Araba Almak İçin Dua – Denenmiş (ÇOK ETKİLİ)

31.10.2023
13.835
Araba Almak İçin Dua – Denenmiş (ÇOK ETKİLİ)

Hayallerinizi süsleyen arabaya kavuşmak için biraz sıkıntınız var ve aşamıyor, sıkıntınızın giderilmesi için çare arıyorsanız bunun için yapmanız gereken almanız gereken aracı belirlemek ve birikim yapmak. Araba almak için dua yollarına başvurmak da sizin bu birikimlerinizi yaparken sizi ruhen rahatlatabilir.

Araba Alırken Okunacak Dua

Araba almak isteyen müslümanlar için dua, eski kayıtlarda okunan çok etkili olan bereket ve rızık duaları bulunmaktadır. Arabaların ihtiyaç olarak zorunlu olduğu zamanlara geldiğimizde bu duaları araba alabilmek için okunmaya başlanmıştır. Araba almak günümüzde birer lüks ve önemli bir ihtiyaçtır. Mal ve mülke sahip olmak için, sıkılmadan yorulmadan istediğimiz her yere gidebilmek için araba sahibi olmalı araba sahibi olabilmek için de Allah’ımıza dua etmeliyiz. Çünkü bu dünyadaki mülkün yegane sahibi sadece Allah C.C’dır. Zenginliği de malı da mülkü de verecek olan odur.

Genelde yapılan dilek dualarında belli bir okunma sayısı bulunmamaktadır. Bazı yerlerde özel dualar için, 3-7-41-163-333 gibi okuma sayıları verilmiştir. Fakat araba alma duasında böyle bir okuma sayısı bulunmamaktadır. Okuyabildiğiniz kadar çok okumak ve diliniz döndüğünce Allah’a yalvarmak büyük yarar sağlayacaktır. Araba sahibi olunana kadar aşağıda sizler için hazırladığımız duaları okumaları ve yaşanan gelişmeleri gözlemlemelisiniz. Duaları okurken öncelikle sabırlı ve temiz kalpli niyet önemlidir.

Araba Duası Kısa

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Muhsî – Ya Ganiy – Ya Muğni

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.(amin)

Duanın başında söylenen 3 esmanın anlamı

El-Muhsî esması “her şeyin sayısını ve miktarını bilen” manasındadır.

El-Ganiy esması “sonsuz zenginliğe sahip” anlamındadır.

El-Muğni esması ise “dilediğini zengin eden” demektir.

Haşr suresinin son üç ayetinin Türkçe karşılığı ise şöyledir:

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Haşr- 22, 23, 24)

Araba sahibi olmak için dua okunurken yalnızca yukarıdaki Arapça kısımlar okunacaktır.Türkçe mealler yalnızca bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. Dua sözlerini bir oturuşta 3 defa peş peşe tekrar etmek duaya olan icabetin artmasını sağlamaktadır.

Araba Aldıktan Sonra Okunacak Dua

Araba alımı yapıldıktan sonra da Allah’a şükrederek, kazasız belasız binmenin nasip olması için dua etmeli Rabbimize teşekkür etmeliyiz. Arabanın fiyatı ve niteliği ne olursa olsun bir arabaya sahip olunduğu andan itibaren Rabbimize şükretmeli ve şu duayı okumalıyız:

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kalerkebu fıha bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbı le ğafurur rahıym.(amin)

Duanın Türkçe Anlamı

(Nûh), “Binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” dedi. (Hûd- 41)

Bu dua Rabbimizin izni ile araba alan kişinin kaza belalardan korunmasına vesile olacaktır. Eğer göze gelmemek istiyorsanız da bu duayı okuyabilirsiniz.

Yeri ve göğü yaratan yüce Rab , insanların mal ve mülk sahibi olmasını yasaklamamış ama bu mal ve mülkü nasip ettiği için şükredilmesi gerektiğini Kur an’ı Kerimde ayetleri ile kullarına kelam etmiştir. Araba almak isteyen kişilerin mutlaka bu duayı okuması büyük fayda sağlayacaktır.

للهابِسْمِ((للهكملْا﴿ينينيروقمۥاوذنكاومواذوهالنرذخسلۡيذلَّٱنحبس٣١نوبيلقنملانيبرلِيإاذنوَإِ٤١﴾،للهكملْاملْاللها،بْـكأللها،بْكأللها،للهكملْا،للهك)).تنأذلاإبونارفغيلاهذن،يرفغاسِفنتملظنِإذمذللاكناحبس،بْكأ

Anlamı:

“Bismillah. Hamd,Allah’adır.Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederiz. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Şüphesiz ki biz, (âhirette) Rabbimize döneceğiz.Hamd,Allah’adır.Hamd, Allah’adır. Hamd, Allah’adır.Allah en büyüktür.Allah en büyüktür.Allah en büyüktür.Allahım! Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim.Ben nefsime zulmettim, beni bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.”

Araba almak için okunacak olan dua, araba alınca okunacak olan dua, arabada asılı olması için okunacak dua ve kazasız belasız araba kullanmak için okunacak olan dua yazımızın devamında mevcut olmaktadır. Siz de ihtiyacınıza yönelik olarak bu dualar ile Allah’tan dilek dileyebilir ya da isteklerinizi dua yolu ile dile getirme olanağı yakalayabilirsiniz.

Araba Öğrenme Duası

Birçoğumuzun içinden geçen en büyük isteklerden birisi de araba almaktır. Çünkü bir araba sahip olduğumuz zaman giderlerimizin önemli bir kısmı eksilmektedir. Bunun yanı sıra herkes bir işlem yaptıracağında kendi arabalarını alacağı vakit en önemli lüks ihtiyacını karşılaması olacaktır. Ama ilk önce araba kullanımını da öğrenmek oldukça önemlidir.

İlk olarak şu duayı bir defa okumalısınız:

“Şehidallahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst,la ilahe illa hüvel azizül hakim. İnneddine in’dallahil islam,ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di ma caehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi ayatillahi fe’innallahe seriul hisab”

Daha sonrasında ise Al-iİmran sure-i şerife ait olan bu ayetleri 41 defa okumalısınız.

“Kulillahümme malikel’mülki tu’til mülke menteşaü ve tenzi’ûl mülke mimmen teşaü,ve tüızzü menteşaü ve tüzillü menteşaü,biyedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicülleyle finnehari ve tulicünnehara filleyl, ve tuhricül’ hayye minel’ meyyiti ve tuhricul ‘ meyyite minel hayy, terzüku men teşaü bir gayri hisab.”

Ayetlerin Türkçe Okunuşu:

Bismillâhi, sübhânellezî sahhara lenâ hâzâ vemâ künriâ

lehu mukrinîn, ve innâ ilâ Rabbinâ lemünkalibûn.

Türkçe Meâli:

“Allah’ın adıyla. Bunu bize musahhar kılan (boyun eğdiren) Al lah tamamıyla münezzehtir, yoksa onu zaptedemezdik. Biz herhalde Rabbimize döneceğiz.”

Bu dua arabalara binerken okunur. Kara yolculuğu yapılırken okunur.

Tamamen Hakk’ın iradesine teslim olunduğunu ve O’ndan başka sığınılacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz, her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.

Araba alabilmek için okunacak ayetler, araba alınınca okunması gerekn dualar, arabada asılı olması gereken dua yazıları araba almak için okunacak dua adlı yazımızın devamında yer almaktadır. Araba almak için tertiplenen bu dualar ile Allah Tealadan dilek dileyebilir, istekleri dualar ile dile getirebilirsiniz.

Araba Kullanırken Cesaret Duası

İlk aşamada aşağıda yer alan duayı bir defa okumalısınız.

“Şehidallahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst,la ilahe illa hüvel azizül hakim. İnneddine in’dallahil islam,ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di ma caehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi ayatillahi fe’innallahe seriul hisab”

Daha sonra ise Al-i İmran Suresi’ne ait olan bu ayetleri 41 defa okumalsınız:

“Kulillahümme malikel’mülki tu’til mülke menteşaü ve tenzi’ûl mülke mimmen teşaü,ve tüızzü menteşaü ve tüzillü menteşaü,biyedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicülleyle finnehari ve tulicünnehara filleyl, ve tuhricül’ hayye minel’ meyyiti ve tuhricul ‘ meyyite minel hayy, terzüku men teşaü bir gayri hisab.”

Araba almayı arzu edenler için dualar, oldukça eski kaynaklarda ve de kutsal kitabımızda yer alan oldukça etkili, bereketli rızık dualarıdır.

Dilek duaları yapılırken, en başta da söylediğimiz gibi belli bir okunma sayısı bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda özel yapılan dualar için 3,7,41,163,333 gibi okuma sayıları verildiği görülmüştür. Fakat mal ve mülk sahibi olmak için okuma sayısı kanağı bulunmamaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Muhsî – Ya Ganiy – Ya Muğni

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.(amin)

Duanın Türkçe Anlamı

Duanın başında nida edilen 3 esmanın anlamı

El-Muhsî esması “her şeyin sayısını ve miktarını bilen” manasındadır.

El-Ganiy esması “sonsuz zenginliğe sahip” anlamındadır.

El-Muğni esması ise “dilediğini zengin eden” demektir.

Haşr suresinin son üç ayetinin Türkçe karşılığı ise şöyledir:

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Haşr- 22, 23, 24)

Araba almak için dua okunurken sadece yukarıdaki Arapça kısımlar okunacaktır Türkçe mealler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Dua sözlerini bir oturuşta 3 defa peş peşe tekrar etmek duaya olan icabetin artmasını sağ

Araba almak için okunacak dualar, esmaül hüsna ve salavatlar olmak üzere 3 bölümde anlatılmaktadır.

Günlük beş vakit namazınızı kıldıktan sonra, her bir namazın ardından şu duayı okuyabilirsiniz.

Okunuşu: “Ve kâle lehum nebiyyuhum innallâhe kad bease lekum tâlûtemelikâ(meliken), kâlû ennâ yekûnu lehul mulku aleynâ ve nahnu ehakku bil mulki minhu ve lem yu’te seaten minel mâl(mâli), kâle innallâhestafâhu aleykum ve zâdehu bestaten fîl ilmi vel cism(cismi), vallâhu yu’tî mulkehu men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun).”

Anlamı: Peygamberleri onlara, “Allah, size Tâlût’u hükümdar olarak gönderdi” dedi. Onlar, “O bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha lâyığız. Ona zenginlik de verilmemiştir” dediler. Peygamberleri şöyle dedi: “Şüphesiz Allah, onu sizin üzerinize (hükümdar) seçti, onun bilgisini ve gücünü artırdı.” Allah, mülkünü dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

Bu duanın 19 gün boyunca aralıksız olarak her namaz vaktinden sonra okunması gerekmektedir.

Çeşitli dilek duaları da araba almak niyeti ile okuyabileceğiniz dualardandır. Araba için okuyacağınız bu dua, hem Esmalar hem de duaların birleşimi ile oluşmaktadır.

Okunuşu: “Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab. Ya Müheymin, Ya Bari, Ya Fettah, Ya Semi, Ya Latif, Ya Hafız, Ya Kebir, Ya Mucib, Ya Kadir, Ya Berr, Ya Rauf, Ya Nafi. Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.”

Bu mübarek duayı abdest aldıktan sonra esmele ile başlayarak tertip edilmesi oldukça önemlidir. Sabah vakitlerinde ve yatsı vakitlerinde okunması daha tesirli olmasını sağlayacaktır. Çünkü önemli dua vakitleridir.

Araba Alımı yapıldıktan Sonra Okunacak Dua

Araba alımı yapıldıktan sonra şükretmeli ve Cenab-ı Allah’ı anmalıyız.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kalerkebu fıha bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbı le ğafurur rahıym.(amin)

Duanın Türkçe Anlamı

(Nûh), “Binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” dedi. (Hûd- 41)

للهابِسْمِ((للهكملْا﴿ينينيروقمۥاوذنكاومواذوهالنرذخسلۡيذلَّٱنحبس٣١نوبيلقنملانيبرلِيإاذنوَإِ٤١﴾،للهكملْاملْاللها،بْـكأللها،بْكأللها،للهكملْا،للهك)).تنأذلاإبونارفغيلاهذن،يرفغاسِفنتملظنِإذمذللاكناحبس،بْكأ

Anlamı:

“Bismillah.Hamd,Allah’adır.Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederiz. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Şüphesiz ki biz, (âhirette) Rabbimize döneceğiz.Hamd,Allah’adır.Hamd, Allah’adır. Hamd, Allah’adır.Allah en büyüktür.Allah en büyüktür.Allah en büyüktür.Allahım! Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim.Ben nefsime zulmettim, beni bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.

Araba Almak İçin Okunacak Dua

İlk olarak şu duayı bir defa okumalısınız:

“Şehidallahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst,la ilahe illa hüvel azizül hakim. İnneddine in’dallahil islam,ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di ma caehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi ayatillahi fe’innallahe seriul hisab”

Daha sonra ise Al-i İmran Suresi’ne ait olan bu ayetleri 41 defa okumalı araba mülküne sahip olana kadar okumaya devam edilmelidir.

“Kulillahümme malikel’mülki tu’til mülke menteşaü ve tenzi’ûl mülke mimmen teşaü,ve tüızzü menteşaü ve tüzillü menteşaü,biyedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicülleyle finnehari ve tulicünnehara filleyl, ve tuhricül’ hayye minel’ meyyiti ve tuhricul ‘ meyyite minel hayy, terzüku men teşaü bir gayri hisab.”

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhi, sübhânellezî sahhara lenâ hâzâ vemâ künriâ

lehu mukrinîn, ve innâ ilâ Rabbinâ lemünkalibûn.

Türkçe Meâli:

“Allah’ın adıyla. Bunu bize musahhar kılan (boyun eğdiren) Al lah tamamıyla münezzehtir, yoksa onu zaptedemezdik. Biz herhalde Rabbimize döneceğiz.”

Bu dua arabalara binerken okunur. Kara yolculuğu yapılırken okunur.

Tamamen Hakk’ın iradesine teslim olunduğunu ve O’ndan başka sığınılacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz, her deveye bindiğinde bu duayı okurlardı.

YAZAR BİLGİSİ
Gizem
Dinimiz hakkında aslında ne kadarda az şey bildiğimizin farkında mıyız? Gelin hep birlikte bilgi açığımızı kapatalım. Araştırma yaptığım konularda edindiğim bilgileri sizlere de aktaracağım.
YORUMLAR

  1. Ertan Topcu dedi ki:

    Araba alırken özellikle düzgün bir araba almak isterken okunacak dua ile ilgili yazıyı okudum.Gercekten böyle bir duaya ihtiyacım vardı,bilinçlendim.