Zenginlik Duası – Kimsenin Bilmediği Zenginlik Duası

07.08.2022
8.190
Zenginlik Duası – Kimsenin Bilmediği Zenginlik Duası

Zenginlik Duası

Merhaba arkadaşlar, hepimizin bir kısım sıkıntıları vardır ve bu sıkıntılardan kurtulmak için dua ederiz. Bu duaların başında da para kazanmak için zenginlik duası gelmektedir. Allah hepimizin sıkıntılarını bir an önce gidersin ve bol zenginlikler versin. Her şey tabi ki hayırlı ise versin. Zengin olup huzursuz olmak kimse istemez. Allah’ımız da bizim için en doğru kararı veren kişidir.

Kimsenin Bilmediği Zenginlik Duası

Zengin olmak herkesin hayalidir. Zengin olmak için öncelikle çalışmak gerekir. Düzenli ve sabit bir geliriniz olması gerekir. Allah’a edilen dualar bir şekilde kabul olacaktır. Aşağıda verdiğimiz duayı okuyarak bu kötü ve sıkıntılı günlerden kurtulabilirsiniz. Duayı okurken abdestli ve namaz sırasında okumaya gayret gösterin. Hepimizin bildiği gibi namaz kıldığımız da Allah ile daha yakınlaşırız. Onun kulu olduğunuzu unutmayın. Dualarınız kabul olsun.

Kuran Surelerine Dayanan Oldukça Tesirli Zenginlik Duası

Zenginlik duası, müminin helal dairesi çerçevesinde mal mülk sahibi olmak için yaptığı etkili bir niyazdır. İslam dünyasında bereket duası ile birlikte en yaygın okunan dualardan biridir.

Ulema alimlerinden ve asrı saadet dönemi anlatımlarından bize çok sayıda zenginlik duası nakledilmiştir. Bu dualar içinde en etkilisi hiç kuşkusuz ki Hz. Süleyman’ın zenginlik duasıdır.

Bilindiği üzere Hz. Süleyman’a Allah’ın izni ile çok fazla mal, mülk ve servet verilmiştir. Yeryüzünde Hz. Süleyman kadar kudretli ve zengin başka bir insan gelmemiştir. Allah Hz. Süleyman’ı hem peygamberlik ile hem de zenginlikle güçlü kılmıştır. Günümüzde dahi Hz. Süleyman’ın zenginliği deyimlerde sıkça geçmektedir.

İşte burada nakledeceğimiz dua, Hz. Süleyman’ın bizzat ağzından Allah’a yapılan bir yakarıştır ve aslında Kuran’ın ayeti kerimelerinden biridir. Bu itibarla burada anlatılan zenginlik duası kutsi dualardan biri hüviyetindedir.

Zenginlik duasının usul ve adabı ile sözlerine geçmeden önce Kuran’ın zenginlik konusuna nasıl baktığını ifade etmekte fayda vardır. Çünkü İslam’ın zenginliğe nasıl baktığı konusunda ciddi bilgi eksikliği vardır.

Kuran Zenginlik Kavramına Nasıl Bakmaktadır?

İslam dini diğer pek çok dinde var olan zenginliği hoş görmeme ve yoksulluğu yüceltme yanlışına düşmemiştir. Aksine İslam  zenginliği teşvik etmiş ve zenginliğin her zaman mümine yoksulluktan daha çok yakıştığını defaetle ifade buyurmuştur.

Malı mülkü veren ve kişiyi zenginleştiren Allah’tır. Bu konuda Kuran’da şu ayetler vardır:

“Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?” (Duha-8)

“De ki: ‘Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü  dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.'” (Al-i İmran-26)

Kuran’da evlenecek kişilerin Allah’ın yardımıyla zenginleşeceğine dair ise şu ayeti kerime vardır:

“Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Nur-32)

Hz. Muhammed de zenginliği överken şöyle bir hadis söylemiştir:

“Allahü teâlâ birine çok mal verir, bu da malını Allahü teâlânın razı olduğu, beğendiği yerde harcarsa, bu kimseye gıpta etmek, imrenmek yerinde olur.” (Buhari)

Allah kimi kullarını yoksulluk ile kimilerini ise zenginlikle sınamaktadır

Allah’ın kimi kullarını zengin kimilerini yoksul kılmasının sayısız hikmeti vardır.

Zenginlik her şeyden önce sorumluluk gerektirir. Yani zengin kişi malına haram karıştırmayacak, başkasının hakkına girmeyecek ve malının zekatını tastamam verecektir. Bu itibarla zenginliğin bütünüyle “rahatlık” olduğu yanılgısına düşülmemelidir.

Hz. Peygamber zenginliğin kişiyi yanlış yola sürükleyebileceğini vurgulamak üzere şu hadisi şerifi buyurmuştur:

“Paranın kuluna lanet olsun, paraya tapan helak olur.” (Tirmizi)

Aynı biçimde yoksulluk da kişinin sabır ve şükür duygularını sınayan bir husustur. Bu konuda Kuran’ın şu ayeti kerimesi son derece öğreticidir:

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” (Bakara-155)

Zenginlik Duası Edecek Kişilerin Kesinlikle Unutmaması Gerekenler

Zenginlik duası edecek kişi Allah’a kulluk etmenin her şeyden kıymetli olduğunu bilmeli ve ahirette dünya malının insanı kurtarmayacağını hesaba katmalıdır. Çünkü takva sahibi olmak ile mal mülk sahibi olmanın hiçbir alakası yoktur ve kişi sadece amelleri ile değerlendirilecektir.

Kuran-ı Kerim’de bu hususta şu ikaz yapılmıştır:

“O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!” (Şuara-88)

Yine zenginlik bahsi geçerken Kuran, faizin malı tükettiğini ancak sadakanın bereket getirdiğini şöyle ifade buyurmuştur:

“Allah, faiz malını mahveder, sadakaları  ise artırır (bereketlendirir). Allah, hiçbir günahkâr nankörü sevmez.” (Bakara-276)

 

Zengin Eden Dua Borçlardan Kurtulmak İçin Dua

Zenginlik duası edilmeden önce mutlaka abdest alınmalıdır.

Dua edilirken yalnız ve ancak Allah’a hitaben dua edilmeli iyi niyetle dahi olsa başka varlıklar aracı kılınmamalıdır.

Zenginlik duası edecek kişi dua etmeden bir gün önce küçük de olsa bir sadaka verirse duasına icabeti artırır. Çünkü vermeyi bilen gönle inşallah bol bol almak da ihsan edilecektir.

Zenginlik duasının en makbul kabul edildiği vakit cuma günü sabah namazı ile gün doğumu arasındaki zaman aralığıdır. Zira bereket ile ilgili bütün duaların sabah vakti yapıldığı da bilinen bir gerçektir.

Zenginlik Duasının Sözleri

Hz. Süleyman’ın zenginlik duası Sâd suresi 35. ayetinin art arda 12 defa okunması ile yapılmaktadır. Bu surede Hz. Süleyman’ın Allah’tan mal mülk isterken ki sözleri aktarılmaktadır. İşte bu lafızlar müminler için zenginlik duası hükmünde kabul edilmiş ve yüzyıllarca okunmuştur.

Okunacak ayeti kerimenin orijinal Arapça şekli şöyledir:

“Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb”

Aşağıda bu ayeti kerimenin Türkçe mealini merak eden okurlarımız için  aktarıyoruz.

“Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin! dedi.”

Ancak bilinmelidir ki sadece duanın Arapça hali 12 defa okunacak bu Türkçe tercüme hiçbir surette okunmayacaktır.

Zenginlik duası vesilesi ile zenginleşen, hadsiz mal ve mülke ulaşan sayısız insanın rivayeti aktarılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki veren de alan da yalnız ve ancak Allah’tır.

Allah’ın güzel isimlerinden biri el-Melik’tir ve bu isim bütün kainatın gerçek sahibi anlamına gelir. Allah’ın bir diğer ismi ise er-Rezzak yani rızık dağıtandır. Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere mülkün sahibi O’dur ve O ancak dilediğine, dilediği kadar verir. duavekuran.com

ALLAH KABUL ETSİN

 

YAZAR BİLGİSİ
Elif Dmr
Elimden geldiğince araştırma yaparak dinimiz hakkında bilgi verici ve faydalı içerikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşımlarıma yorum yaparak sizlerde bu yolda ban destek olabilirseniz sevinirim. Sevgilerimle,
YORUMLAR

  1. İbrahim balık dedi ki:

    ACİL DUASI HACETİ OLAN BEŞAİRUL HAYRAT SALAVATINA SARILSIN BIRAKMASIN.

    DÜNYA AHİRET SAADETLERİ İÇÜN GÜNDE 1000 SALAVAT OKUMAYI BIRAKMAYIN * GÜNDE BİN SALAVATI ŞERİF ÇOK ÖNEMLİDİR SIRLIDIR