Namaz Kılmayanların Başına Gelecekler Belalar – Namaz Kılmanın Önemi

10.06.2021
1.545
Namaz Kılmayanların Başına Gelecekler Belalar – Namaz Kılmanın Önemi

Namaz Kılmayanların Başına Gelecekler Belalar – Namaz Kılmanın Önemi

 Namaz kılmanın önemi Müslümanlar için oldukça fazladır. Namaz İslamın beş şartından ikincisidir ve oldukça önemlidir. Namaz kelime olarak Arapça’dır ve dua anlamına gelmektedir. İmandan sonra gelen namazı sevgili peygamberimiz dinin direği olarak görmüştür ve insanın vücudunda baş ne kadar önemli ise, namazın da İslam dini için çok önemli bir ibadet olduğunu söylemiştir. Kendini Müslüman olarak gören ve İslamın tüm şartlarını kabul eden kişilerin, günde beş vakit namaz kılması farz’dır.

Bu önemli ibadeti her gün beş defa yapanlar, Allah ile kendi kelamı ile konuşmaktadırlar. Allah namaz ile kullarını bizzat muhatap almaktadır. Namaz bir Müslüman için olmazsa olmaz ibadetler arasında gelmektedir. Allah namaz ibadetini yerine getiren Müslümanlardan razı olacağını ve kendilerini sonsuz cennetlere koyacağını, Kuran-ı Kerim’in ayetlerinde açıkça belirtmiştir.

 Namaz Niçin Kılınır?

Allah-u Teala ilk Peygamber ve aynı zamanda ilk insan olan Hazreti Adem (aleyhisselam)’den itibaren, bütün insanlara namaz kılmayı emretmiş ve kendilerini bu ibadeti yapmak ile mükellef tutmuştur. İlk Peygamber Hazreti Adem’den son Peygamber Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi vessellem)’e kadar tüm Peygamberler, ümmetlerine Allah’ın emri olan namazı kılmalarını emretmişlerdir.

Peygamberler ümmetlerine örnek olmak için namaz ibadetini kendi hayatlarında yaşamışlar ve çok önem vermişlerdir. Kuran-ı Kerim’de ise bazı Peygamber kıssalarını anlatan ayetlerde, namaz ibadetinin önemi açıkça anlatılmıştır. Namaz kılmadan önce namaz niçin kılınır ? sorusunun cevabını vermek en doğru olandır. Allah kullarının namaz kılmasına muhtaç değildir ve ihtiyacı da yoktur.

Aksine namazı kılması gereken ve kendisine faydası olacak olan kişinin ta kendisidir. Bu yüzden namazı kılarken, niçin kılınması gerektiğini bilmek ve bu şuurda olmak oldukça önemlidir. Namaz vakti geldiği zaman ve vakti olan namazı kılmaya niyet eden Müslümanın, direkt olarak Allah’ın huzuruna çıkacağını düşünmesi ve bu şuur ile ibadetini yerine getirmesi, kendisinin kılmış olduğu namazdan haz almasını sağlayacak ve mutlu olacaktır. Hem farz olan ibadetini yerine getirmiş olacak, hem de iç huzurunu bu şekilde daha kolay şekilde bulacaktır.

Namaz Kılmayanların Başına Gelecekler Bela

Namaz Kılmayanların Başına Gelecekler Belalar

 Kuran-ı Kerim’de Namaz Kılmanın Önemi

Oruç ve namaz gibi tüm ibadetler, kendine özgüdür ve her Müslümanın yapması gereken görevleri içerisinde yer almaktadır. Kuran-ı Kerim’de namaz kılmanın önemi oldukça fazla ayetler ile açıklanmıştır. Kuran-ı Kerim ayetleri dışında ise sevgili Peygamberimiz namaz hususu ile ilgili birçok sahih hadis-i şerif beyan etmiştir. Namaz ibadetinin farz oluşu ise, kutsal kitabımızda açıkça Allah tarafından kullarına açıklanmıştır.

Yüce Allah’ın namaz kılmanın önemi ve farzıyeti ile ilgili olan ayetlerini şu şekilde yazabiliriz.

 • Allah Nisa Suresinin 103’üncü ayeti kerimesinde şu şekilde buyurmuştur. ”Şüphesiz namaz Müslümanlara vakti belirli olan zaman dilimlerinde yapmaları için farz kılınmıştır” ayeti bulunmaktadır.
 • Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara Suresinin 238’inci ayetinde ise Allah-u Teala namaz hakkında şöyle demiştir. ”Beş vakit namaza ve özellikle orta namaza devam edin” demiştir. Orta namaz ile çoğu İslam aliminin ortak görüşü İkindi namazıdır.
 • Diğer bir ayette ise yüce Allah namazın farzıyeti ile ilgili şöyle buyurmuştur. ”Namaz kılmaya devam edin ve malınızın zekatını verin. Allah’a karşı samimi olun. Allah sizin mevlanız’dır. O ne güzel vekildir ve en çok yardım edendir” buyurmuştur. (Kaynak : Hacc Suresi Ayet-78)

Bu ayetler gibi yüce Allah namaz kılmanın ve farz oluşunun önemi ile birçok ayet-i kerime buyurmuştur.

Beyyine Suresinin 5’inci ayetinde ise Allah ”İman edenler tevhid inancına yönelmekle yani Allah’ı tek bilmekle, dinin sahibinin sadece Allah olduğunu tahsis ederek, kendisine kul olmak, namaz kılmak ve zekatlarını vermek ile emr olunmuşlardır. Doğru olan din ise İslam’dır buyurmuştur”

 Hadislerde Namazın Önemi

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (salllalahu aleyhi vessellem) namaz ibadetine, oruç ve hac ibadetinden daha fazla önem vermiştir ve bizzat hayatına yansıtmıştır. Kendisi çok namaz kılar ve Allah’a daima şükür ederdi. Namaz kılmanın önemini ise birçok hadis-i şerif de söylemiştir. Hadislerde namazın önemi ve farz olduğu ise, sahih kaynaklarda belirtilmiştir.

Peygamberimiz namazın farz ve yapılması gereken bir ibadet olduğunu, bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. ”Allah-u Teala günde beş vakit namazı kullarına farz olarak kılmıştır. Bir Müslüman güzel şekilde abdestini alır ve vakti geldiğinde namazını dosdoğru kılarsa, namaz kılarken rükusunu ve secdesini düzgün yaparsa, Allah’ın kendisini bağışlayacağını ve affedeceğini, duasını kabul edip cennetine koyacağını buyurmuştur ve Allah söz vermiştir demiştir” (Kaynak : Ebu Davud’un Sünen ve Salat bahsinde geçmektedir)

Kim ki beş vakit namazını kılmazsa ve böyle yapmaya devam ederse, Allah o kuluna söz vermemiştir. Eğer Allah dilerse kendisine azap eder, isterse de onu bağışlar demiştir.

 Namaz Kılmanın Faydaları

Namaz Müslümanın Allah’a olan kulluk borcudur ve yapmak ile mükelleftir. Namaz kılanlar Allah katında sevimli olan kişilerdir ve duası kabul olanlardır. Allah nasıl namaz kılanlara mükafat verecek ve cennetine koyacaksa, kılmayan kullarına da ceza verecektir. Namaz kılmanın faydaları ise oldukça fazladır.

Namazın Müslümana kazandırdıklarını ve faydalarını ise kısaca şu şekilde sayabiliriz.

 • Namaz kılan kişi Allah’ın emrini yerine getirdiği için mutluluk duyar ve huzurlu olur.
 • Namaz kılan kişiyi Allah kötülüklerden ve belalardan korur.
 • Namaz kılan kişinin vücudu sağlıklı olur.
 • Namaz kılmanın insana bedenen ve ruhen çok fazla faydası bulunmaktadır.
 • Namaz kılan kişi direkt olarak Allah ile konuşur.
 • Namaz kılan kişinin duasını Allah kabul eder.
 • Namaz kılan Müslüman Allah’ı razı eder ve cennete girmeye hak kazanır.
 • Müslüman namaz ibadetini yerine getirmekle, Allah’ın azabından ve cehenneminden uzaklaşır.
 • Namazını vakti vaktine ve aksatmadan kılan Müslüman, hem dünyada hem de ahirette mutlu olur.

Namazın faydaları ve insana kazandırdıkları bunlarla sınırlı değildir ve oldukça fazladır. Namaz dinimizin çok önemli ibadetidir ve yapılmaması halinde kişinin son nefeste imanını ve inancını kaybetmesine neden olur.

 Namaz Kılmayanların Başına Gelecekler Belalar Nelerdir?

Allah namaz kılan kullarına mükafat vereceğini ve onlardan razı olacağını, Kuran-ı Kerim’in farklı sure ve ayetlerinde belirtmiştir. Kılmayanların da başına hem dünya, hem de ahirette çeşitli bela ve azaplar geleceğini de açıkça kitabın da buyurmuştur. Namaz kılmayanların başına gelecekler belalar konusu oldukça uzundur ve detaylıdır.

Namaz kılmayan kişilerin başına gelecek olan çok sayıda sıkıntı ve belayı ise bizzat Peygamberimiz, hadis-i şeriflerinde söylemiştir. Özellikle Peygamberimiz namaz kılmayan Müslümanların başına gelebilecek 15 tane beladan bahsetmiştir.

Bu hadis-i şerif sahih hadis kaynaklarında geçmektedir. Günde beş vakit namazı kılmayan kişilere Peygamberimiz, Allah’ın 15 tane sıkıntı vereceğini söylemiştir. Bu sıkıntıların beş tanesini dünyada, üç tanesini vefat ederken, üç tanesini öldükten sonra mezarında ve dört tanesini de mahşer meydanında insanlar dirildikten sonra görecektir.

Başına gelecek 15 bela ise şunlardır.

Dünyada Başına Gelecek Belalar

 • Dünyada iken kişinin yüzünde nur bulunmaz.
 • Ömrünün bereketini göremez.
 • Allah etmiş olduğu duayı kabul etmez ve reddeder.
 • Onun adına başkası da dua etse, o kişinin de Allah duasını kabul etmez.
 • Namaz dışında yapmış olduğu iyiliklerine sevap verilmez.

Vefat Ederken Başına Gelecek Belalar

 • Ölürken aç olarak ölür.
 • Susuzluk hisseder ve su içse bile içmiş olduğu suyun lezzetini alamaz. Susuz olarak vefat eder.
 • Yüzü kötü halde ve hor şekilde ölür.

Kabirde Başına Gelecek Belalar

 • Kabri kendisini sıkar ve kemikleri birbirine geçer.
 • Allah namaz kılmadığı için kabrine ateş koyar.
 • Allah namaz kılmayan kişiye azap etmesi ejderha gönderir. O ejderhanın ismi ise hadis kitaplarında geçen ismi ile ”akra” dır. Elinde olan kamçı ile her kılmadığı namaz vaktinde kendisine azap eder. Bu azap kıyamet gününe kadar devam eder.

Mahşerde Başına Gelecek Belalar

 • Allah kendisini çok şiddetli bir şekilde hesaba çeker.
 • Allah-u Tealayı mahşer günü kızgın halde bulur ve kendisinin gazabına düçhar olur.
 • Allah’ın emri olan namaz ibadetini yapmadığı için cehenneme girer ve azap görür.
 • Mahşer günü namaz kılmayan kişinin alnına üç satır yazılır. Bunlar ise; bu kişi Allah’ın gazabına müstahak olmuştur, Allah’ın hakkını namaz kılmadığı için zayi etmiştir, Allah’ın rahmetinden uzaktadır.

Namaz kılmanın öneminin ayet ve hadislerden ne kadar önemli olduğu açıkça belirtilmiştir. Nasıl Allah kendisine secde eden ve namaz kılan kuluna mükafat verecekse, kılmayan kuluna ise azap edecektir.

Peygamberimiz ise namaz hakkında şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direğidir. Namazını kılan kişi dinine korumuş ve ayakta tutmuş olur. Namazını kılmayan ise dinini yıkmış olur buyurmuştur. Bir gün ise kızı Hazreti Fatıma’ya hitaben şöyle buyurmuştur. Kızım Fatıma sakın benim Peygamber olduğuma güvenme. Eğer namazını kılmaz ve Allah’a secde etmez isen, sana faydam olmaz demiştir.

YAZAR BİLGİSİ
İlyas A.
İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Araştırmayı seven disiplinli bir kişiyim. Kitap okumayı ve farklı konular hakkında bilgi sahibi olmayı seviyorum.
YORUMLAR

 1. Izzet Açıkça dedi ki:

  Çok güzel bir paylaşım olmuş Allah bizi cehennem azabından korusun