Miftahul Cennet Duası (En Güçlü Dilek Duası)

17.12.2023
39.940
Miftahul Cennet Duası (En Güçlü Dilek Duası)

Miftahul Cennet Duası “cennete girme anahtarı” anlamına gelmektedir. Allah’a bir istek ve dilekte bulunacak kimselerin sıklıkla okuması gereken, oldukça tesirli bir duadır. Duanın tesirli olmasının en önemli sebebi de duanın içinde ayetlerin yer almasıdır.

Bu dua, İslam âlimleri tarafından sıklıkla okunması tavsiye edilen bir duadır. Bir gün mescitte Peygamberimiz otururken Cebrail(a.s.) yanına gelerek ona şöyle dedi: Allah sana selam gönderdi ve bu duayı iletti. Senden önce Allah, bu duayı hiçbir peygambere vermemişti. Buyurdu.

Miftahul Cennet Duası, En Güçlü Dilek Duası

Miftahul Cennet Duası, En Güçlü Dilek Duası

Miftahul Cennet Duası Kaç Defa okunur?

Miftahul cennet duası ile okuyan kişi sürekli Allah’a “Bizi cennetine koy” diye yakarışta bulunmuş olur. Rabbine niyaz eder. Aslına cennete giden adımları atmak için af buyurur Rabbinden. Tövbe eder. Miftahul cennet duası kaç defa okunur sorusuna gelince, kişi duayı istediği kadar okuyabilmektedir. Ancak bazı kaynaklarda 3, 5 , 7 ve 41 kerede okunabileceği söylenmiştir. Bu dua ile her türlü dileğimizi Allah’a arz ederek, duada geçen ayetler aracılığıyla Rabbimize yalvarmalıyız.

Miftahul Cennet Duasının Fazileti

Cennet duasının fazileti oldukça büyüktür. Bu dua okunmadan önce hacet namazı kılınması da tavsiye edilir. Yani ne dileğimiz varsa, o dileğimiz için niyet ederek, önce namaz kılmalıyız. Sonra da cennet duasını okuyarak, Rabbimizden isteklerimizi kabul etmesini murad etmeliyiz. Cennet duasını yaparken, kabul olunacağından hiç şüphe duymamalı, Rabbimize sonsuz güvenen bir kalple duayı okumalıyız. Cennet duasının saymakla bitmez faziletleri var.

Tabi ki gerçekleşmesi en başta Allah’ın iznine bağlı. Ancak mümin kul, duasının kabul olup olmayacağı ile ilgilenmez. Tüm kalbiyle dua eder. Gerisinin hakkında en güzel kararı bizim için verecek olan Allah’tır. Çünkü biz ileride ne olacağını bilemeyiz. Ancak Allah bilir.  Bunun için hangi şerde hayır, hangi hayırda şer var bunu Allah bilir ve hakkımızda hayırlısını verir.

Miftahul Cennet Duası Dilek İçin

Miftahul cennet duası dilek için okunması gereken son derece faziletli ve etkisi büyük olan bir duadır. Her duada olduğu gibi, bu duayı okumadan önce de mutlaka abdestli şekilde bulunmalıyız. Duanın içerisinde birçok ayet yer aldığından, bu dua abdestsiz okunmamalıdır. Duanın abdest alınarak okunması da Allah katında oldukça kıymetlidir. Benim dileğim gerçekleşmedi diyerek duayı okumalı bırakmamalı, düzenli aralıklarla nu duayı okuyarak, Rabbimizden ne diliyorsak istemeliyiz.

Miftahul Cennet Duası Okuyanların Yorumları

Mifhatul cennet duası okuyanların yorumları ise, oldukça olumlu neticelerle etkisini göstermiştir. Dua, kendisini okuyanı boş göndermez. Allah ile dua ederek konuşursun. Sen anlattıkça bilirsin ki seni bir dinleyen var. Her halini arz ederken, bilirsin ki Rabbin senin tüm halinden haberdar. Duayı okuyanlar, son derece huzurlu olduklarını, kalplerinde Allah’a olan sevginin arttığını söylemiştir. Yine okuyucu yorumlarına baktığımızda, duayı okuduktan sonra her şeyi daha az kafalarına taktıklarını ve üzüntülerinin geçtiğini bildirmişlerdir.

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, “Ya Muhammed! Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece sana gönderdi. Senden önce hiç bir peygambere bu dua verilmedi. Ey Muhammed! Bu duayı her kim okursa kıyamet günü geldiğinde yerinden kalkacak, burağa binecek (burak peygamberimizin (s.a.v) Miraç’ta bindiği binektir.) mahşer halkı “Bu hangi peygamber?” diyerek hayrete düşecekler.

O anda nida edilene göre; “Bu bir peygamber değildir, sadece dünyada Miftahul cennet duasını okumuştur. Hak Teala kendisine bunu bahşetti. Rıdvan cennetlerinin kapısını ona açtı.” Bu duayı okuyan herkes nurdan tahtların üzerinde oturur, akrabalarına şefaat eder. Üzerinde taşıyanlar borçluysa gayb kapıları açılır, hastaysa şifa bulur, her türlü kazadan ve eladan korunur. Bu duayı okuyanın dilekleri kabul olur, halkın yanında aziz olur.

 • Her türlü hayırlı hacet için 2 rekat namaz kılıp(3-7-21 veya 41 ) defa okunur, kabulünden asla şüphe edilmez.
 • Her kim bu duayı  okusa Nurdan tahtlar üzerinde oturur ve akrabalarına şefaat eder.
 • Bu duayı yanında taşıyan kimse hasta ise şifa bulur.
 • Borçlu ise gayb hazinelri ona açılır.
 • Okuyanın bağışlanması için Melekler Allah Teâlâ’ya niyaz ederler.
 • Hacet için okunursa hacetler Allah’ın zini ile kabul edilir.
 • Yolculuk anında yanında götürenler kaza ve beladan muhafaza olurlar.
 • Bu duayı okuyanlar ve yanında taşıyanlar halkının yanında aziz olurlar.
 • Hz. Ali(k.v) buyuyur ki:
 • Bu duayı  okuyan kimse yoksulluk yüzü görmez.(Yazma En’am-ı  Şerif)

Miftahul Cennet Duası

Duanın okunuşu şu şekildedir.

Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ilahüküm ilahün vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahiym* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Ve kul rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Kul rabbi enzilni münzelen mübaraken ve ente hayrul münzilin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel düa’* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah muhammedün rasulüllah* Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbena heb lena min ezvacina ve zürrriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbena efrığ aleyna hayran ve teveffena müslimin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Fe se yekfikehümüllahü ve hüves semiy’ul alim* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram* Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn*

Miftahul Cennet Duası Anlamı

Sizin ilahınız, tek bir ilahtır. O’ndan başka gerçek ilah yoktur. O dünyada herkese, ahirette sadece mü’minlere rahmet eden tek Allah’tır. BAKARA 163
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
De ki: ‘Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Mü’minun 97
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en iyisisin” de. Mü’minun 29
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!İbrahim 40
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
‘Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve soylarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler ihsan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl!’ derler. Furkan 74
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Ey Rabbim! Benim göğsümü geniş let. işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü anlayabilsinler.Taha 25-28
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz A’raf, 123
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.araf126
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. Al-i İmran, 193
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
“Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın
Enbiya 89
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
. “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır; çünkü onun azabı gerçekten pek korkunç ve süreklidir!” derler. Furkan 65
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
“Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. İsra 24
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Allah yeter ve o, her şeyi duyandır, bilendir. Bakara 137
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
Ey daima diri (Hayy) olan ve her şeyin varlığı elinde olan (Kayyum) olan Allahım!
Ey azamet ve ikram sahbi olan Allahım!
Bize merhamet et,Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Bu duayı okurken abdestli olmaya özen gösteriniz. Duaları temiz niyet ile yaptığınızda duanız kabul olacaktır. En etkili istek ve dilek duasıdır. Allah dualarınızı kabul etsin.  Birbirimize Amin diyerek destek olabiliriz. Amin.

YAZAR BİLGİSİ
Erhan
Ben Erhan. Dinimiz hakkında araştırma yapmayı severim ve kendi öğrendiğim faydalı bilgileri siz kardeşlerimle de paylaşmaktan memnun olurum. Bana destek olmak için konularıma yorum yapabilirsiniz. Sevgilerimle,
YORUMLAR

 1. Metin dedi ki:

  Amin ecmain