Ramazan Ayı Ve Orucunun Faziletleri Nelerdir?

Ramazan Ayı Ve Orucunun Faziletleri Nelerdir?

Ramazan Ayı Ve Orucunun Faziletleri

Ramazan ayı ve orucunun faziletleri diğer nafile oruçlara göre hem daha fazla, hem de oldukça fazladır. Müslümanlığı ve emirlerini kabul etmiş her sağlıklı kişinin Ramazanda oruç tutması farzdır ve oruç tutmak ile mükelleftir. İslam dini kolaylık dinidir ve oruç tutmaya gücü yetmeyenler, tutamadıkları oruç için fidye verebilmektedir.

Fakat açlığa ve susuzluğa dayanamıyorum deyip farz olan Ramazan orucunu tutmayan kişiler, yüce Allah katında günahkar olurlar. Bu yüzden Ramazan ayı geldiği zaman oruç tutulması ve basit nedenlerden dolayı da oruç ibadeti terk edilmemelidir. Ramazan ayında tutulan oruçların kazandırdığı faziletler ise kat kat fazladır.

Peygamber efendimiz Ramazan ayında şeytanların zincire vurulduğunu ve bu ayda oruç tutan Müslümanlara ise, Allah tarafından çok sayıda sevabın verileceğini söylemiştir. (Kaynak : Buhari) Bu yüzden Ramazan ayı orucu kesinlikle nefsani arzulara uyularak bilerek terk edilmemeli ve tutularak faziletlerinden istifade edilmelidir.

Ramazan Ayı Orucunun Sevapları

İslamın beş şartından olan oruç tutmak, buluğ çağına gelmiş tüm Müslümanlar için farzdır ve yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Ramazan ayında tutulan orucun bir Müslümana kazandırdığı sevap ve faziletler ise sayılmayacak kadar fazladır. Hem bedeni hem de manevi olarak insana oruç tutmak fayda sağlamaktadır.

Ramazan Ayi Ve Orucunun Faziletleri

Ramazan Ayı Ve Orucunun Faziletleri

Ramazan ayına mahsus olan farz orucu ile ilgili sevgili Peygamberimizin sayısız hadisi bulunmaktadır. Efendimiz bu hadisler ile Ramazan ayında oruç tutanın kazandığı sevapları bizlere bildirmektedir. Anne ve babalar aynı zamanda ufak çocuklarına da Ramazan ayı geldiği zaman teşvik etme ve alışma babında oruç tutturmalıdırlar.

Ramazan ayının orucu çocuklara farz olmasa bile, onların alışması ve anne babasının sevap kazanması açısından son derece önem arz etmektedir. Bu şekilde çocuklar büyüdükleri zaman oruç ibadetini daha kolay yapabileceklerdir.

Ramazan ayında tutulan ve Müslümanın sevap kazanmasını sağlayan orucun faydalarını şu şekilde sayabiliriz.

 • Ramazan ayında tutulan oruç kişinin maneviyatının artmasını sağlar ve yüce Allah kuluna sayısız nimetler ihsan eder.
 • Bu ayda oruç tutan kişiyi Allah tüm kaza ve belalardan korur.
 • Allah özellikle kulunun Ramazan ayında tuttuğu orucun sevabını, bizzat kendisinin vereceğini söylemiştir.
 • Oruç tutanlara yüce Allah cennette köşkler hazırlar.

Yüce Allah Ramazan ayında oruç tutan kullarına cennette aklın hayal edemediği ve hiç bir gözün görmediği nimetler hazırlar. Müslüman ise yüce Allah’ın kendisine hazırladığı sonsuz nimetlerden, tuttuğu oruç vasıtası ile yararlanır. Oruç tutan kişi Allah’ın rızasını kazanır ve kendisinin memnun olmasını sağlar.

Ramazan ayı orucunun sevapları içerisinde aynı zamanda sayılmayacak kadar çok fayda bulunmaktadır. Müslümanlar Ramazan ayının kıymetini oruç ve namaz gibi ibadetler yaparak bilmelidirler.

Ramazan Ayı Orucu İle İlgili Ayetler Nelerdir?

Ramazan ayında oruç tutmak iman sahibi olan her Müslümanın yapması gereken farz ibadettir. Bu ayda oruç tutmak aynı zamanda nefsi terbiye etme açısından önem arz etmektedir. Nefsin bitmek bilmeyen arzularına ise kişi Ramazan ayında oruç tutarak gem vurur ve nefisini bu şekilde ıslah eder. Ramazan ayı orucu ile ilgili ayetler, yüce Allah tarafından kullarına açık bir şekilde Kuran-ı Kerim’de bildirilmiştir.

Bu ayetlerden bazıları şunlardır.

 • Ramazan ayı insanlara yol gösteren bir aydır. Bu ayda Kuran-ı Kerim indirilmiştir. Bu aya ulaşan ve şahit olan kimseler oruç tutsunlar. Eğer hasta veya yolculukla olursanız, tutamadığı günler sayısında başka bir gün oruçlarını tutsunlar. Allah sizler için kolaylıklar diler ve zorluk dilemez. (Kaynak : Bakara Suresi Ayet : 185)
 • Ey iman sahipleri. Daha önce sizden öncekilerin üzerine yazılan oruç, sizin de üzerine farz olarak yazıldı. Eğer içinizden hasta olan varsa, tutamadığı orucu diğer başka bir günde tutsun. Eğer oruç tutmakta zorluk çekiyorsanız, tutamadığı her gün için bir fakirin karnı doyacak kadar fidye versinler. (Kaynak : Bakara Suresi Ayet : 183)

Peygamberimiz aynı zamanda Ramazan ayında tutulan oruç ile ilgili, bizim tuttuğum oruç ile ehl-i kitabın tuttuğu oruç arasında sahur yemeği vardır buyurmuştur. (Kaynak : Müslüm Sıyam 46)

Ramazan Ayı Orucu İle İlgili Hadisler Nelerdir?

Ramazan ayına mahsus ibadet olan farz orucu, her Müslümanın yerine getirmesi gereken kulluk vazifesidir. Oruç ibadeti ile ilgili hem Kuran-ı Kerim’de birçok ayet, hem de hadis-i şerif bulunmaktadır. Efendimiz (aleyhisallatu vesselem) bizlere Ramazan ayı orucunun faziletlerii ve faydaları ile ilgili birçok hadis-i şerif beyan etmiştir.

Ramazan ayı orucu ile ilgili hadisler içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Ebu Hureyre (radıyallahu anh)’dan gelen rivayet ile Peygamberimiz Ramazan ayı orucu ile ilgili şöyle buyurmuştur. Ramazan ayı geldiği zaman cennet kapıları açılmakta ve cehennem kapıları da kapanmaktadır. Allah-u Teala ise şeytanları zincire vurmaktadır. (Kaynak : Müslüm Sıyam / Buhari Bedül Halk 11)
 • Gene aynı sahabiden gelen bir rivayette Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Kulun oruç haricinde yaptığı tüm amelleri kendi içindir. Fakat tuttuğu oruç ise benim içindir. Kulumun oruç tutması ile ilgili sevabını ve mükafatını bizzat ben vereceğim buyurmuştur. (Kaynak : Buhari Savm 9 / Müslüm Sıyam 163)
 • Oruç ile ilgili Efendimiz şöyle buyurmuştur. Oruç tutan kişi kimse ile tartışmasın ve kavga etmesin. Kendisine sataşan bir kişi olursa ben oruçluyum desin. Allah üzerine yemin ederim ki, Ramazan ayında oruç tutan bir kişinin ağzının kokusu, Allah nazarında en güzel koku olan miskten daha güzel kokar ve Allah’a sevimli gelir.
 • Ramazan ayında oruç tutan bir kişinin sevinçli iki anı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi orucunu bozarken iftar ettiği vakit, diğeri ise Rabbine kavuştuğunda Allah’ın kendine verdiği mükafat verirken sevindiği zamandır. (Kaynak : Buhari Savm 9/ Müslüm Sıyam 163)

Ramazan ayı orucu ile ilgili Peygamberimiz aynı zamanda şöyle buyurmuştur. Oruç tutan bir kişi eğer yalanı, gıybeti terk etmez ve Allah’ın razı olmadığı işleri yapmaya devam ederse, Allah’ın kulunun yemesini ve içmesini bırakıp oruç tutmasına ihtiyaç duymaz.

O kişi sadece akşama kadar aç ve susuz kalır, yüce Allah o kişiye sevap vermez. Eğer yalanı terk eder ve Allah’ın razı olduğu davranışlarda bulunursa, kişinin tuttuğu oruç kendisi için nur olur ve Allah kendisine büyük mükafatlar verir. (Kaynak : Buhari Savm 8 / Ebu Davud Savm 26-2362 / Tirmizi Savm 16-707 / İbni Mace Savm 21)

Ramazan Ayı Geceleri Nasıl İhya Edilmelidir?

Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır ve her Müslüman için önemlidir. Bu ayda tutulan oruç ve yapılan ibadetlere kat kat Allah sevap vermektedir. Ramazan ayı geceleri ise yapılacak ibadetler ile süslenmelidir. Özellikle bu ibadetlerin başında namaz kılmak gelmektedir. Beş vakit namaz ise Müslümanın oruç gibi yapması gereken ibadettir. Ramazan ayı gecesinde kılınan teravih namazı da kişinin hem sevap almasını, hem de Peygamberinin sünnetine uymasını sağlar.

Ramazan ayı içerisinde bulunan ve tam olarak günü net belli olmasa bile önemli gün olan Kadir Gecesi bulunmaktadır. Ramazan ayının her gecesini Kadir Gecesi gibi bilmeli ve özellikle gece namazları kılınmalıdır. Kişinin gece teheccüd namazı kılması ise, dualarının kabul olmasına sağlayacaktır. Kadir Gecesi ile ilgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Kadir Gecesini Ramazan Ayının tek gecelerinde arayın. (Kaynak : Buhari) Kadir Gecesinde yapılacak duaların kabul olacağı ve kişinin çok sayıda nimete kavuşacağı, Peygamberimiz tarafından bizzat söylenmektedir.

Ramazan ayının gecelerinde Kuran-ı Kerim daha fazla okunmalıdır. Ramazan günlerinde sadaka vermek ise kişinin daha çok sevap kazanmasını sağlayacaktır. Oruç tutamayan ve tutmaya gücü olmayan kişilerin, fakire tutamadıkları oruç için fitre vermeleri kendileri üzerine vacip hükmündedir.

Zengin kişilerin ise zekatlarını özellikle Ramazan ayı içerisinde vermeleri, kendilerinin daha çok sevap kazanmalarını sağlayacaktır. Ramazan ayında verilen sadaka ile ilgili Efendimiz şöyle buyurmuştur. Efendimize sahabiden bir kişi geldi ve kendisine hangi sadaka daha faziletlidir diye sordu. Efendimiz ise Ramazan ayında verilen sadaka daha faziletlidir buyurdu. (Kaynak : Tirmizi Zekat 28-663)

Ramazan Ayında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bir Müslüman hayatını yüce Allah’ın emirleri doğrultusunda ve Kuran-ı Kerim’e uyarak yaşamalıdır. Helal ve haramları bilmelidir. Ramazan ayı ise diğer aylara göre daha önemlidir. Bu ayda yapılan ibadetlere Allah nasıl çok sevap veriyorsa, yapılan günahlar da kişiye o derece fazla günah kazandırmaktadır. Bu yüzden Ramazanda ayında daha dikkatli yaşamak gereklidir. Tutulan oruçlar ve yapılan diğer ibadetler, Peygamberimizin bizlere gösterdiği gibi olmalıdır. Bu şekilde ibadet edenler ise kişinin Allah-u Teala’nın rızasını kazanmasına vesile olacaktır.

Ramazan ayı ise şu şekilde geçirilmelidir.

 • Kadın ve erkek her Müslüman gözlerini harama bakmaktan korumalıdır.
 • Eğer Ramazan ayı geldiği halde bir Müslüman namaz kılmıyorsa, hemen tevbe etmeli ve beş vakit namaza başlamalıdır.
 • Namaz kılan kişiler ise üzerlerinde kılamadıkları farz namazları ise kaza etmelidirler.
 • Müslüman yaptığı günahlardan dolayı Allah’a bu ayda daha çok tevbe etmeli ve affı için dua da bulunmalıdır.
 • Fakirler gözetilmelidir.
 • Bu ayda ihtiyaç sahibi olan fakirlere daha çok sadaka verilmelidir.
 • Kişi bu ayda fitre ve fidyesini vermelidir.
 • Zengin olan kişiler isterlerse bu ayda zekatlarını verebilir ve ibadetlerini bu şekilde yaparak daha çok sevap kazanabilirler.
 • Ailesinden namaz kılmayan ve oruç tutmayan varsa eğer, iyiliği emretmeli ve kendilerini kötülükten sakındırmalıdırlar.
 • Ramazan ayında daha çok Kuran-ı Kerim okunmalıdır.
 • Farz orucu tutulmalı ve akşamları teravih namazı kılınmalıdır.
 • Gıybet, dedikodu ve yalan gibi şeylerden, önceki günlerden bu ayda daha fazla uzak durulmalı ve terk edilmelidir.
 • Boş ve gereksiz işler bırakılmalı, Allah’ın razı olduğu işler ile uğraşılmalıdır.
 • Akraba ve komşu ilişkileri tekrar gözden geçirilmeli, Müslüman kendi nefsinin muhasebesini bu ayda daha çok yapmalıdır.

Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi ise ayrı bir önemli gündür ve daha çok ibadet edilerek geçirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde geçirilen Ramazan ayı ise kişinin cennete gitmesine ve Rabbinin rızasına ulaşmasına vesile olacaktır.

YAZAR BİLGİSİ
İlyas A.
İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Araştırmayı seven disiplinli bir kişiyim. Kitap okumayı ve farklı konular hakkında bilgi sahibi olmayı seviyorum.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.