Safer Ayında Okunacak Dua – Safer Ayı Etkili Dilek ve İstek Duası

Safer Ayında Okunacak Dua – Safer Ayı Etkili Dilek ve İstek Duası

Safer ayında oruç tutarak ve namaz kılarak ibadet ederiz. Ayrıca bu ay için okunacak duaları okuyarak Allah’tan dileğimizi ve isteğimizi hatta günahlardan affımızı da isteriz. Safer ayında okunacak dilek duasını okuyabildiğiniz kadar okumanızı tavsiye ederiz. Bu duayı okumadan önce abdest alıp, sizi kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yere geçerek niyet ettikten sonra dua etmeye başlayabilirsiniz. İşte duamız.

Safer Ayı Duası Okunuşu

E‘ûzu bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
“Selâmun ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rahmeh. (En‘âm, 54)
Selâmun ‘aleyküm bi-mâ sabertüm fe-ni‘me ‘ukbe’d-dâr. (Ra‘d, 24)
Selâmun ‘aleykümu’dhulû’l-cennete bi-mâ küntüm ta‘melûn. (Nahl, 32)
Ve selâmun ‘aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtü ve yevme yub‘asü hayyân. (Meryem, 15)
Ve’s selâmu ‘aleyye yevme vulidtü ve yevme emûtü ve yevme üb‘asü hayyâ. (Meryem, 33)
Selâmun ‘aleyke se-estağfiru le-ke rabbî innehu kâne bî hafiyyân. (Meryem, 47)
Ve’s selâmu ‘alâ meni’ttebe‘a’l-hüdâ. (Tâ-hâ, 47)
Ve selâmun ‘alâ ‘ibâdihi’llezîne’stafâ. (Neml, 59)
Selâmun ‘aleyküm lâ-nebteği’l-câhilîn. (Kasas, 55)
Selâmun kavlen min rabbi’r-rahîm. (Yâsîn, 58)
Selâmun ‘alâ Nûhin fî’l-‘âlemîn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehû min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 79)
Selâmun ‘alâ İbrâhîm. Ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehu min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 109-111)
Selâmun ‘alâ Mûsâ ve Hârûn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehümâ min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 120)
Selâmun ‘alâ İlyâsîn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehu min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 130)
Ve Selâmun ‘alâ’l-mürselîn. (Saffât, 181)
Selâmun ‘aleyküm tıbtüm fe’dhulûhâ hâlidîn. (Zümer, 73)
Selâmun hiye hattâ metla‘i’l-fecri. (Kadir, 5)
Allâhümme bârik fî şehri’s-saferi vahtim le-nâ bi’s-sa‘âdeti ve’z-zaferi.”

Safer Ayı Duası Türkçe Anlamı

Kovulmuş şeytandan Allâh’a sığınırım. Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Selâm sizin üzerinize olsun. Cenâb-ı Hakk rahmeti kendisine farz kıldı.
Selâm sabretmeniz sebebi ile size olsun. Âhiret yurdu ne güzeldir.
Size selâm olsun. Yaptıklarınız sebebi ile cennete giriniz.
Selâm doğduğu, öldüğü ve dirildiği gün onun üzerine olsun.
Selâm doğduğum, öldüğüm ve diriltildiğim gün üzerime olsun.
Sana selâm olsun. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O bana çok lütufkârdır.
Selâm hidâyete tâbi‘ olana.
Selâm seçkin kullarına.
Selâmet sizin üzerinize olsun. Bizden emin olun. Biz cahillerin ardına düşmeyiz. Rahman olan Rabbimden selâm olsun.
Bütün âlemler içinde Nuh’a selâm olsun. Biz ihsan sahibi kulları böyle mükafatlandırırız. Çünkü O bizim mü’min kullarımızdandı.
Selâm İbrâhîm’e olsun. Biz ihsan sahibi kulları böyle mükâfatlandırırız. Çünkü O mü’min kullarımızdandı.
Selâm Mûsâ ve Hârûn’a olsun. Biz ihsân sahibi kulları böyle mükâfatlandırırız. Çünkü ikisi de bizim mü’min kullarımızdandı.
Bizden selâm olsun İlyâs’a. Biz ihsân sahiblerini böyle mükâfatlandırırız. Çünkü O mü’min kullarımızdandı.
Selâm bütün peygamberlerimiz üzerine olsun.
Her türlü kederden selâmet sizin üzerinize olsun. Siz tertemizsiniz. Ebedî kalmak üzere cennete girin.
Fecir doğana değin selâmet olsun.
Allâh’ım! Safer ayını bizlere mübârek kıl. Mutluluk ve başarıyla bitmesini nasîb eyle.
Allah dualarınızı kabul etsin. Amin.

Safer Ayında Her Gün Okunacak Etkili Dua

Safer ayı hicri takvimde 2. aydır. Muharrem ayından sonra gelen Safer Ayı içinde dualar okuyarak ve namaz kılarak ibadetlerimizi gerçekleştiririz. Bu ayda okunacak en etkili duayı sizler için hazırladık. Kim ki bu duayı safer ayında her gün okursa bir daha ki safer ayına kadar Allah onu tüm belalardan ve tüm sıkıntılardan kurtarır. Bu duayı okumadan önce temiz bir abdest alınız ve niyet ederek dua ediniz. Eğer sıkıntılarınız var ise de bu duayı okuyabilirsiniz.

Duanın Okunuşu: 

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
E‘ûzü billâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihî min şürûri sâiri’z-zamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîrenî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekremîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûre ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’sselâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-saferi vahtimlenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. Bu zamânın ve diğer zamânların şerrinden Allâh’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikrâmı bol olan Allâh’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabâmıza ve tüm ümmeti Muhammed’e bereket ve aydınlık kıl. Allâh’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîb eyle. (Misvâk Neşriyat, İbâdet Takvimi ve Duâlar, 30-31.s.)

Allah dualarınızı kabul etsin. Amin.

Safer Ayı Sık Sorulan Sorular

Safer Ayı ile ilgili en çok merak edilen soruları sizler için yanıtladık.

Safer ayı belalardan korunmak için neler yapılmalıdır?

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır. Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: “Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.”

Safer ayında hangi tesbih çekilir?

Safer ayı boyunca her gün aşağıdaki dua en az bir kere okunmalıdır: ” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.” Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM’ aleminde gece günden önce gelir.

Safer ayının ilk çarşambası neler yapılır?

Safer ayının ilk çarşambası, İslam geleneğine göre bazı özel ibadetler ve dualar yapmak için fırsat olarak kabul edilir. Safer ayı, İslam takvimine göre yılın ikinci ayıdır ve Müslümanlar arasında bu ayın ilk çarşambası özel bir anlam taşır. İşte Safer ayının ilk çarşambasında yapılması tavsiye edilen bazı ibadetler ve dualar:

Oruç Tutmak

Safer ayının ilk çarşambasında oruç tutmak, bu özel günün kutlanmasının bir yolu olarak kabul edilir. Gün boyu oruç tutmak, manevi temizlik ve günahların affedilmesi için yapılan bir ibadettir.

İbadet ve Dualar

Safer ayının ilk çarşambasında daha fazla ibadet etmek ve dua etmek teşvik edilir. Özellikle tevbe duası yapmak, günahları affetmek için önemlidir.

Sadaka Vermek

Safer ayının ilk çarşambasında sadaka vermek, günahların affedilmesine yardımcı olabileceği düşünülür. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek ve hayır işlerinde bulunmak önemlidir.

Kur’an Okumak

Kur’an-ı Kerim’i okumak ve anlamak, bu özel günün manevi faydalarından biri olabilir.

İstiğfar (Günahları Bağışlama) Duası: İstiğfar duası, günahları affetme ve tövbe etme amacıyla yapılır. Bu dua, Safer ayının ilk çarşambası gibi özel günlerde daha fazla yapılır.

Tövbe Etmek

Safer ayının ilk çarşambası, geçmişteki hataları ve günahları düşünmek, pişmanlık duymak ve Allah’tan bağışlanma dilemek için bir fırsattır. Tövbe etmek, manevi bir yenilenme ve temizlik anlamına gelir.

Unutmayın ki İslam’da Safer ayının özel bir gün olduğu fikri, bazı İslam topluluklarında yaygındır, ancak her Müslüman cemaatinde aynı derecede vurgulanmayabilir. İslam’ın farklı mezhepleri ve gelenekleri arasında bu günün önemi ve uygulamaları farklılık gösterebilir. Bu nedenle, kendi inançlarınıza ve mezhebinize uygun şekilde bu özel günü kutlamak önemlidir.

Safer ayında sadaka ne zaman verilir?

Safer ayında sadaka vermek için belirli bir tarih veya saat yoktur. Safer ayı boyunca veya özellikle özel günlerinde sadaka vermek teşvik edilir. İslam’da sadaka verme, hayır işleri yapma ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Dolayısıyla, Safer ayının herhangi bir gününde veya Safer ayı boyunca istediğiniz zaman sadaka verebilirsiniz.

Safer ayı, İslam takvimine göre yılın ikinci ayıdır ve bazı İslam toplulukları bu ayı özel bir maneviyatla bağdaştırır. Bu nedenle, Safer ayının ilk çarşambası gibi özel günlerde veya bu ay içinde daha fazla sadaka vermek isterseniz, bu manevi niyetiniz için uygundur. Ancak sadaka vermek için herhangi bir belirli tarih veya saat kısıtlaması yoktur, bu nedenle ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istediğiniz herhangi bir zaman sadaka verebilirsiniz.

YAZAR BİLGİSİ
Elif Dmr
Elimden geldiğince araştırma yaparak dinimiz hakkında bilgi verici ve faydalı içerikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşımlarıma yorum yaparak sizlerde bu yolda ban destek olabilirseniz sevinirim. Sevgilerimle,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.