Ne İstersen Hemen Kabul Olan Dua

10.05.2021
13.937
Ne İstersen Hemen Kabul Olan Dua

Zor günler yaşadığımız şu vahim günlerde başta sağlık ve geçim sıkıntısı olmak üzere birçok sıkıntı yaşayabilmekteyiz. Ramazan ayının da gelmesiyle bol bol dua edelim ve hep birlikte inşallah bu günleri de atlatacağız. Ne İstersen Hemen Kabul Olan Dua konusunda sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım ve tesiri yüksek duaları sizlerle paylaşacağım. Sizlerde bildiğiniz duaları yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Duanın Gücü

Duanın öylesine bir gizemi var ki onu anlamak hiçte düşünüldüğü gibi kolay değildir. Temelinde sevginin ve samimiyetin yattığı dua kuşkusuz tamamen saf duyguları içermektedir. İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için su, hava ve ekmek gibi temel ihtiyaçları bulunmaktadır. Dua da tıpkı temel ihtiyaçlar gibi insanın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesidir. Duanın gücü hakkında genel değerlendirmeye gelmeden önce mahiyete inmek daha doğru olacaktır. Nitekim dua ruhla bir bütün olurken, insanın yaşamına değer katacak en önemli etkenidir. Allah’a ulaşma yolunda sizin adeta bir rehberiniz olan dua her zaman sizinle beraberdir. En ufak bir olayda dahi Allah’ın adını anarak ona şükranlarınızı sunmanız ve dileklerinizi dile getirmeniz de duanın esasını göstermektedir. Sadece başınıza bir felaket geldiğinde değil normal ve güzel gününüzde dahi ruhunuzun duaya ihtiyacı vardır. Varoluşun temel esaslarını da duanın oluşturduğunu unutmamalısınız.

Ne İstersen Hemen Kabul Olan Dualar

Ne İstersen Hemen Kabul Olan Dualar

Duanın Mahiyeti

Esasına bakıldığında dua insanın kendi nefsi ile hesaplaşması demektir. Yani bir nevi kendinizi olduğu gibi görmenize yardımcı olan en önemli faktördür. Hayatımızın bazı döneminde yaşadığımız olaylar beraberinde hırsı, kibri ve gururu ortaya çıkarabilir. Ayrıca yapılan hatalarında açık şekilde fark edilmesinde dua faktörü oldukça üst düzeydir. Duanın gücü sizin kim olduğunuzu gösterme noktasında ortaya çıkıyor. Hatalarınızın ve günahlarınızın farkına varmanızı sağlaması da ayrıca sizin kendi özünüze dönmenize vesile oluyor. Bir diğer etkende iyi bir insan olabilmenize doğrudan katkı sunuyor olmasıdır. Dualarınız ruhunuzu huzura erdirirken hastalıklara, zorlu günlere ve yoksulluğa giden yolda size yardımcı olacaktır. Duanın kişiye huzur, mutluluk ve sağlık getirdiği de nesillerdir bilinen bir gerçektir. Hasta bir insanın dua sayesinde ne kadar hızlı ve inanılmaz şekilde iyileştiğine çok sayıda doktor farklı yollarla şahit olmuştur.

Duanın İnsan Hayatına Etkisi

İnsanın yaşamı boyunca en fazla dikkat etmesi gereken husus iyi bir insan ve Allah’a iyi bir kul olma gayretidir. Bencillikten uzak topluma da faydalı bir birey olabilme adına hatalı yollardan uzak durması gerekmektedir. Elbette insanoğlu şaşar beşer olduğu için hatalar işleyebilir. Bu hatalardan döndüğünde ve hatasının farkına varıp duasını içtenlikle ettiğinde huzura erecektir. Duanın insan hayatına etkisi sadece ruhsal değil bedensel yönden de rahatlama getirecektir. Çünkü ruh ne kadar iyi olursa emanet edilen beden de o derece iyi olur. Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) din kardeşi için dua eden kişiye de ayrıca müjdeler vermiştir. Bu müjdesinde din kardeşi yanında olmadan ona dua ederse duasının kabul edileceğini belirtmiştir. Ayrıca bu dua yanında bulunan melek sayesinde tekrar kendisi için de edilmiş sayılmaktadır. Böylesine önemli ve böylesine etkileyici bir yön olmasından dolayı duanın gücü her açıdan kendini gösteriyor.

Dua Olmadan Yaşamak

Müslüman bir insanın ahirette zor günler yaşamaması adına dinine sahip çıkması ve emirlere uygun şekilde hareket etmesi gerekir. Bunun için de onu yaradan’a bolca şükretmeli ve duasını eksi etmemelidir. Dua olmadan yaşamak adeta bir ot ya da bir taş gibi hiçbir etkiye sahip olmadan yaşamak gibidir. Hayatını devam ettirmek adına ihtiyaç duyduğu her şey bir yana dua bir yana olmalıdır. Hem bu dünyada hem de ahirette huzura erebilmenin temelinde dua yattığı unutulmamalıdır. Hangi amaçla yaşamınızı sürdürdüğünüzü ve bu amaç doğrultusunda neler yaptığınızı bilmeniz sizin önceliğiniz olmalıdır. Yaşam döngüsünde doğuştan gelen dua sizin son nefesinize kadar takip edecektir. Yapacağınız dualarında sadece size fayda sağlayacağını da unutmayın. Sizi cennete götürecek en önemli ve en etkili gücün dua olduğunu da hiçbir zaman unutmayın. İnsanın kendini bilmesi ve bu doğrultuda hareket etmesi en doğru hareket olacaktır.

Ne İstersen Hemen Kabul Olan Dualar

Dua ederken çok olmasını istediğiniz ve bunun için dua edecekseniz  Hadid Suresinin ilk 6 ayeti ve Haşr Suresinin 4 Ayetini Okuyabilirsiniz.

Yâ men hüve hâkezâ es’elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef’ale bi ( burada hacet söylenir)
Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki:
“Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ’nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail’in Resulullah’a getirdiklerinden ve Resulullah’ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?”
Hz. Ali de ona “Ya Bera! Allah’a İsm-i A’zam’ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi’nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi’nin sonunu oku, sonra de ki:
‘Ey o, böyle olan ve O’ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim.”
Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.’ dedi.” (DEYLEMİ)
entusalliye alaseyyidi muhammedin ve entekdiye haceti hazihi

Hadid Suresi

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
2. Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
3. Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun.
4. Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun.
5. Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.
6. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve ‘aleymun bizatissuduri.

Haşr suresi

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
21. Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.
22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
24. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

YAZAR BİLGİSİ
Erhan
Ben Erhan. Dinimiz hakkında araştırma yapmayı severim ve kendi öğrendiğim faydalı bilgileri siz kardeşlerimle de paylaşmaktan memnun olurum. Bana destek olmak için konularıma yorum yapabilirsiniz. Sevgilerimle,
YORUMLAR

  1. KENAN dedi ki:

    Allah (C.C) razı olsun

  2. ayşe dedi ki:

    Çok istediğim bir şey var. Onun için bu duaları edeceğim. Böyle değerli bilgiler için teşekkür ederim