Gideni Kesin Döndüren Dua 24 Saate Dönsün!

Gideni Kesin Döndüren Dua 24 Saate Dönsün!

Sevmek ve sevilmek karşılıklı olduğunda mutluluk vericidir. Gideni kesin döndüren dua 24 saate dönsün isteyenler vereceğimiz duaları dikkatle uygulamalıdır. İkili ilişkilerde ayrılık acı ve ıstırap vermektedir. Özellikle gerçekten seven insanlar farklı sorunlar nedeni ile ayrılığa mecbur kalmaktadır.  Bu yüzden ayrılığın haksız görüldüğü durumlarda gidenin geri dönmesini sağlamak için dualara sığınmak önemli olacaktır. Bazı duaların insan üzerinde etkisi büyüktür.

Ayrılık kararı ile giden kişileri döndürmek dualarla mümkün olmaktadır. Özellikle hızlı bir şekilde dönüş sağlamak için dua okumak oldukça akıllıca olacaktır. Elbette ki kişiler burada geri dönmesini istedikleri kişilerin başka bir ilişki içinde olmadığına dikkat etmelidir. Biten bir ilişki sonrasında bir başkasına yönelmiş biri için dua okumak oldukça yorucudur. Bu sebeple sadece sizin için helal görünen kişilere okumanız çok daha yerinde bir davranış olacaktır.

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nüriz zati ve sırrin fi cemiıl esmai ves sıfati ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

Nur-u zati olarak bilinen büyük salavat gideni döndürmeniz ve ondan haber almanız için çok etkilidir. Bu büyük salavat okunduğundan 24 saat içinde dönüş sağlanmaktadır. Kim için niyet alıyorsanız o kişi kısa sürede sizi arayacaktır. Nur-u zati salavatını gece on ikiden sonra niyet ederek 100 defa zikir etmek gerekmektedir. Bu sayede kısa bir zaman diliminde sevdiğiniz kişi ile iletişim kaçınılmaz olacaktır.

Gideni Kesin Döndüren Dua

Gideni kesin döndüren dua ayrılık acısı çeken kişilerce merak edilmektedir. Özellikle evlilik ilişkisinde elde olmayan sebeplerce ayrılmak mecburiyetinde kalmış pek çok insan vardır. Bunun yanı sıra araya giren üçüncü kişiler evlilikleri yıkıcı olmaktadır. Bunları bertaraf etmek için Allah’a sığınmak çok kıymetlidir. İsteyerek veya istemeden gitmek zorunda kalan kişileri hayatınıza tekrar çekmek için döndürme duaları çok önemlidir. Özellikle çevirgel duası evli insanlar tarafından okunması ilişkide muhabbeti ve soğuklukları giderecektir.

Kadın olsun erkek olsun sizden giden birini yeniden hayatınıza çekmek için mümkündür. En güçlü dualardan biri olan Çevirgel yedi Cuma aksatılmadan okunduğu takdirde giden net bir şekilde gelmektedir. Kadınlar regl dönemlerinde kaldığı yerden devam ederek yedi haftayı tamamlayabilirler. Çevirgel duası defalarca denenmiş dönmez dediğinizi döndürecek güçte bir duadır. Eğer aciliyet bir durum varsa perşembeyi cumaya bağlayan geceden başlayarak 7 gün okunmasında sakınca yoktur.

Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca’nın gönlünü bana dost kıl.

Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca’nın gönlünü çevirgel.

Bi hakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.

Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.

İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksan dokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur’ân-ı Kerim.

Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.

Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.

Ve bihürmeti İmanil mü’minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.

İlâhi senin lûtfun için ve senin in’amın için ve senin ihsanın için.

İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.

Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca’nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü

İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca’nın gönlünü bana çevirgil.

İlâhi Musa Aleyhisselâm’ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca’nın aklına, Filanca’nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.

Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil.

İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veysel Karanî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi.

Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca’nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle.

Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha.

Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.

Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune.

Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.

Amin

Gidenin dönmesi için okunacak dualar arasında yer alan Çevirgel güçlü dualarla da desteklenmesi önemlidir. Kenzül arş ve Surhubat duası Çevirgel okunduktan sonra okunduğunda sizden ayrılmış olan birini mucize bir şekilde geri getirecektir Duaların gücü titreşimi çok önemlidir. İnançlı ve abdestli bir şekilde okunduğunda aldığınız etkileşime inanamayacaksınız.

Gideni Kesin Döndüren Dua 24 Saate

Gideni kesin döndüren dua 24 saate mucizeler yaratmaktadır. Ancak pek çok kişi duayı okuduğu halde inancını koruyamamaktadır. Duada inanç her şeyden önemlidir. Gidenin Allah’ın izni ile geri geleceğine inanarak okunan dualar hızlı bir şekilde kabul olmaktadır. Bu yüzden dua okurken şüpheye düşmemek çok önemlidir.  Bunun yanı sıra geri döndürme duasını yapacağınız kişinin hayatından biri olmaması hem sizin açınızdan hem de onun açısından önemlidir. Eğer okumanızı birini ayırılmak maksadı ile yapacaksanız bu haram ve günahtır.

“Allahümme elif beyne kulubinâ ve aslih zâte beyninâ ve’hdinâ sübüle’sselâmi ve neccinâ mi-ne’z-zulümâti ile’n-nûri ve cennibne’l fevâhişe mâ zahare minhâ ve mâ betane.”

Geri döndürme dualarını sevgisinden emin olduğunuz ama bir türlü bir arada olamadığınız kişilere okumak çok daha sağlıklı olacaktır. Allahümme Ellif Beyne Kulubina duası yirmi dört saatte sevdiğiniz kişiyi ayağınıza getirecek güçte bir duadır. Elbette ki kalpleri birbirine ısındıran Allah’tır. Dolayısı ile nasibinizde olmayan birini hayatınıza çağırmanız büyük risk olacaktır. Bu sebeple geri döndürmek istediğiniz kişinin hayatınızdaki yerini iyi tahlil etmeniz çok kıymetli olacaktır.

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.