Takıntı Ve Vesvese Giderecek Dua – Takıntı Hastalığı Duası

19.08.2022
6.522
Takıntı Ve Vesvese Giderecek Dua – Takıntı Hastalığı Duası

Takıntı Ve Vesvese Giderecek Dua kurtulmak için hangi duaları okumalıyız? Hangi dualar psikolojimizi iyileştirip bizim iyi hissetmemizi sağlar? Bu dualar okunduğunda Allah Teala sizi şeytanın takıntılarından korur ve sizlere huzurlu bir hayat sunar. Takıntı ve vesveselerden kurtulmak için okunması gereken dua ;

” ve kul : Rabbi , eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin. Ve eûzû bike rabbi en yahdurün”

Duanın anlamı ;
” deki: ya Rabbi, şeytanların vesveselerinden, onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım!.

Şeytanın vesvesesinden ve takıntılarından kurtulmak için her gün şu dua okunmalıdır ;

” ya Allah- ür- rakib- ül- hafiz- ür- rahim. Ya Allah- ül-hayy- ül- halim- ülazim- ür- rauf- ül- kerim. Ya Allah- ül- hayy- ül- kayyüm- ül- kaimü ala kulli nefsin bima kesebet , hul beyni ve beyne adüvvi !”

Beyindeki Vesveseden Kurtulmak

Eğer ki şeytan sizi muhattap kabul ediyorsa sizin imani bir kıymetiniz var demektir. Yani boş bir eve şeytan saldırmaz, hücum etmez. Peki şeytan nereye gelir? Bir yürekte iman varsa oraya gelir. Peki bu durumda ne yapılması gerekir? Her şeyden önce kalbine gelen bu ifadelerin vesvese olduğunu bilmelidir şeytandan olduğunu bilmelidir. Sonra ise onunla bir mücadeleye girmesi gereklidir.

Derin bir mücadelesi olacaktır. Şeytan imanı olana zarar veremez, iman bütün kötülükleri püskürtecek ancak vesveseler geliyorsa o zaman şeytan ondan korkuyor demektir.

Vesvese verilen kişi bunun vesvese olduğunu bilmelidir. Vesveselere itibar etmemelidir. İradesi ile bi durumun üstesinden gelecektir. Vesveseden kurtulmanın 2 yolu vardır ancak 1. Yolu tamamlamadan 2. Yola devam etmemelisiniz.

1.yol : iradeyi ortaya koymak ve vesveselere kulak asmamaktır.

2.yol : bir hocaya kendinizi okutturmalısınız.

Peygamber Efendimizin Vesvese Duası

Hz. Peygamber ( sav )  ashabından bir kısmı ona sordular

” bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağını biliyoruz ” dediler.

Hz peygamber (sav) ” gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz ” diye sordu

” evet ” dediler

Hz peygamber ( sav ) ” işte bu imandan gelir ” dedi

Diğer bir rivayette” şeytanın hilesini vesveseye dönüştüren Allah’a hamd olsun” demiştir.

Bir rivayette ise şu şekildedir;

Dediler ki ” ey Allah’ın Resulü bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki onu bilerek söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercih eder”
Hz peygamber (sav) ” hayır, bu gerçek imanın ifadesidir” cevabını verdi.

Evet, unutmamak gerekir ki boş bir eve hırsız girmez ve korsanlar içerisinde hazine bulunmayan bir gemiye saldırmazlar bizler böyle bir vesveseye mağruz kaldığımızda bilmeliyiz ki iman var ki şeytan geliyor.

Hayatımızdaki her şey yolunda gitmeyebilir ve bizler bunlardan etkilenebiliriz ve bazı vesveselere kapılabiliriz. Bundan kurtulabiliriz.

Dinimizde bir çok olası durum vardır ve bu olası durumlara çözüm olarak da bir çok konuda dualar vardır. Vesvese konusuna çözüm olarak da vesvese duası vardır.

Okunuşu : ” Amentü billahi ve rusülihi hüve’l evvelü ve’l ahirü ve’z zahirü ve’l batinü ve hüve bi külli şey’in alim,”

Anlamı : Evveli ve ahiri olmayan, zahir ve batın olan ve her şeyi bilen Allahü Teala’ya ve Onun Peygamberlerine inandım

Bu duayı okuyarak vesveselerden arınabilir, hayatınıza devam edebilirsiniz. Gelen vesveselere kulak vermeyin, onları dinlemeyin.

Vesvese İçin Okunacak Tesirli Dua

Vesvese gizli ses ve gizli fısıltı demektir. Kur-an-ı kerim’ de her zaman okuduğumuz nas suresinde yüce rabbimiz bize şeytanı anlatırken ” min şerril vesvasil hannas” sinsice insanların gönlüne çeşitli duygular atan vesvese veren şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım de diye Rabbimiz özellikle şeytanın şerrinden ve vesvesesinden kendisine sığınmamızı bizlerden talep ediyor. Bu ayetten ve diğer ayetlerden anlamalıyız ki vesvesenin kaynağı şeytandır eğer bir şeyin nereden geldiğini bilirsek ona göre tedbir alırız. Gelen bu vesveseler şeytandan olduğuna göre bizim yapmamız gereken bu vesveseler karşı yani şeytana karşı direnmektir.

Vesvese 1 normal hayatta olur. 2 inançla alakalı konularda olur. 3 ibadette olur.

Vesveseden korunmak için sabah ve akşam 3 defa ihlas suresi , 3 defa felak suresi , 3 defa nas suresi okunmalıdır.

İhlas suresi ;
Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İhlas suresi anlamı ;
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)

Felak suresi ;

Kul e’ûzü birabbil felak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğasikın izâ vekab Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak suresi anlamı ;
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Nas suresi ;

Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs

Nas suresi anlamı ;

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların hükümdarına, İnsanların ilahına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan

Bunları okuduktan sonra ” Allah’ım beni bu şeytanın şerrinden koru ” demelisiniz.

Vesveseden Kurtulmanın Kesin Çözümü

Bu kurguların tamamı şeytan tarafından insanın hayaline veriliyor. Bunun bir delili de bu fikirleri benimsememeniz ve bunlardan rahatsızlık duymanız. Şeytanın bunu yapmaktaki amacı kişinin hayatını yaşanılmaz bir hale getirmek, hayattan aldığı zevki azaltmak , bu vesileyle şükretmesini önlemek ve o kişiyi namaz gibi hayırlı işlerden mahrum bırakmaktır. Bizlere düşen görev ise bunun vesvese olduğunu ve şeytandan geldiğini bilmektir.

Vesveselerden kurtulmanın en önemli yolu onu görmezden gelip kendi haline bırakmak, umursamamak gerekir. Çünkü ne kadar vesvese ile meşgul olursak o bizim üstümüze daha çok düşecek. Bütün bunlara karşı Allah’a sığınalım unutmayalım ki Allah’tan ümit kesilmez. Hayırlı işlerle meşgul olmak vesveselerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Korku Ve Takıntı İçin Okunacak Dua

İnsanlar korkularından ve takıntılarından korunmak için Allaha sığınmalıdırlar. Okuyacakları dua sayesinde kalplerinde bulunan korkular ve takıntılar gidecek , huzurlu bir hayat sürdürebileceklerdir. İnsanlar duaları inanarak ve Allah’ın onları koruyacağına güvenerek okumalıdırlar.
” euzü bi kelimatillahi ‘ t tammeti min gadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş şeytani ve euzü bike rabbi en yahdurun”

Anlamı ;

Allah’ın gazabından ve Allah’ın cezasından , kullarının şerrinden , şeytanın çarpmasından Allah’ın kelimelerine sığınırım , bunların bana gelmelerinden rabbim sana sığınırım.

Bu duayı okumalısınız okuduktan sonra ise korkularınız ve takıntılarınız aklınızdan ve kalbinizden uzaklaşacaktır.

Korku Ve Vesvese İçin Okunacak Dua

” bismillahillezi la yedurru ma’asmihi şeyyün fil erdi ve fissemai ve hüves semi’ul alim ” bu duayı besmeleyle 3 defa okumak tüm korkulardan ve vesveselerden uzaklaşmaya yardımcı olacaktır. Bu duayı sabahları 3 defa ve akşamları üç defa okuyan kişi korkulardan ve vesveselerden korunur.

Korkuların devam etmesi halinde bundan kurtulmak için gece ve gündü 11 defa kurayş suresi okunmalıdır.

Kurayş suresi ;

Li’î lâfi Kurayş’in Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf Felya’büdû rabbe hâzelbeyt Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

Kurayş suresi anlamı ;

Kureyş’e imkan sağlandığı için, Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için, Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler! Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Bu duaları okuyarak bedeninizdeki korkudan sizi korkutacak şeylerden, günlük hayatta sizi korkutan korkularınızdan arınacaksınız aynı zamanda şeytanın vesvesesinden , vesveseler yüzünden korkmanızdan , içinize kaygı düşmesinden kurtulacaksınız.

Takıntı Ve Evham Duası

Bazen insanlar kendi kendilerine bir şey oldu , bir şey olacak şeklinde korkular, evhamlar gelir. İnsanın aklına bu tür şeyler geldiğinde şu duayı okumalıdır.

” la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ”

Anlamı ;

Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

Evhama karşı, bize gelen korku , vesvese gibi evhamlar gelir insana. Olmayan bir şeyi var zannetmek oldu zannetmek. Bu durumlara karşı da Allah’a sığınmak gereklidir. Bundan kurtulmak için ise ;

” evveli ve ahiri olmayan, Zahir ve batın olan ve her şeyi bilen Allah-ü Teala’ya ve o’nun peygamberlerine inandım ”

Evhama karşı bu duaları  okumalısınız.

YAZAR BİLGİSİ
Gizem
Dinimiz hakkında aslında ne kadarda az şey bildiğimizin farkında mıyız? Gelin hep birlikte bilgi açığımızı kapatalım. Araştırma yaptığım konularda edindiğim bilgileri sizlere de aktaracağım.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.