Kuran’da Geçen Erkek – Kız Bebek İsimleri

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Bebek İsimleri

Çocuklarımıza koyacağımız isimler çok önemlidir. Koyulacak ismin Kuran’da geçen bebek isimleri arasında olması bebek ve geleceği açısından önemlidir.

İsimler; hem canlı hem de cansız olan tüm varlıkların ve mefhumları karşılayan, ayrıca onları da ifade etmemize sağlamaktadır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de ifade ettiğine göre ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem’e tüm isimleri öğretmiştir. Öğrenmiş olduğu isimler ile de tüm dünyayı tanımaya çalışmıştır. Öğrendiği isimlerin karşılığını anlamaya gayret gösterirken hem yeryüzünde hem de gökyüzünde ki tüm varlıkları da çözmeye çalışmıştır. Her yerin ve de her şeyin bir ismi olduğu gerçeği böylece ortaya çıkmıştır.

Çocuklarınıza Güzel İsimler Koymalısınız

İnsanlara verilen isimler onların hem kültürü hem de inancı ile doğru orantılı şekilde bağlantısı bulunmaktadır. Her isim inançtan ve kültürden gelen değerleri taşımaktadır. İsimlerin kendisi ile ilgili olduğu manalar dünya üzerinde mevcuttur. Ahlaki esasları belirleyen bir yapıya sahip olmasından dolayı da çocuklarınıza güzel isimler koymalısınız. İnsanın yaşam boyunca isimi her zaman ön planda olacağını da unutmamalısınız.

Çocuğa İsim Nasıl Konulur?

Çocuğun dünyaya geleceği haberinin alınması ile birlikte ilk merak edilen husus kuşkusuz cinsiyetidir. Cinsiyetinin öğrenilmesi ile birlikte de çocuğa hangi ismin verileceğine dair tatlı bir telaş başlar. İsmin belirlenmesi noktasında son derece heyecanlı günler geçerken doğum ile birlikte çocuk artık dünyaya gözlerini açmıştır. Geleneklere göre çocuğun doğumunun yedinci gününde kulağına ezan okuyarak isim verilmektedir. Bir hadisi şerif de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) yeni doğan bir çocuğa 7. Gününde isim verilmesini, temizlenmesini ve akika kurbanının kesilmesini emretmiştir. Dünyaya gelen her bebek ismi ile doğar gibidir. Nitekim doğum öncesi hem anne hem de baba çocuğa verilecek isim konusunda düşünürler. Ve beraber karar verdikleri isim çocuk dünyaya gelmeden önce belirlenmektedir.

Her annenin ve babanın merak ettiği konulardan bir tanesi kuşkusuz Çocuğa isim nasıl konulur? Konusudur. Bu hususta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) uygulamalarına dikkat etmek gerekir. Sünnete ve Allah (C.C.) emirlerine göre hareket etmek en doğrusudur. Doğumun 7. Gününde ezanla çocuğun kulağına ismini vermek dinimizin emirlerindendir.

Çocuğa Neden Güzel İsim Verilmelidir?

Çocuğa neden güzel isim verilmelidir? Ve neden isim konusu dikkate alınmalıdır? Öncelikle bilinmesi gereken en önemli ayrıntı isim kişinin kimliğidir. Hem kişiyi temsil eder hem de kişiyi anlatır. Kişinin ismi aynı zamanda onun hangi kültüre ve hangi değerlere sahip olduğuna dair fikirler vermektedir. Ayrıca kişinin ismi ailesinin de hangi kültüre ve değere sahip olduğunu da açıkça gösterir. Bir diğer detayda kişinin karakterini de etkileyecek yapıda olduğu da unutulmamalıdır.

Çocuklarınıza güzel isimler koymalısınız zira isim insanın birçok açıdan yaşamına yön vermektedir. İsim çocuğun geleceğe dair en önemli gücüdür. Kaşgarlı Mahmud isim ile alakalı İyi adamın kemikleri erir, adı kalır. Sözü ile ismin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) “Evlâdımıza güzel isimler koymak, onların bizim üzerimizdeki bir hakkıdır. Öyleyse ey mü’minler! Evlâdınıza güzel isimler koyun!” diye buyurmuştur. O yüzden her açıdan çocuklarınıza güzel isimler koymalısınız ve isimleri dine uygun şekilde seçmeye özen göstermelisiniz.

Caiz olmayan isimler çocuğunuza ve size zarar verebilir. En doğrusu ve en güzel dine uygun isimlere yönelmektedir. Caiz olan isimler kullanmaya özen göstermeniz size fayda sağlayacaktır. Buna ek olarak Allah’ın sevdiği isimleri kullanmanız da çok daha sevap olacaktır. Dünyanın kuruluşu ile başlayan isimlendirme günümüze dek farklı hallerle ulaşmıştır. İsmin mana yönüne de bakmak ve bu mana ile çocuklarınızı isimlendirmek çok daha güzel olacaktır. Yaşam döngüsünde ismi ne denli önemli olduğunu da bilmek ve ona göre hareket etmek her annenin ve de babanın sorumluluğudur.

Kuran’da Geçen İsimler

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları A

ACAR : Cesur, becerikli

ACER: HZ.İsmail’in annesi

AFRA: Ayin 13.Gecesi, afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından

AHSEN: (Ar.) Daha güzel, çok güzel, en güzel. Erkek ve kadın adı

AKAY: Dolunay

ALGAN: Fetheden , alan

ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı

ARDA: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 4. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. 5. Sonra gelen.

AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl

AZRA: Yine iffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır. Kirlerden arındırılmış, masum manasında.

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları B

BARAN: Yağmur

BELİNAY: Cennette peygamber cicegi

BENGİSU: Ebedilik,ölümsüzlük veren su

BEREN: 1. Güçlü, kuvvetli. 2. Akıllı

BERFİN: kardan yapılmış,tertemiz

BERRA: (Ar.). – Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

BERRE: Manası temizleyicidir

BETUL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır.

BÜŞRA: Mutluluk getiren haber

BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek

BURAK: Hz. Muhammed’in Miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim.

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları C

CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları D

DALAN: (Tür.) Er. 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.

DALYA: (Tür.) Ka. – Yıldız çiçeği.

DİDAR: (Fars.) Ka. 1. Yüz, çehre. 2. Görme, görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda

DİREM: (Fars.) Er. 1. Akça, para. 2. Gümüş para

DUHA: (Ar.). 1. Kuşluk vakti. 2. Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi. -Kız ve erkek adı olarak kullanılır.

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları E

EBRAR: (Ar.) Er. 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.

ECHER: (Ar.) Ka. 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.

ECİR: (Ar.) Er. 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.

ECRİN: ALLAH’IN hediyesi anlamını taşımaktadır.

EFGAN: (Fars.) Er. – Figan, ağlayıp inleme, feryat.

EFSA: cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz

ELYESA: (Ar.) Er. – Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber

EMİN: (Ar.) Er. 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. – 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail’in adı.

EMİR: (Ar.) Er. 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

EMRE: Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş.

ENER: (Tür.) Er. – En yiğit, en kahraman kişi

ENSAR: (Ar.) Er. 1. Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2. Medine’ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur’an-ı Kerim’de çok geçen kelimelerden birisidir. ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek.

ERÇİN: (Fars.) – Merdiven, basamak. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ERVA: (Ar.) Er. 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.

ERVA: Temiz ahlakli kiz

ESLEM: Allah’a tesim olmak anlamında canım.değerlendirebilirsin.(hem kız hem erkek için olabiliyo)

ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir.

EYÜB: (Ar.) Er. 1. Sabırlı. 2. Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah’ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. -Türk dil kuralı açısından “b/p” olarak okunur.

EZGÜ: (Tür.) – Makam, hava. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

EZRA: (Ar.) Ka. 1. Pek fasih, sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at.

EZRAK: (Ar.) – Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları F

FERDA: Yarın, Gelecek, Ahiret

FERMA: (Fars.). 1. Emreden, buyuran. 2. Amir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

FEYZAN: Çok bereketli,çok verimli

FÜSUN: (Ar.) Ka. – Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları G

GİZEM: (Tür.) Ka. – Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime.

GONCA: (Fars.) Ka. 1. Henüz açılmamış gül, tomurcuk. 2. Sevgilinin ağzı.

GÖĞEM: (Tür.). – Halk dilinde yeşile çalan mor. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

GÜRHAN: (Tür.) Er. 1. Hanlar hanı. 2. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan

GÜRKAN: (Tür.) Er. 1. Bol kan. Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları H

HÜMA: (Ar.) Er. 1. Devlet kuşu. 2. Saadet, mutluluk

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları İ

İCLAL: Kudretli büyüklük

İLTEBER: (Tür.) Er. – Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan.

İREM: (Ar.) 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

İREM: Cennet

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları K

KAAN: (Tür.) Er. 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar.

kadın adı olarak kullanılır

KANSU: (Tür.) Ka. 1. Çin’in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin’de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.

KARİN: (Ar.) Er.l. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci

KATRE: (Ar.) Ka. 1. Damla. Damlayan şey

KAYHAN: (Tür.) Er. – Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.

KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek

KAYRAL: (Tür.) Er. – Kayrılan, himaye edilen (kimse)

KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklük

KEVSER:Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su

KORAY: (Tür.) Er. – İyice kor rengine gelen ay.

KORÇAN: (Tür.) Er. – Ateşli, canlı, hareketli.

KÜBRA: (Ar.) Ka. 1. Büyük olan (Ekber’in müennesi). 2. Hadicetü’l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.

KUMRU: (Fars.) Ka. – Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş.

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları M

MARZIYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.

MERİH: (Ar.) Er. – Dünya’dan sonra güneşe en yakın olan gezegen

MERT: Sözünün eri, sözünde duran

MİNA: Liman

MİRAY: (Fars.) Ka. – Ayın ilk günleri

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları N

NİSA: Kuranı kerimin 4. suresi anlamı kadın

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları O

OGÜN: (Tür.). – Anımsanan belirli bir günde doğan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

OĞUZ: (Tür.) Er. 1. Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç, sağlam, güçlü. 3. Anlayışı kıt, bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır

ONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs

ORHUN: (Tür.) Er. 1. Orta Asya’da bir ırmak. 2. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. 3. Yüksek, yüce Hun anlamında

OYTUN: (Tür.) 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OZGAN: (Tür.) Er. – Öne geçen, kazanan, başarılı

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları R

RANA:Güzel göze hoş gelen

RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları S

SARA: (İbr.) Ka. 1. Prenses. 2. (Fars.) Hz. İbrahim’in hanımı. 3. Halis, katkısız, temiz

SARE:Saf temiz

SARP: (Tür.) Er. 1. Çetin, sert, şiddetli. 2. Dik, çıkılması ve geçilmesi zor.

SARPER: (Tür.) Er. – Sert, güçlü erkek.

SEDEF: (Ar.) Ka. 1. Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu. 2. Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.

SEDEN: (Tür.) Ka. – Uyanık, tetikte, gözü açık olan

ŞEHBAL: (Fars.) Ka. – Kuş kanadının en uzun tüyü

SELEN: (Tür.) – Sel gibi coşkun, taşkın kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

SELİKA: (Ar.) – Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

SELVA: (Ar.) Ka. 1. Bal. 2. Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. 3. (İsp.) Ekvator da sık balta girmemiş orman

SEMA: (Ar.) Ka. 1. İşitme, duyma. Musiki dinleme. 2. Gökyüzü. 3. Felek.

SENA: (Ar.) 1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı 3.Şükretme

SERTAÇ: (Fars.) Er. – Baştacı, çok sevilen, sayılan.

SERTAP: (Tür.) Er. – İnatçı, direngen.

SEVDE: (Ar.) Ka. Siyah, esmer, esmer güzeli. Mü’minlerin annelerinden birisi Hz. sevde.

SEVİL: (Tür.) Ka. – Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi

ŞEVVAL: (Ar.). – Hicri takvime göre yılın 10. ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ŞEYMA: (Ar.) 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber’in süt kardeşi

SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi.

SEZER: (Tür.) – Duyar, hisseder, anlar. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

SORGUN: (Tür.) Er. 1. Bir tür söğüt ağacı. 2. Sıtkı, sert. 3. Çok uzun ve güzel saç.

SOYHAN: (Tür.) Ka. – Han soyundan gelen.

SUDEN: peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi

SÜSEN: (Tür.) Ka. – Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. Zambak.suresinin 3. ayetinde insanın ahseni takvim üzere yaratıldığı beyan

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları T

TAHIRE: Hz. Fâtıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri. Bu isimle, Fâtıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır.

TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları U

UMUT: Ummak, beklemek, ümit etmek

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları V

VİLDAN: 5.cüz de geçer. Peygamberimiz ümmetini livahül hamd sancagi altında topladığında vildanlar hizmetçileri kevser suyunu sunacak.

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Y

YAREN: Dost,arkadaş

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Z

ZEHRA: En yaygın ismidir. Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı anlamlarına gelir. O, Efendimiz’in kokladığı bir çiçek gibidir adeta.

ZEKIYE: Bu isim O’nun arı duru hale getirilmiş hanımlığını anlatır.

ZİNNUR:Nur saçan

ZİŞAN: (Ar.) 1. Şanlı, şerefli. 2. Canlı. 3. Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ZİŞAN: Onurlu şerefli

ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı,zeki bilgili kadın

YAZAR BİLGİSİ
Erhan
Ben Erhan. Dinimiz hakkında araştırma yapmayı severim ve kendi öğrendiğim faydalı bilgileri siz kardeşlerimle de paylaşmaktan memnun olurum. Bana destek olmak için konularıma yorum yapabilirsiniz. Sevgilerimle,
YORUMLAR

 1. YardimciEmir dedi ki:

  İsmim Kayra ve ben kuran’da geçmediğini sanıyordum. Geçiyormuş. Bu bilgi için teşekkür ediyorum kaliteli ve güzel içerik.

 2. Nuray Gökdere dedi ki:

  İsim seçerken öncelikle ismin anlamı çok önemli. Ahirette koyduğumuz isimden hesaba çekileceğimizi de unutmamak gerekir. En güzel isimler şüphesiz sahabelerin isimleri ve peygamber efendimizin önerdiği isimler olmalı. Örneğin Aişe Zeynep Fatıma Ümmü Gülsüm Hatice .. gibi

 3. Nuray Gökdere dedi ki:

  En güzel isimler bence Aişe Zeynep Fatıma Ümmü Gülsüm Hatice erkek isimleri de Muhammed Ahmed Mahmud Mustafa Talha

 4. Yasemin34 dedi ki:

  Çok güzel bir yazı. Ben de hamileyim şuanda erkek bebeğime Kur’an’da geçen bir isim arıyordum. Bikaç güzel isim dikkatimi çekti. Teşekkür ederim.