İsm-i Azam Duası – İsm-i Azam Türkçe Arapça Okunuşu

24.07.2022
4.304
İsm-i Azam Duası – İsm-i Azam Türkçe Arapça Okunuşu

Allah’ın isimleri tabiri denince akla Esmaül Hüsna gelmektedir. Genel kanı olarak 99 isminin olduğu rivayet edilir lakin bu sayının üzerindedir. Yüce yaratıcının bu isimlerinden biri de Azam’dır. Hangi isminin daha büyük olduğunu tam olarak söylemek mümkün değildir. Bu noktada, İslam alimlerinin araştırmaları ve sahih hadislerden yola çıkarak Allah’ın 5 adı bu kelime oluşturmaktadır: Adl, Ferd, Hakem, Hay ve Kayyum sözcükleri Azam kelimesinin ne anlama geldiği hakkında bir fikir vermektedir.

İsm-i Azam Duası

İsm-i Azam duası, en büyük ve en yüce isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Alimlerden birçoğu bu duanın okunması yönünde tavsiyelerde bulunmuşlardır. İnsanlar da Allah’a dileklerini arz etmek ve sevdiklerine kavuşmak için bu duayı okumaktadırlar. Duaların kabul olup olmadığını Yüce Allah bilir elbette ancak iyi niyetlerle yapılan İsm-i Azam duasının gücüne ve hikmetine inanılır.

Büyük İsm-i Azam Duası Nedir?

Bu duanın büyüklüğü isminden gelmektedir. Allah’ın en büyük isimlerinden kabul edilen bu sözcüğü, içinde bulunduran bir duadır. Bazı alimlere göre bu dua Kur’an’ı Kerim’dedir ve hangi ayetler olduğu tam olarak bilinmemektedir. Tabii Kur’an mucizevi ve sırlı bir kitap olmasından mütevellit görüş ayrılıklarının olması da normal kabul edilmektedir.

Büyük İsm-i Azam duası okunurken Esmaül Hüsna’dan 5 isim kullanılır: Adl, Ferd, Hakem, Hay ve Kayyum. Bununla birlikte Fatiha Suresi, İhlas suresi ve Ayete’l Kürsi okunmaktadır. Tabii temiz bir beden ve ruh için abdest alınmalıdır duaya başlanmadan önce. Kıbleye doğru dönüp niyet edildikten sonra 3 kez Fatiha, 3 kez İhlas ve 1 kez de Ayete’l Kürsi okunur.

Dua, sıkıntıya düşülsün düşülmesin okunması gereken Allah kelamıdır. İsm-i Azam duası hadis kitaplarından derlenerek oluşturulmuş bir duadır. Bizler insanoğlu olarak nefsani varlıklar olduğumuz için genel olarak başımız sıkıştığı vakit daha çok dua ederiz.

Doğru olanı her daim yapılmasıdır. İşte başımızın sıkıştığı zamanlarda bu büyük duaya sığınırız. İhtiyaç ve isteklerimizi dile getirir Allah’tan yardım dileriz. Burada önemli olan, geçmiş günahlarımızdan istiğfar ederek temiz ve ihlaslı bir kalp ile Allah’a yüzümüzü dönmemizdir.

Gerçek İsm-i Azam Duası Nedir?

Duaların etkili olup olmadığı belirli tecrübelerden sonra ortaya çıkacak bir konudur. Bizlerden önce yaşamış kişiler, duayı belirli bir sayı ve şekil ile okumuşlar ve etkisini gördükten sonra tavsiye etmişlerdir. Bunları da yazdıkları kaynaklarda belirtmişlerdir. Yahut peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), hadisleri vasıtasıyla bizlere ulaşmıştır.

Burada kaynakların güvenilirliği ve hadislerin sahih olup olmadığı önem arz eder. Rivayet odur ki; İsm-i Azam duası ile ilgili peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır; Allah bu duayı duyar, bu duayı okuyanı bilir ve bu duaya icabet eder. Duaların ve hadislerin gerçek ve doğru haliyle okunması bu anlamda önemlidir. Gerçek İsm-i Azam duası okunması için bu hususlara dikkat etmek gerekmektedir.

İsm-i Azam Duası Türkçesi Nedir?

 • “Allah’tan başka yaratıcı yoktur. Celil ve Cabbar (azamet sahibi, yüce ve kuvvet-kudret sahibi) sadece O’dur. O’ndan başka yaratıcı ve ilah yoktur.
 • Ancak bütün kullarının (yarattıklarının) durumlarına vakıf olan kusurlarını örtbas (kapatan) edendir.
 • Gece ile gündüzü halk eden (yoktan var eden) O’dur.
 • Allah’tan başka yaratıcı ve ilah yoktur.
 • Tektir, şeriki (ortağı) yoktur; tektir ve birdir.
 • Biz O’na hamd-ü sena (övme ve yüceltme) ederiz. Tek bir yaratıcıdır.
 • Sadece O vardır ve tektir ve şeriki yoktur.
 • Biz O’na ibadet eder ve şükrederiz.
 • Allah’tan başka yaratıcı ve ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur; Muhammed O’nun resulüdür (haberci, elçi).
 • Hay ve Kayyum (diri olan yaşayan, kainatı idare eden) Allah’tır.
 • Allah’ın rahmeti (bağışlaması, yardımı) mahlukatının (yarattıklarının) en hayırlısı olan Muhammed-in Al ve ashabının (Hz. Muhammed’in sohbetine katılan) ve hepsinin üzerine olsun.
 • Şahitlik, tanıklık ederim ki; Sen hem Rabb’imiz hem de Halikimizsin (yaratıcımız).
 • Allah’ım beni mağfiret (yargılama) eyle; ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

İsm-i Azam duası anlamından da anlaşılacağı gibi büyük bir duadır. İsm-i Azam Duası Türkçesi okunursa daha anlamlı bir okuma olacaktır.

İsm-i Azam Duası Cübbeli Hoca 

Cübbeli Ahmet Hoca yani Ahmet Mahmut Ünlü, İsm-i Azam duasının büyük dualardan olduğunu belirtmektedir. Bu konuyla ilgili yazmış olduğu bir de kitabı mevcuttur. Yazmış olduğu kitapta, dua ile ilgili hadislerden ve rivayetlerden bahsetmektedir. İsm-i Azam duası Cübbeli Hoca yani Ahmet Hoca’nın üzerinde önemle durduğu bir duadır. İsm-i Azam duası önemini her platformda dillendirmektedir.

İsm-i Azam Duası Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

“Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram.Yâ Erhame’r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe,illâ entelVâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim.Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem.Rabbi,Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.Lâ ilâheillallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir.Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.”

İsm-i Azam duası okunuşunu olabildiğince doğru bir telaffuzla ve temiz bir kalple yapmak elzemdir. İsm-i Azam duası Arapça okunuşu, yazıyı okumada zorlananlar için uygun olacaktır.

İsm-i Azam Duası Arapça Yazılışı

Allah kelamı Kur’an’ı Kerim’in dili Arapça ya da Rabbça’dır. Bundan mütevellit, İsm-i Azam duası Arapça Yazılışı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Tevessül Duası Türkçe İsm-i Azam ve Tevessül Duası Okunuşu 

Duaların bir kısmı Ku’an’da geçerken bir kısmı da peygamber efendimiz (s.a.v.) tarafından Müslümanlara öğretilmiştir. Tevessül kelime anlamı olarak vesile anlamına gelmektedir. Yani kişinin kendi adına bir şefaatçi vesilesiyle Allah’a olan yakarışıdır.

Tevessül duası Türkçe İsm-i Azam ve Tevessül Duası Okunuşu şu şekildedir: Allahumme innî es’eluke ve eteveccehu ileyke, bi-nebiyyike nebiyy’ir-rahmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve alih. Bu şekilde başlanır Ehl-i Beyt büyüklerinin ve imamlarının adları zikredilerek Allah’a yakarış gerçekleştirilir. Duanın anlamı: Allah’ım Rahmet peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’i huzuruna aracı ederek sana yakarıyor ve yöneliyorum. İsm-i Azam duası okunacakken tüm bunlara dikkat edilerek okunmalıdır.

YAZAR BİLGİSİ
İlyas A.
İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Araştırmayı seven disiplinli bir kişiyim. Kitap okumayı ve farklı konular hakkında bilgi sahibi olmayı seviyorum.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.