Kurban Kesmenin Önemi ve Fazileti

19.07.2021
813
Kurban Kesmenin Önemi ve Fazileti

Kurban Bayramı günü kurban kesmeni önem ve fazileti, Müslümanlara büyük sevaplar kazandırmaktadır. Kurban bayramı Müslüman aleminin iki önemli dini bayramı içerisinde yer almaktadır.

Kurban Kesmenin Önemi

Kurban Bayramı günü ise kesilecek olan kurbanın Allah katında önemi büyüktür. Maddi bir ibadet olan kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde ve maddi gücü yerinde olan her kişinin yapması gereken vacip bir ibadettir. Kurban kesmek ile ilgili Allah-u Teala Kuran-ı Kerim’de Peygamberine bu ibadeti yapmasını ve ümmetine de yapmasını öğütlemesini buyurmuştur.

Kurban duası Kuran-ı Kerim ayeti ile sabit olan bir ibadettir ve inkarı insanın küfre yani, Müslümanlıktan çıkmasına neden olur. Kurban bayramı günü kesilecek olan kurban ile ilgili sevgili Peygamberimiz, birçok hadisi şerif beyan etmiş ve kurban kesmenin önemine değinmiştir. Kendisine de bizzat her Kurban Bayramı günü ise kurbanını bizzat mübarek eli ile kesmiştir. Kurban kesmenin önemi ve fazileti ise sayamayacağımız kadar fazladır.

Kurban Kesmenin Önemi ve Fazileti

Kurban Bayramı günü bir Müslüman kurban keserek, Allah’a kulluk görevini yerine getirmekte ve karşılığında ise büyük sevaplar kazanmaktadır. Kurban kesen bir kişinin amel defterine yazılacak olan sevap ise, kendisinin günahının bağışlanmasına ve Allah-u Tealanın rızasını kazanmasına vesile olacaktır.

Ehl-i Sünnet itikadına göre ise Kurban Bayramı günü kurban kesmenin hükmü, vacip ve müekked sünnet olarak değişkenlik göstermektedir. Mezheplere göre bu değişikliğin nedeni ise, Ehl-i Sünnet itikadında olan alimlerin Kuran ve hadislerden çıkarmış oldukları ilmi hüküm doğrultusunda olmaktadır.

Ehl-i Sünnet mezhebi olarak bilinen Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli 4 hak ve doğru mezheptir. Kurban kesmek isteyen kişini ise, bağlı olduğu mezhebe göre hareket etmesi en doğru olan bir davranıştır.

Kurban Kesmenin Önemi ve Fazileti

Kurban Kesmenin Önemi ve Fazileti – Görsel: freepik.com

 Kurban Kesmenin Faziletleri Nelerdir?

Kurban kesmenin faziletleri sevgili Peygamberimiz tarafından bizzat hadis-i şerifler ile Müslümanlara müjdelenmiştir. Kurban Bayramı günü kurban kesecek ve Allah’a karşı ibadetini yerine getirecek olan Müslüman, büyük sevaplara nail olacaktır.

Kurban kesmenin fazileti ilgili Peygamberimiz şunları buyurmuştur.

 • Kurban Bayramı günü Allah rızası için kurban kesen ve ihtiyaç sahiplerine, kestiği hayvanın etinden dağıtırsa, bu yapmış olduğu ibadet kendisinin cennetine gitmesine vesile olacaktır.
 • Kurban Bayramı günü bir Müslümanın yapacağı en büyük ibadet ise kurban kesmektir.
 • Kurban Bayramı kesilecek olan kurbanın her bir tüyü için kesen kişiye Allah sevap vermektedir. Bu fazilet ile ilgili sevgili Peygamberimizin hadisleri bulunmaktadır.
 • Kurban Bayramı kurbanını gönül huzuru ile kesen ve sevabını Allah’tan uman kişinin günahları, kestiği kurbanın kanı yere düşmeden affedilmektedir.
 • Kurban kesen kişinin alacağı sevap ise, kesmiş olduğu hayvanın bütün azaları kadardır ve mahşer günü kesmiş olduğu kurban kendisini, sırat köprüsünün başında karşılayacaktır.
 • Allah’ın rızasını gözeterek kurban kesen kişinin sahip olacağı faziletler, kendisinin hem bu dünyada, hem de ahirette mutlu olmasını sağlayacaktır.

Ramazan Bayramı günlerinde tutulan oruç gibi Kurban Bayramı günü kesilen kurbanın kişiye kazandırdığı sevap ve faziletler, oldukça fazladır. Önemli olan ise kurban kesecek olan kişinin, niyetinin ibadet olarak bu görevi yerine getirmesi ve sevabını, Allah’tan beklemesidir.

Sadece et için kesilen kurbanın kişiye sevap kazandırmayacağını ve üstüne üstlük, niyetinden dolayı da günah kazanacağını söylemek gereklidir. Kurban kesmek aynı zamanda Allah’ın kuluna vermiş olduğu maddi gücün şükrünü eda etmektir.

Çünkü Allah her kuluna kurban kesecek kadar bir maddi güç vermediği için, kurban kesecek kadar maddi gücü olan kişinin bu fırsatı iyi değerlendirmesi ve Kurban Bayramı günü helal olan parasından kurbanını kesmesi son derece önemlidir.

 Kurban Kesme İle İlgili Hadisler Nelerdir?

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sallalahu aleyhi vessellem) kurban kesme ile ilgili hadisler ile bu ibadetin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Özellikle bir hadisinde ise, kurban kesmeye maddi olarak gücü olduğu halde Kurban Bayramı günü kurban kesmeyen bir kişinin, namaz kıldığımız yere gelmemesini söyleyerek, bir nevi imkanı olup da bu kurban kesmeyen kişinin ne gibi bir vebal altına girdiğini de ifade etmiştir.

Günümüzde ise bazı hayvan hakları savunucuları ve et yemeyen kişiler ise, hayvanların kesilmesini çok yanlış olarak anlamaktadırlar. Kurban kesmenin bir vahşet değil, bir ibadet olduğunu bilmeleri ise son derece önemlidir.

Hazreti İbrahim (aleyhisellam)’ın bir sünneti olan kurban kesmek, günümüze kadar gelmiş ve Müslümanların her Kurban Bayramı yapmış oldukları bir ibadettir. Peygamberimiz kurban kesme ilgili hadislerinde, bu ibadetin ne kadar önemli ve büyük sevaplar kazandırdığını, açık bir şekilde beyan etmiştir.

Hatta kendisi vefat ettiği zaman Hazreti Ali (keramallü veche) efendimiz ise, hem kendi yerine hem de sevgili Peygamberimizin yerine kurban kesmiştir. Kurban kesimi ile ilgili bir bir hadis-i şerifte sahabe efendilerimizden İmran bin Hüsayn, Peygamberimize şunu sormuştur.

Kurban kesmek sadece sana ve ehl-i beytine ait olan bir ibadet midir? Müslüman olan kişiler de kurban kestiği zaman sevap alıyor mu? sorusuna hitaben Peygamberimiz, tüm inanan Müslümanlar için kurban kesmenin sevabı aynıdır buyurmuştur. (Kaynak : Heysemi Mecmeuz Zevaid)

Bir başka hadisinde ise kızı Hazreti Fatıma’ya hitaben şöyle buyurmuştur. Ey kızım Fatıma, kalk ve kurbanının yanına git. Kurbanının kanı yere ilk düşmesi ile işlemiş olduğun günahlarının hepsini Allah affeder buyurmuştur. Kendisine ve ümmetine ise kurbanını keserken şu duayı okumasını öğretmiştir.

Kılmış olduğum namaz, yapmış olduğum ibadetim, yaşamım ve ölümüm sadece Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiç bir ortağı ve şeriki yoktur. Bana böyle yapmam emredildi ve ben de Müslümanlardanım diye dua etmesini söylemiştir.

 Kurban Kesme İle İlgili Kuran-ı Kerim Ayetleri Nelerdir?

Kurban Bayramının yaklaşması ile beraber Müslümanları, kurbanlık hayvan alma telaşı sardı. Fakat Ehl-i Sünnet dışı görüşlere sahip olan bazı kişiler, kurban kesmenin gerekli olmadığını ve isteyen kişilerin kesmelerinin uygun olacağını söylemektedir. Bu ilimsiz ve nefsani konuşmalar ise Müslümanların kafalarını karıştırmaktadır.

Allah-u Teala kurban kesmenin bir ibadet olduğunu ve imkanı olan kişilerin bu görevi kulluk namına yerine getirmelerini emretmiştir. Kuran-ı Kerim ayetleri ve hadisler ile de bu açıkça beyan edilmiştir.

Fakat Kuran ayetleri ile açık olan bu emri kendi kafalarına göre yorumlayan kişiler, Müslümanların temiz ve saf duygularını istismar etmektedir. Bu yüzden bu kişilere itibar etmemek ve Allah’ın Kuran ile sabit kıldığı kurban kesme ibadetini yapmak oldukça önemlidir.

Kurban kesme ile ilgili Kuran-ı Kerim ayetleri şunlardır.

 • Allah-u Teala Peygamberine hitaben Kevser Suresi ayetinde şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! Şüphe yok ki biz sana Kevser verdik. O halde Allah için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu sana kin ve nefret besleyen, soyu kesik olan kişidir. (Kaynak : Kevser Suresi 1-3)
 • Biz İbrahim’e büyük bir kurbanlık koç verdik ve oğlu olan İsmail’i kurban olmaktan kurtardır. (Kaynak : Saffat Suresi 107)
 • Allah-u Teala’nın kendilerine nimet ve rızık olsun diye verdiği kurban olacak hayvanları, Allah’ın istediği şekilde ve kendi ismini anarak kesin. Bu kurbanlık hayvanlardan hem siz yiyin, hem de fakirlere dağıtın. (Kaynak : Hac Suresi 28)
 • Biz her ümmet için Allah’ın kendilerine bir rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine, kurban kesilmesini meşru kıldık. (Kaynak : Hac Suresi 34)
 • Kurbanlık hayvanları sizler için Allah’ın dininin işaretleri kıldık ve sizler için o hayvanlarda hayırlar vardır. O hayvanlar sıralı halde dururken, onları kurban edeceğiniz zaman Allah’ın ismini anın. Yanları üzerine düştüğü zaman ve can verdikleri zaman, siz de o kurbanlık hayvanlardan yiyin. Siz yediğiniz gibi ihtiyaç sahibi olan fakirlere de kestiğiniz kurban etinden yedirin. Sizin şükretmeniz için kurbanlık hayvanları sizlerin hizmetinize verendir. O hayvanların ne kanları, ne de etleri Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan gösterişsiz şekilde yapacağınız kurban ibadetinizdir. (Kaynak : Hac Suresi 36-37)

Kurban İle İlgili Olan Ayet-i Kerimeler

Kurban ile ilgili olan ayet-i kerimeler, Kurban Bayramı günü kurban kesmenin bir ibadet ve Allah’ın emri olduğunu apaçık şekilde göstermektedir. Fakat önemli bir husus vardır ki, bu durum kurban ibadetinizin kabul olması için son derece önemlidir.

Kurban kesmek başlı başlı ayrı bir ibadettir. Kurban ibadetini yaparken, kazanmış olduğunuz paranın helal olması ve alacağınız kurbanı helal para ile temin etmeniz önemlidir. Aynı zamanda kurban ibadetini sadece eti için değil, Allah’ın rızasını gözeterek ve ibadet olarak yapmanız gereklidir.

Aksi halde kurban ibadet anlamını ifade etmez ve size de geri dönüş olarak sevap kazandırmaz. Kurban kestikten sonra iki rekat şükür namazı kılmanız ise, Allah’ın size bu ibadeti yapmaya layık görmesine bir teşekkür mahiyetindedir. Kurban ibadetinin kabul olması için ise, helal paranın dışında namazlarınızı da beş vakit olarak vakti vaktine kılmanız gereklidir.

YAZAR BİLGİSİ
İlyas A.
İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Araştırmayı seven disiplinli bir kişiyim. Kitap okumayı ve farklı konular hakkında bilgi sahibi olmayı seviyorum.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.