir. Buradaki belde Mekke’dir. Mekke; müşriklerinde kutsal kabul ettiği bütün canlıların dokunulmazlığının bulunduğu bir şehirdir. Hz. Peygamber’in bu şehirde can emniyeti olmamış, ona eziyet etmek, öldürmek fikirleri düşünülmüştür.

Yeminlerin cevabı “ Şüphesiz biz insanı zorluklar içinde yarattık” ayetidir. Burada genel olarak bütün zorluklar kastedilmiştir. Yani hayat mücadelesinden bahsedilmiştir. Bu ayet aynı zamanda Hz. Peygamber’in tebliğinde karşılaşacağı zahmetleri de dile getirmiş olabilir.

Ayetlerde insanın kendisini çok güçlü görüp kimsenin kendisini yenemeyeceğini, hesaba çekemeyeceğini düşünmesi de eleştirilmiştir. İnsan düşmanlık yolunda ne kadar mal heba ederse etsin daima üstün ve güçlü olan Allah’tır. Ayetler insandan şunları iyice düşünmelerini istemiştir:

İnsana iki gözü veren Allah olacak, insan görecek ama insanın yaptıklarını Allah göremeyecek; insana dili, dudağı, ağzı veren Allah olacak, insan konuşacak, Allah insana hakikati anlatamayacak!? Böyle bir durum asla kabul göremez.

İnsanın önüne “iyi” ve “kötü” olmak üzere iki yol sunulmuştur. İyi yol “sarp yokuşa” benzetilmiştir. Akabe zor geçit demektir. Allah’ın gösterdiği iyi yol nefsin isteklerine karşı çok büyük mücadeleler gerektiren, zor geçitlere sahip bir yoldur. Sarp yokuşu geçmek ” bir köleyi özgürleştirmek”, ” açlıkta ihtiyaç sahiplerini doyurmak”, ” yakını olan bir yetimi veya yoksulu yedirmek” bunlar gibi toplumsal sorunlara duyarlı davranmaktır. İşte bu insanlar amel defterini sağ tarafından alacaklardır. Allah’ın ayetlerini inkar edenlerin ise defteri sol tarafından alçakları bildirilmiş ve bu insanların kendilerine faydaları dokunmadığını bildiren ayetlerle sure son bulmuştur.

Beled Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sure Müslümanlar tarafından ibadet, manevi güçlenme ve Allah’ın mesajlarını anlama amacıyla okunur. Surenin ana teması, insanların sorumluluklarına dikkat çekmek, doğru yolu bulmalarını sağlamak ve ahiret gününe hazırlanmalarını teşvik etmektir.

Beled Suresi’nin okunması aşağıdaki amaçlar için önemlidir:

 1. Manevi Güçlenme: Beled Suresi’nin okunması, Müslümanların manevi güçlenmelerine ve Allah’a yakınlaşmalarına yardımcı olabilir. Surenin mesajları, insanların imanlarını güçlendirmeye ve doğru yolu bulmalarına yardımcı olabilir.
 2. İbadet: Müslümanlar, Beled Suresi’ni ibadetlerinin bir parçası olarak okurlar. Özellikle namaz ve diğer ibadetler sırasında, Kuran’ın çeşitli surelerini okumak önemlidir.
 3. Allah’ın Mesajlarını Anlama: Beled Suresi, Allah’ın insanlara verdiği mesajları anlama ve üzerinde düşünme fırsatı sunar. Surenin ayetlerinde geçen öğütler ve uyarılar, insanların hayatlarına rehberlik etmek için önemli ipuçları sunabilir.
 4. Ahiret Gününe Hazırlık: Beled Suresi’nin mesajları, insanları ahiret gününe hazırlanmaya teşvik eder. Surenin sonunda, insanların yaptıkları iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığını alacakları hatırlatılır. Bu nedenle, Beled Suresi’nin okunması, insanları doğru yola yönlendirmek ve ahiret gününe hazırlamak için önemli bir adımdır.

Beled Suresi’nin okunması, Müslümanlar arasında yaygın bir uygulamadır ve Kuran’ın diğer sureleri gibi manevi bir deneyim sunar.

Beled suresinde ne anlatılıyor?

Beled Suresi, Kur’an’ın 90. suresidir ve Mekke döneminde inmiştir. Surenin ana teması, insanların sorumluluklarına dikkat çekmek, doğru yolu bulmalarını sağlamak ve ahiret gününe hazırlanmalarını teşvik etmektir. İşte Beled Suresi’nin ana hatlarıyla anlattığı konular:

 1. Şehirlerin Yıkılışı ve Allah’ın Nimetleri: Surenin başında, yıkılan şehirlerin örnekleri verilir ve bu şehirlerin halkının Allah’ın nimetlerini inkar ettiği ve O’na isyan ettiği belirtilir.
 2. İyilik Yapma ve Cimrilikten Kaçınma: Surenin devamında, insanların iyilik yapmaları, fakirlere yardım etmeleri ve cimrilikten kaçınmaları gerektiği vurgulanır.
 3. Allah’ın Azabı ve Rahmeti: Beled Suresi’nde, Allah’ın azabının korkunçluğu ve aynı zamanda O’nun rahmetinin büyüklüğü üzerinde durulur. İnsanların kötülükten kaçınmaları halinde Allah’ın rahmetine erişebilecekleri hatırlatılır.
 4. Doğru Yolun İşaretleri: Surenin sonunda, insanların Allah’ın işaretlerini ve doğru yolu bulmalarını engelleyen şeylerden kaçınmaları gerektiği üzerinde durulur. Ahiret gününde insanların hesaba çekileceği ve yaptıklarının karşılığını alacakları vurgulanır.

Beled Suresi, insanlara doğru yolu bulmaları ve Allah’a yakınlaşmaları için bir rehberlik sunar. İmanın gerektirdiği sorumluluklar, iyilik yapma ve kötülükten kaçınma gibi konular vurgulanır. Ayrıca, Allah’ın azabından korkulması gerektiği, ancak O’nun rahmetine de umut bağlanması gerektiği hatırlatılır. Bu şekilde, Beled Suresi, Müslümanları manevi olarak güçlendirmeye, doğru yola yönlendirmeye ve ahiret gününe hazırlamaya yönelik önemli bir mesaj sunar.

Şems Suresi Neye İyi Gelir?

Şems Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 91. suresidir ve 15 ayetten oluşur. İslam inancına göre, Kur’an’ın her bir suresi manevi anlam ve hikmetler taşır ve Müslümanlar için ruhsal birer rehberdir. Şems Suresi’nin okunması ve üzerinde düşünülmesi çeşitli manevi faydalar sağlayabilir:

 1. Ruhsal Denge ve Huzur: Şems Suresi’nin okunması, ruhsal denge ve huzur sağlayabilir. Sure, insanın iç dünyasına ışık tutar ve manevi bir derinlik sunar.
 2. İmanı Güçlendirme: Şems Suresi, Allah’ın varlığını, birliğini ve kudretini vurgular. Bu nedenle, sureyi okumak imanı güçlendirebilir ve Allah’a olan yakınlığı artırabilir.
 3. Kötülüklerden Arınma: Şems Suresi’nin manevi gücü, kişiyi kötülüklerden arındırabilir ve manevi temizlik sağlayabilir. Sureyi okumak, kötü düşüncelerden ve davranışlardan uzak durmaya yardımcı olabilir.
 4. Dua ve İbadet: Müslümanlar, Şems Suresi’ni okuyarak dua edebilirler. Sure, Allah’a yakarma ve O’ndan yardım dileme amacıyla okunabilir.
 5. Yönlendirici Mesajlar: Şems Suresi, insanlara hayatlarında doğru yolu bulmaları için yönlendirici mesajlar sunar. Manevi bir rehberlik olarak değerlendirilebilir.

Her Müslüman için manevi etkiler farklı olabilir, ancak genel olarak Şems Suresi’nin okunması ve üzerinde düşünülmesi, manevi bir deneyim sağlayabilir ve kişinin iç huzurunu artırabilir.

YAZAR BİLGİSİ
Gizem
Dinimiz hakkında aslında ne kadarda az şey bildiğimizin farkında mıyız? Gelin hep birlikte bilgi açığımızı kapatalım. Araştırma yaptığım konularda edindiğim bilgileri sizlere de aktaracağım.
YORUMLAR

 1. Bilal çelik dedi ki:

  Dua,süre okumak insanın içini rahatlatıyor çok güzel olmuş başarıların devamını diliyorum