Dileğin Kabul Olması İçin Hangi Sure Okunur?

09.09.2021
6.160
Dileğin Kabul Olması İçin Hangi Sure Okunur?

Dileklerin kabul olması için her zaman Allah’a dua etmek gereklidir. Kuran-ı Kerim ayetleri okumak ise sizlerin, hem dünya hem da ahirette istediğiniz dileklerinizin kabul olmasını sağlar. Çünkü Allah’ın ayetleri Müslümanların maddi ve manevi tüm hastalıklarına şifa olmaktadır. Bu husus ile ilgili Kuran-ı Kerim’de şu ayet bulunmaktadır. ”Biz Kuran-ı Kerimden öyle şeyler indiriyoruz ki, o iman edenlere şifadır. (Kaynak : İsra Suresi 82 Ayet)

Dileğin Kabul Olması İçin Hangi Sure Okunur?

Bu ayet ile de sabittir ki Kuranın müminlere şifa olduğudur. Bu yüzden bir dileğiniz varsa yüce Allah’tan, Kuran ayetleri okuyarak yardım isteyebilirsiniz. Kuran-ı Kerim sureleri ise iman edenlerin maddi isteklerine de yüce Allah’ın izni ile çare olmaktadır. Dünya hayatından arzu ettiğiniz ve olmasını istediğiniz bir dileğinizi, Kuran ayetleri okuyarak yüce Yaradan da isteyebilirsiniz. Aynı zamanda malınızın korunması ve başına bir zarar gelmemesi için de Kuran ayetlerine sığınarak, Allah’tan yardım isteyebilirsiniz.

Dileğin kabul olması için okunması gereken sureler içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Mümin Suresi
 • İnşirah Suresi
 • İhlas Suresi
 • Fatih Suresi
 • Yasin Suresi

dileklerinizin kısa sürede olmasını sağlayacak ve vesile olacak Kuran ayetleridir. Eğer bu sureleri okuyup da duanızı kabul olmuyor ve dileğiniz yerine gelmiyorsa, hatayı kişinin kendisinde araması gereklidir. Dileğin kabul olmasını engelleyecek olan haram olan eylemlerden uzak durmak, bunların başında gelmektedir.

Kul dua etmek de acele etmediği müddetçe, yüce Allah kulunun duasını kabul etmektedir. Müslüman üzerine farz olan beş vakit namazı kılar ve bütün haramlardan elinde geldiğince uzak durursa, Allah kendisinin edeceği duayı kabul eder ve dileğini kendisine verir.

Dileğin Kabul Olması İçin Hangi Dua Okunur?

Dileğinizin kabul olması için Kuran sureleri dışında, Peygamber Efendimizin de etmiş olduğu dua gibi Allah’a niyaz etmek, Müslümanın yapması gereken en uygun davranıştır. Bir Müslümanın hayırlı bir isteği için Allah’a dua etmesi ve derdini ona arz etmesi, yüce Allah’ın kulundan istediği bir şeydir. Peygamberimiz ise bir hadis-i şerifinde, ayakkabınızın bağı kaybolsa onu bulmak için Allah’tan yardım isteyin demiştir.

Bu sebepledir ki bir dileğiniz varsa, mutlaka onu Allah’a arz etmek ve ondan istemek gereklidir. Dileğinizin kabul olması için yüce Allah’ın temiz isimleri ile kendisine dua edilmelidir. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi vessellem) etmiş olduğu dua gibi bizler de dua edersek, Allah kısa süre içerisinde dileğimizi yerine getirecek ve bizlere istediğimiz şeyleri verecektir.

Dileğin kabul olması için okunması gereken dua şu şekilde olmalıdır.

 • Estağfirullah min kulli ma kerihAllah.
 • Estağfirullahil azim.
 • Ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyum ve etubu ileyh.

duası dileklerin kabulü için okunmalıdır.
Anlamı : Allah’ım senin razı olmadığın şeyden ve işlediğim günahlarımdan dolayı beni affet. Yapmadıklarımı da bana yapabilmeyi nasip eyle. Senden başka hiç bir ilah yoktur. Sen her zaman dirisin ve her yerde kullarını görensin. Azim olan Allah’a istiğfar ederim. İşlediğim günahlardan dolayı pişmanlık duyar ve sadece Allah’a sığınırım.

Peygamber Efendimizin Dilek Duası

Peygamber Efendimiz bizler gibi bir insandı ve dünya hayatı ile ilgili arzuları bulunmaktaydı. Fakat Efendimizin arzu ettiği şeyler, ümmetinin doğru yol üzerinde bir yaşam sürmesiydi. Peygamberliğinin yanı sıra bir idareci ve iyi bir aile reisi olan Peygamberimiz, dünya hayatından istediği hayırlı olan şeyleri, yüce Allah’a dua ederek isterdi.

Peygamberimizin dilek duası ise bizlerin bir isteğimiz için Allah’a yapmamız gereken dualar arasında olmalıdır. Kendisinin istediği gibi bizler de yüce Allah’a dua edersek, Allah bizlerin isteklerini kabul edecek ve istediğimiz dileğimiz yerine gelecektir. Günümüze kadar gelmiş olan Peygamber duaları içerisinde, dilek duası da bulunmaktadır.

Peygamber Efendimizin dilek duası şu şekildedir.

 • Allahümme inni eselüke bime akıdil izzi min arşike.
 • Ve mümtehar rahmetike min kitabik.
 • Ves mikel azami ve ceddikel ala ve kelimatiket tamme.

Peygamberimiz ise bu dua ile Allah’a niyaz da bulunmak isteyenlere, öncelikle istiğfar etmelerini ve sonra abdestli bir şekilde dua etmelerini buyurmuştur. Duanın anlamı şu şekildedir. ”Allah’ım arşı kaplamış büyüklüğün, izzetin ve şanın şerefin, sonsuz rahmetin, İsmi Azam hürmetine senden istiyorum.

Bu duayı okuduktan sonra Peygamberimiz, başını secdeye koyup iki tarafa da selam verirdi. Bizler de Sevgili Peygamberimiz gibi bu duayı okuyarak, dileklerimizin Allah tarafından kabul olmasını isteyebiliriz.

Allah’ın Geri Çevirmediği Dilek Duası

Allah’ın geri çevirmediği kişiler bulunmaktadır. Özellikle yüce Allah’a kendi ismi olan İsmi Azam ile edinilen duaları hemen kabul olmaktadır. Eğer bizlerde bir dileğimizin yerine gelmesini istiyorsak, Allah’ın güzel isimleri ile kendisine dua da bulunmalıyız. Fakat Allah’ın İsmi Azam esması net olarak belli olmadığı için, bizler bir dileğimizin kabul olması için niyetimizi, İsmi Azam esması olarak yapmalı ve bu şekilde dua etmeliyiz.

Peygamberimiz ise Allah’ın İsmi Azam esmasının farklı isimler olabileceğiniz bizlere hadisleri ile söylemiştir. Allah katında ise yetim ve mazlum gibi kişilerin etmiş olduğu dualar, makbul ve hemen kabul olunan dualardır. Bu yüzden böyle kişilerin dualarını almalı ve kendilerinden sizler için dua etmelerini istemeliyiz. Bu şekilde bizlerin de Allah dualarını kabul edecek ve isteklerimizi bize verecektir.

Allah’ın geri çevirmediği dilek duası olarak da güzel esmasını vesile ederek dua edilmelidir. Eğer Arapça olarak dilek duası bilmiyorsanız, Türkçe olarak da kalpten dua edebilir ve Allah’tan isteğinizin yerine gelmesini talep edebilirsiniz.

Allah’ın hemen kabul ettiği dilek duası için şu şekilde dua edilmelidir.

 • Allah’ım tüm övgüler sana mahsustur.
 • Senden başka hiç bir İlah yoktur.
 • Sen kullarına çok nimet veren ve cömert olansın.
 • Yeri ve göğü yoktan var edensin.
 • Celal ve ikram sahibi olansın.
 • Her zaman diri ve ölümsüz olansın.
 • Ezeli ve ebedi sonu olmayansın.
 • Uyku tutmayan ve uykusu gelmeyen yaratansın.
 • Yarattıkların yöneten ve onları yönlendirensin.
 • Yarattıklarının ihtiyaçlarını giderensin.
 • Allah’ım sana senin güzel isimlerin ile dua ediyorum ve senden istiyorum.

diye dua edilmelidir. Duanın başında Besmele ve salavat, sonrasında da tekrar salavat getirmek yapılması gereken en güzel dua şeklidir. (Kaynak : Hakim Deavat, Ebu Yala Zikir)

Duanın Kabul Olması İçin Zikir

Duaların kabul olması için yapılması gereken duaların dışında, yüce Allah’a zikir ederek ona niyaz edilmelidir. Duanın kabul olmasını sağlayan Allah kelamı, özellikle sabah namazı sonrası yapılmalıdır. Sabah namazı kıldıktan sonra 55 defa Allah’ın ”Ya Mucib” zikri okunmalıdır. Aynı zamanda yardım eden anlamına gelen ”Ya Muin” zikri de gün boyunca okunmalıdır.

Duanın kabul olması için zikir olarak diğer esmalar da okunabilir. Gün içerisinde ise 70 defa ”Bedias semavati vel ard” zikrinin okunması oldukça uygun bir davranıştır. Aynı zamanda isteklerin kabul olması için günlük yapılması gereken bazı zikirler bulunmaktadır.

Bu zikirlerden bazıları şunlardır.

 • Pazartesi günleri ”La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” (Allah’tan başka güç ve kudret sahibi olan bir yaratıcı yoktur)
 • Salı günleri ”Allahümme salli ala seyyidina Muhammed” (Allah’ım Efendimiz Muhammed’e salat olsun)
 • Çarşamba günü ”Estağfirullahel azim” (Yüce olan Allah’a sığınırım ve ondan bağışlanma dilerim)
 • Perşembe günü ”Sübanallahi ve bi hamdih” (Allah’ı hamd ile tesbih ederim)
 • Cuma günü ”Ya Allah”
 • Cumartesi günü ”La ilahe illallah” (Allah tektir ve ondan başka hiç bir İlah yoktur)
 • Pazar günü ”Ya Hayyu Ya Kayyum” (Allah her zaman diridir ve görendir)

zikirlerinin yapılması, dileklerinizin ve dualarınızın kabul olması için faydalıdır. Bu zikirlerin belli günlerde yapılmasının nedeni ise, Alimlerin bu günlerde yapılan bu zikirlerin, kişinin dileğinin daha kısa süre içerisinde olacağını söylemeleridir. Alimlerin bu fikirleri ise tamamen Kuran ve Sünnet ışığında söylenen bilgilerdir.

Önemli bir hususu belirtmek gerekirse, bir Müslümanın Allah’tan istediği şeylerin meşru olması önemlidir. Haram olan şeyler Allah’tan istenmemelidir. Her zaman hayırlı olan şeylerin ve dileklerin olması için yüce Yaradana dua edilmelidir. Dua ettikten sonra dileğinizin yerine gelmemesi durumunda ise, Müslümanın hayatına çeki düzen vermesi ve yüce Allah’ın istediği gibi yaşaması gereklidir.

Aksi halde haramlar doğrultusunda yaşanan bir hayat doğrultusunda, Allah’a karşı edilecek dilek duası kabul görmeyecektir. En önemlisi ise Müslümanın üzerine farz olan başta beş vakit namaz yerine getirilmeli ve yüce Allah’a kalpten güvenilmelidir.

YAZAR BİLGİSİ
İlyas A.
İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Araştırmayı seven disiplinli bir kişiyim. Kitap okumayı ve farklı konular hakkında bilgi sahibi olmayı seviyorum.
YORUMLAR

 1. Veysi dedi ki:

  Dua insanı Allah’a yaklaştıran bir unsurdur velhasıl duanın kabulü ancak ve ancak samimi olmakla ve hatasız olmakla mümkündür

 2. Feyza Guvenli dedi ki:

  Bu aralar en çok ihtiyacım olan dualar 🙂 Çok teşekkürler öğrenmeme vesile olduğunuz için

 3. Emre Can dedi ki:

  Çok iyi bir site bizi doğru yola götürüyor ben her gece yatmadan önce bu duaları okuyorum inşallah istediğim kabul olur

 4. Eda Kaymal dedi ki:

  İşlerimin iyi gitmesi ve ailemin sağlıklı sıhhatli olması için her gün dua ediyorum. Dua kalben hem beni rahatlatıyor hem de Allah’a dua esnasında yakınlaştığımı hissediyorum.

 5. Emir Kayacan dedi ki:

  Dua edince cidden rahatlıyorum, tüm sinir stresimi alıyor. Bu duaları da okuyordum ama artık daha anlamına uygun okuyacağım. Teşekkür ediyorum.

 6. Fatma Rana Arıbaş dedi ki:

  Duanın gücüne sonsuz inanıyorum. Bu yazı da çok anlaşılır ve çok doğru bir biçimde yazılmış. Benim için de çok faydalı olacaktır. Teşekkürler