12 Saatte Geri Getirme Duası (Çok Etkili)

12 Saatte Geri Getirme Duası (Çok Etkili)

Sevdiğimiz bir insanla yollarımız ayrıldığında kalbimiz fazlası ile acır. 12 saatte geri getirme duası ile dönmez sandığınız kişiyi döndürmek, kendimize çekmek mümkündür. Elbette ki bu tür duaları önerilen şekilde okumak çok önemlidir.  Ayrılıktan sonra kişinin yeni bir ilişkisi olması halinde 12 saat gibi kısa bir sürede geri getirme duası okumak etik olmayacaktır. Bu yüzden sizin için helal olana ve ilişkisi olmayan birine okumanız çok daha doğru olacaktır.

Sevdiğiniz Size Geri Dönsün!

İlişkiler farklı nedenler nedeni ile bozulabilir. Ailesel etkilerle ayrılmak zorunda olan kişiler birbirini sevemeye devam eder. On iki saatte geri getirme ayrılıkların, küslüklerin önüne geçmektedir. Tesiri kuvvetli olan geri getirme duaları inançlı ve abdestli şekilde okunmalıdır. Bunun yanı sadece karşı tarafta sevgi yoğunluğu ve geri gelme isteği doğması adına okuyan kişinin kendini korumaya alması gerekir. İlk adımın karşı taraftan gelmesi çok önemlidir.

Mutlaka okumalısınız İmkansız Aşka Kavuşmak İçin Dua

Sadece aşk ilişkilerinde değil ailevi sorunlarda da geri getirme duası okunabilmektedir. Evden uzaklaşan evlat, ana ve baba içinde geri getirme duası okunabilir. Her kime okunursa kişi duaya icabet eder. Bu sayede birçok insan yuvası ve ilişkisi kurtulmaktadır.

En Güçlü Geri Getirme Duası

En güçlü geri getirme duası çevirgel olarak bilinir. Çevirgel duası pek çok kişi tarafından denenmiş ve olumlu sonuç alınmış olan dualardandır.  Özellikle evlilik ilişkisinde sallanma gözlemleniyorsa çevirgel duası kadın erkek arasındaki muhabbeti güçlü kılacaktır. Okunan kişi sorgusuz sualsiz terk ettiği aşkına, sevgisine geri dönecektir. Çevirgel her zaman okunacak bir dua değildir. Okuma usulü vardır. Bu nedenle kişi bu duayı kafasına estiği gibi okuyamaz.

Çevirgel duası hem kısa hem de uzun olmak üzere bulunmaktadır. Elbette ki uzun şekilde okumak her zaman için çok daha etkili olacaktır. Çevirgel duası yedi Cuma okunması gerekir. Sela ile Cuma arasındaki vakit Çevirgel için uygundur. Ancak kadınların regl dönemi 7 cumayı tamamlayamayabilir. Böle durumlarda regl bittikten sonra dua kaldığı yerden okunabilmektedir.

Ancak acil bir geri döndürme durumu söz konusu ise perşembeyi cumaya bağlayan geceden başlayarak tam yedi gün aksatılmadan çevirgel okunabilir. Böylelikle kişi daha çabuk bir şekilde ayrıldığı kişiye geri dönecektir. Çevirgel duası Surhubat duası ve Kenzül Arş ile desteklenmelidir. Bu duaların okuyan kişiyi etkilememesi adına korunma şarttır.  Özellikle Surhubat okunduktan sonra ruh halinin düşmesi gözlemlenebilir.  Amaç karşı tarafın geri getirilmesi olduğu için korunmasız okunmamalıdır.

Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca’nın gönlünü bana dost kıl.

Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca’nın gönlünü çevirgel.

Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.

Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.

İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur’ân-ı Kerim.

Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.

Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.

Ve bihürmeti İmanil mü’minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.

İlâhi senin lûtfun için ve senin in’amın için ve senin ihsanın için.

İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.

Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca’nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü

İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca’nın gönlünü bana çevirgil.

İlâhi Musa Aleyhisselâm’ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca’nın aklına, Filanca’nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.

Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil.

İlâhi senin sırrın için ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veysel karanî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi.

Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca’nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle.

Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha.

Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.

Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune.

Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.

Yüzde Yüz Geri Getirme Duası

“Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sariyyi sirruhu fi cemiy’ıl asari vel esmai ves sıfati ve sellim tesliyma”

Yüzde yüz geri getirme duası herkes tarafından merak edilmektedir. Özellikle çevirgel bu konuda en güçlü dualardan biridir. Bunun yanı sıra salavat duaları da geri döndürmede etkili olmaktadır. Nur-iz zati salavatı çok kıymetlidir. Bu salavat çok güçlüdür ve yüz defa okunduğunda geri gelmesini istediğiniz kişi tarafından aranırsınız. Nur-iz zati salavatı ile birçok kişi bir araya gelmiştir. Bununla birlikte pek çok dilek duası kişiyi geri getirmenize vesile olabilir.

Geri getirme duaları pek çok kişiyi sevince boğmaktadır. Bu tür duaları ederken şunu unutmamak gerekir, bitmiş ilişkilerde kısır döngü yaşamak hoş değildir. Bu yüzden kişiyi geri getirmek yerine olanı olduğu gibi kabul etmek çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Geri getirme duaları olumlu sonuçlanan tesirli dualardır. Ancak kişinin sürekli olarak dua ile size gelmesi yine gitmesine neden olacaktır. Geri getirme duaları ruhsal olarakta yorucu olacaktır. Bu sebeple hakkınızda hayırlı olana yönelmeniz çok akıllıca olacaktır.  Evli insanların yuvası bozulmaması adına bu çok kıymetli duaları okuyabilirler. Bu helal olduğu gibi en hayırlısına da gözler önüne serecektir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.