Araf Suresi Kaç Ayet Ne Zaman Nerede İnmiştir Hakkında Kısa Bilgi

04.06.2022
564
Araf Suresi Kaç Ayet Ne Zaman Nerede İnmiştir Hakkında Kısa Bilgi

Kuranın yedinci suresidir. Sure ismini, surenin hem kırk altı hem de kırk sekizinci ayetlerinde yer alan “Araf” kelimesinden alır. Kelime, yükseğe yakın yer manasına gelir. Dağın tepesi için kullanıldığı gibi atıl yelesi ya da horozun ibiği için de kullanılan bir kelimedir. Kırk altıncı ayette ise; cennet ve cehennem arasında var olan duvar manasında kullanılmıştır. Bundan dolayı da bu isimle anılmıştır.

Surenin başında yer alan mukataa harfleri olan “Elif Lam Mim Sad” suresi olarak da adlandırılır. Yüz kırk sekizinci ayette geçen, yaygın ve en meşhur olanı Araftır.

Araf Suresi Ne Zaman İnmiştir?

Surenin inmeye başlaması, Peygamber Efendimizin Mekke dönemine denk gelir. Mekke döneminde nazil olan en uzun sure olarak da literatüre geçmiştir. Hicret öncesi, En’am suresinin hemen peşi sıra inmiştir. Üslup olarak da bu sureyi andırır.

Araf Suresi Nerede İndirilmiştir?

Araf Suresi tamamen Mekke şehrinde indirilmiştir. Mekki surelerin genel özelliği taşıyan sure, ağırlıkla iman ve itikat konularından bahseder. Özellikle de surede ahirete iman konusu üstünde durulur. Genel manada bakıldığında, vahiy ile nübüvvet konularını temellendirmektedir. Hem peygamberimizin hem de diğer peygamberlerin karşılaştığı direnişler anlatılmaktadır.

Araf Suresi Kaç Ayetten oluşur?

Araf suresi iki yüz beş ayetten oluşur. Ancak başında yer alan hurufu mukataa harflerinin ayrı bir ayet olup olmadığı görüşü nedeniyle iki yüz altı ayet olduğu da söylenmektedir. Zira bazı alimlere göre bu harfler ayrı bir ayettir.

YAZAR BİLGİSİ
Ayşe Vural
Merhabalar, Ben Ayşe sitenize kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Köşe yazılarımla kişisel düşüncelerimi paylaşacağım.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.