Mülk Suresi Faziletleri ve 5 İnanılmaz Sırrı

Mülk Suresi Faziletleri ve 5 İnanılmaz Sırrı

Mülk Suresi Faziletleri Kur’an-ı Kerim’in 67. suresidir ve 30 ayetten oluşur. Bu sure, Kuran’ın 29. cüzünde yer alır. Mülk Suresi, insanları düşündürmeye, Allah’ın kudretini ve yaratılışındaki işaretleri görmeye davet eder.

Surenin başında Allah’ın yüceliği ve kudreti vurgulanırken, insanların düşünmeleri, O’nun yarattığı işaretleri görmeleri ve iman etmeleri istenir. Ardından, cehennemin korkunç azabı ve cennetin nimetleri betimlenir.

Mülk Suresi Faziletleri sonunda, insanların göklerin ve yerin yaratılışındaki işaretlerden ders alması gerektiği vurgulanır. İnsanların, kendi yaratılışlarını, çevrelerini ve evreni dikkatle gözlemlemeleri gerektiği, bu sayede Allah’ın varlığını ve kudretini daha iyi anlayabilecekleri belirtilir.

Mülk Suresi’nin okunması, Müslümanlar arasında yaygın bir uygulamadır. Bu sureyi okumak, hem ibadet hem de manevi düşünceyi güçlendirmek için yapılır. Ayrıca, Mülk Suresi’nin okunması, Kuran’ın mesajlarını hatırlamak ve anlamak için bir fırsat sunar.

Mülk Suresi Faziletleri

Mülk Suresi halk arasında Tebareke Suresi olarak bilinen ve faziletleri oldukça fazla olan bir suredir. Aynı zamanda Kuran-ı Kerim’in Mülk Suresi faziletleri bulunmaktadır. Bu sureyi ezberleyen, okuyan ve içindeki ayetler ile amel eden kişiler, surenin sırlarından istifade etmektedirler. Mülk Suresini okuyan Müslümanların hem dünya, hem de ahiret hayatları iyi olur.

Mülk Suresi Faziletleri

Mülk Suresi Faziletleri

Mülk Suresi Sırları

Çünkü bu surenin fazileti ile ilgili sevgili Peygamberimizin birçok hadis-i şerifi bulunmaktadır ve Mülk Suresinin önemine dikkat çekmiştir. Mekke döneminde nazil olan Mülk Suresi, Kuran-ı Kerim’in 67’inci suresidir ve 30 ayetten oluşmaktadır. Allah-u Teala Mülk Suresi ile kullarına, birçok şeyi anlatmaktadır. Bu sure içerisinde yer alan bazı konular arasında; Allah’ın azametinin büyüklüğü ve kudreti, ölümden sonraki hayatın nasıl olacağı ve inkar edenlerin neler ile karşılaşacağı, detaylı şekilde anlatılmıştır.

Mülk Suresi Faziletleri

Mülk Suresi Faziletleri

Bu sureyi devamlı okuyan Müslümanlar ise, sayısız nimetlere kavuşmaktadırlar. Özellikle kabir azabına bir kalkan olan Mülk Suresi, Peygamberimizin hadisleri ile sevabının fazla olduğu belirtilmiştir. Halk arasında Tebareke olarak da bilinse de Mülk Suresi Mania, Mücadele, Münciye ve Vakiye isimleri ile de anılmaktadır.

Kur’an’ın her bir sûresi, insanlara öğütler, hikmetler ve Allah’ın kudretini hatırlatıcı mesajlar içerir. Mülk Suresi de bu mesajlardan birini taşır. Mülk Suresi’nde pek çok sır ve derin anlam bulunabilir; ancak bunların tamamı kişinin derinlemesine düşünmesi ve tefsirlerden yardım almasıyla daha iyi anlaşılabilir. İşte Mülk Suresi’nin bazı sırları ve derin anlamları:

 1. Yaratılışın İşaretleri: Mülk Suresi, insanların Allah’ın yarattığı evreni düşünmelerini ve O’nun kudretinin işaretlerini görmelerini vurgular. Göklerin ve yerin yaratılışındaki düzen, denge ve mucize, insanlara Allah’ın varlığını ve kudretini hatırlatır.
 2. Cennet ve Cehennem Tasviri: Surenin bir bölümünde cennetin nimetleri ve cehennemin azabı tasvir edilir. Bu, insanların düşünmesi için bir uyarıdır ve kişilerin amellerinin sonuçlarını düşünmelerini sağlar.
 3. Allah’ın Merhameti ve Affı: Mülk Suresi’nde, Allah’ın merhameti ve affı da vurgulanır. İnsanların tövbe edip doğru yola dönmesi durumunda, Allah’ın bağışlayıcı ve merhametli olduğu hatırlatılır.
 4. Tefekkür ve İbadet: Surenin birçok ayetinde, insanların düşünmeleri, tefekkür etmeleri ve ibadet etmeleri gerektiği vurgulanır. İnsanlar, çevrelerindeki işaretlere dikkat etmeli ve bu işaretlerden ibret almalıdır.
 5. Kur’an’ın Mesajı: Mülk Suresi’nin genel olarak, Kuran’ın mesajını hatırlatmak ve insanları doğru yola yönlendirmek için indirildiği belirtilir. Kur’an’ın insanlara rehberlik ettiği ve onları karanlıktan aydınlığa çıkardığı ifade edilir.

Mülk Suresi’nin sırları ve derin anlamları, kişinin manevi bir yaklaşımla bu sûreyi okuması ve anlamaya çalışmasıyla daha iyi keşfedilebilir. İnsanların hayatlarında bu sırları ve derinlikleri kavramaları, manevi gelişimleri ve Allah’a yakınlıkları açısından oldukça önemlidir.

 Mülk Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Kuran-ı Kerim ayetleri her geçen gün Müslümanların daha fazla ilgisini çekmektedir. Allah-u Teala Kuran-ı Kerim sureleri ile kullarına hidayeti nasıl bulacaklarını anlatmıştır. Şüphe yok ki, Allah’ın kitabı doğru yolu bulmak isteyen Müslümanlara her zaman bir rehber olmuştur.

Allah azze ve celle özellikle kendi kudretini ve azametini, kuranın içerisindeki surelerde ön plana çıkarmıştır. Bu surelerin başında ise Mülk Suresi gelmektedir. Allah kullarını imtihan etmek için hayatı ve ölümü yaratmıştır. Bu sure ile de iman eden kullarının sayısız mükafatlara kavuşacağınız, inkarcıların ise azabının şiddetli olacağını belirtmiştir.

Mülk Suresi faziletleri oldukça fazladır. Bu sureyi okumaya devam eden Müslümanlar, dünya hayatında birçok kötülük ve beladan korunmaktadırlar. Okuyan kişinin korunmasını sağlayan ve özellikle kabir hayatında kendisine yoldaş olan Mülk Suresi, ahirette de Allah’ın izni Müslümana şefaat edecektir. Surenin faydaları da oldukça fazladır.

Mülk Suresi faydaları arasında şunlar yer almaktadır.

 • Mülk Suresini her gece okuyan kişi kabir azabından emin olur. (Kaynak : Tirmizi – Nesai)
 • Mülk Suresini okuyan kişilere, kimse kötülük yapamaz ve bu sure yapılmak istenen kötülükleri korur.
 • Mülk Suresi kabirde kişiye yoldaş olur.
 • Mülk Suresini gece okumaya devam edenlere kabir suali olmaz.
 • Kişinin cennete gitmesine vesile olur.
 • Ahirette kişiye şefaat eder.
 • 41 defa bu sureyi okuyanı Allah, her beladan muhafaza eder ve kurtarır.
 • Bu sureyi üç gün okumaya devam eden kişi ise, göz hastalığından Allah’ın izni ile kurtulur ve şifa bulur.
 • Ölüm anındaki fitnelere karşı kişiyi korur.
 • Mülk Suresi okuyan kişi, imanını kurtarıp ahirete gider.

Mülk Suresinin faziletleri ve faydaları oldukça fazladır. Kuran-ı Kerim’in ayetlerine aynı bu sure gibi saygı duyan ve okuyarak amel edenleri Allah bağışlar ve onlardan razı olur.

 Mülk Suresi İle İlgili Hadis-i Şerifler ve Sırları

Kainat-ı Zişan Muhammed Mustafa (salllahu aleyhi vessellem) efendimiz, Mülk Suresi ile ilgili birçok farklı hadis-i şerif beyan etmiş ve bu surenin önemine bizzat dikkat çekmiştir. Mülk Suresi ile ilgili hadis-i şerifler ve sırları ise efendimizin mübarek dilinden ümmetine dökülmüştür.

Efendimizin hadislerinde özel olarak yer verdiği Mülk Suresi, büyük sırları içerisinde barındırmaktadır. Allah’ın gayb hazinesini nasıl bilinmiyorsa, Mülk Suresi de Müslümanlara fayda sağlayacak birçok sırrı içerisinde barındırmaktadır.

Efendimizin bu sure ve Mülk Suresi faziletleri ile ilgili hadisleri şunlardır.

 • Peygamberimiz bir hadisinde bu sure ile ilgili şunları söylemiştir. ”Bir Müslümanın kalbinde Mülk Suresinin sevgisinin olmasına ben de sevinirim” buyurmuştur.
 • Kuran-ı Kerim içerisinde 30 ayetten ibaret olan bir sure vardır ve o sure ise Mülk Suresidir. O sure kişiyi kabir azabından korur ve ona şefaat eder buyurmuştur.
 • Efendimiz Mülk Suresini sahabisi olan Abdullah İbni Abbas’a (radıyallahu anh) öğrenmesini ve ezberlemesini emretmiştir. Aynı zamanda ailene, çocuğuna ve komşularına da öğret buyurmuştur. Çünkü bu sure ile amel edenlerin azaptan kurtulacağını söylemiştir.
 • Sahabi Efendilerimizden Muhammed bin Alkami rivayet etmiştir. Peygamberimiz her gece Mülk Suresini okuyan kişiye kabir sualinin olmayacağını söylemiştir.
 • Sahabi Abdullah İbni Mesut rivayet ediyor. Peygamberimiz ölen kişi eğer bu sureyi hayatta iken okursa, kabrinde okumuş olduğu sure onun yanına, sağına, soluna, önüne ve arkasına gelerek, azabın olmasını önleyecektir buyurmuştur.
 • Efendimiz bir hadisinde ise; her gece Mülk Suresini okuyan kişiye ayet sayısı kadar otuz sevap yazılır, otuz günahı ise silinir. Allah o kulunu otuz derece yükseltir. Allah gece Mülk Suresini okuyan kişiye özel melek yollar ve o melek kişiyi uyanıncaya kadar korur.
 • Mülk Suresi ile beraber Secde Suresini okuyan Müslümana, Allah yetmiş iyilik ve hasene yazar.
 • Gece uyumadan Mülk Suresi ile Secde Suresini okumaya devam eden kişiye Allah, bu sureyi Kadir Gecesi okumuş gibi sevap yazar.
 • Rasulullah Efendimiz Mülk Suresini okumadan uyumazdı.

Peygamber Efendimiz hadislerinde bu sureye dikkat çekmiş ve ümmetinin ezberleyerek okumasını istemiştir. Mülk Suresinin faydalarından yararlanmak ve sevabına nail olmak için, bazı şartları da yerine getirmek gerekmektedir.

Özellikle beş vakit namaz kılınmalı ve haram olan eylemlerden kaçınılmalıdır. Sadece Mülk Suresinin bu faziletlerinden namaz kılmadan faydalanmak isteyenler, boş bir heves içerisinde olacaklardır.

Mülk Suresi faziletleri sayısız sırrına nail olmak isterseniz, beş vakit namazı kılmalısınız. Kul hakkına riayet etmeli ve haram olan şeylerden ise uzak durmalısınız. Bu şekilde Mülk Suresinin faydalarından siz de yararlanmış olacaksınız.

Mülk Suresi Ne Zaman İnmiştir?

Mülk Suresi faziletleri, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Mekke döneminde, İslam’ın erken dönemlerinde inmiştir. İslam’ın Mekke döneminde indirilen surelerden biridir. İslam’ın ilk yıllarında, müşriklerin sıkıntıları, İslam’ın tebliğinin zorlukları ve Müslümanların yaşadığı sıkıntılar arasında bu sure de inmiştir.

Mekke döneminde inen sureler, genellikle İslam’ın temel prensiplerini, tevhidi vurguları, ahiret inancını ve insanlara düşünmeleri için çeşitli ayetler sunar. Mülk Suresi de, insanları yaratılışa, Allah’ın kudretine, ahiret gününe ve Kur’an’ın mesajına dikkat çekmektedir.

Mülk Suresi’nin Peygamber Efendimize (s.a.v.) ne zaman tam olarak indiğine dair kesin bir tarih verilmemiştir, ancak Mekke dönemi boyunca inen sureler arasında olduğu bilinmektedir. Mekke dönemi, İslam’ın başlangıç yılları olan 610 ile 622 yılları arasındadır.

Mülk suresi faziletleri ve bu konu hakkında merak edilen soru başlıkları;

Mülk suresi ne için okunur?

Mülk Suresi, Müslümanlar tarafından ibadet, manevi güçlenme ve Allah’ın kudretini hatırlama amacıyla okunabilir. Ayrıca, Kur’an-ı Kerim’in belli bir kısmını hafızada tutmak ve günlük ibadetlerde yerine getirmek için de okunabilir. Mülk Suresi’nin ana konusu, Allah’ın yarattığı evrenin büyüklüğü, kudreti ve insana verdiği nimetlerin hatırlatılmasıdır. Surenin anlamı, insanları yaratılışın ve ahiret gününün gerçekliği üzerinde düşünmeye, ibadete ve doğru yola yönlendirmeye yöneliktir.

Mülk Suresi, aynı zamanda birçok farklı sebeple okunabilir. Örneğin:

 1. Günlük İbadetlerde Okunur: Bazı Müslümanlar, Mülk Suresi’ni günlük ibadetlerinin bir parçası olarak okurlar.
 2. Kuran’ı Öğrenme ve Hafızada Tutmak İçin Okunur: Mülk Suresi’nin 30 ayetlik kısa bir sure olması nedeniyle, Kuran’ı öğrenmeye başlayanlar veya hafızada tutmak isteyenler için ideal bir bölümdür.
 3. Manevi Güçlenme ve Huzur Bulma İçin Okunur: Mülk Suresi’nin okunması, manevi güçlenme, huzur bulma ve Allah’ın kudretini hatırlama amacıyla da yapılır.
 4. Korunma ve Sıkıntıların Giderilmesi İçin Okunur: Bazı Müslümanlar, Mülk Suresi’nin koruyucu bir etkisi olduğuna inanır ve sıkıntılarının giderilmesi, korunma ve kötülüklerden uzaklaşma niyetiyle okurlar.

Mülk suresi anlamı nedir?

Her ayetin kendi anlamı ve önemi olduğu gibi, Mülk Suresi’nin 14. ayeti de, genel olarak Allah’ın kudretini, yaratılışını ve insanlara verdiği nimetleri hatırlatır. Bu ayet, insanları düşünmeye, tefekkür etmeye ve doğru yola yönlendirmeye yöneliktir. İnsanları, yaratılanların ve yaratıcının büyüklüğü karşısında hayret içinde bırakır ve Allah’ın varlığını düşünmeye davet eder. Mülk Suresi Faziletleri bu kadar değil.

Mülk Süresi ana konusu nedir?

Mülk Suresi Faziletleri ve ana konusu, Allah’ın kudreti, yaratılışının işaretleri ve ahiret gününün gerçekliğidir. Surenin çoğu, insanları yaratılanları ve Allah’ın büyüklüğünü düşünmeye, ibadet etmeye, doğru yola yönlendirmeye ve ahiret gününe hazırlanmaya çağırır.

Mülk Suresi, insanları Allah’ın yarattığı evrenin derinliklerine ve detaylarına dikkat çekmeye teşvik eder. Göklerin ve yerin yaratılışındaki düzen, denge ve mucizeler, insanlara Allah’ın varlığını ve kudretini hatırlatır. Aynı zamanda, yeryüzündeki nimetler, hayvanlar aleminin çeşitliliği ve insanın yaratılışı da Allah’ın büyüklüğünü yansıtır.

Surenin ilerleyen bölümlerinde, cennetin nimetleri ve cehennemin azabı tasvir edilir. Bu tasvirler, insanların iyi işler yapmaya teşvik edilmesi, kötülüklerden sakınmaları ve ahiret gününe hazırlanmaları için yapılmıştır.

Mülk Suresi Faziletleri ayrıca, Kur’an’ın mesajını hatırlatmak ve insanları doğru yola yönlendirmek için indirildiğini vurgular. Kur’an’ın insanlara rehberlik ettiği ve onları karanlıktan aydınlığa çıkardığı ifade edilir.

Bu nedenle, Mülk Suresi’nin ana konusu, Allah’ın kudreti, yaratılışının işaretleri ve ahiret gününün gerçekliğinin insanlara hatırlatılmasıdır. Surenin ana teması, insanların düşünmeye teşvik edilmesi ve Allah’a karşı derin bir saygı ve ibadet duygusu geliştirmeleridir.

Mülk suresi 14 ayet ne için okunur?

Mülk Suresi’nin 14. ayeti, insanları düşünmeye, tefekkür etmeye ve Allah’ın kudretini hatırlamaya çağıran bir ayettir. Bu ayet, insanları yaratılanların ve yaratıcının büyüklüğü karşısında hayret içinde bırakır ve Allah’ın varlığını düşünmeye davet eder.

Mülk Suresi’nin 14. ayeti şu şekildedir:

“İyice düşünmeli değil miydiler? Yoksa, kulaklarını ve kalplerini mühür müledi?”

Bu ayet, insanların yaratılışlarını ve çevrelerindeki yaratılmışları düşünmeye teşvik etmektedir. İnsanlar, Allah’ın kudretini ve yaratılışındaki hikmeti görmek için dikkatle düşünmelidirler. Ayet, insanların tefekkür etmeyi ihmal etmemeleri gerektiğini vurgular ve bu tefekkürün, insanların imanlarını güçlendireceğini belirtir.

Mülk Suresi’nin 14. ayeti, dua ve ibadetler arasında okunabilir. İnsanlar, bu ayeti okuyarak Allah’ın varlığını, kudretini ve yaratılışındaki hikmeti düşünebilirler. Ayrıca, bu ayet, insanların hayatlarında doğru yolu bulmalarına yardımcı olacak derin bir düşünce ve manevi keşif sağlayabilir.

YAZAR BİLGİSİ
İlyas A.
İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Araştırmayı seven disiplinli bir kişiyim. Kitap okumayı ve farklı konular hakkında bilgi sahibi olmayı seviyorum.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.