Organ Bağışlamak Sevap Mı? Dinen Caiz Midir?

26.09.2021
1.423
Organ Bağışlamak Sevap Mı? Dinen Caiz Midir?

Organ bağışlamanın caiz olup olmadığı Müslümanların merak ettiği konuların başında gelmektedir. Kulaktan dolma bilgiler ile hareket eden bazı kişiler, organ bağışlamanın günah olduğunu söylerken, bazı kişiler ise bu konu hakkında herhangi bir sakınca olmadığını dile getirmektedirler. Bu konuya ise son noktayı Diyanet İşleri Başkanlığının vermiş olduğu fetva son noktayı koymuştur. Yazımızı dikkatli şekilde okumanız, organ bağışlamanın sevap mı? yoksa günah mı? olduğu hakkında sizlere detaylı bilgi verecektir.

Organ Bağışlamak Dinen Caiz Midir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran-ı Kerim ayetlerinden yola çıkarak vermiş olduğu fetva da, insanların kafalarına takılan organ bağışlama konusuna cevap vermiştir. Kuran’da Maide Suresinin 32 inci ayetinde ifade edildiği gibi, ”Her kim bir kişiye hayat verir ve onun yaşamasını sağlarsa, tüm insanlığa hayat vermiş gibi olur” ayeti kerimesi bulunmaktadır.

Bu ayetten yola çıkarak verilen fetva ise, hayatta kalmak için organa ihtiyaç duyan bir kişinin yaşamasını sağlamanın kişiye sevap kazandıracağı ve bundan dolayı ise hiç bir dini sorumluluk altına girmeyeceği ifade edilmektedir. Fakat organ bağışlarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Bu hususlar doğrultusunda organ bağışında bulunan kişi sevap kazanacak ve günaha girmeyecektir. Aksi halde hayat kurtarmak adına bağışlayacağı organ, kendisine sevaptan daha çok günah getirmiş olacaktır. Bu yüzden organ bağışlama yaparken, dini bazı kurallara dikkat edilmeli ve bu şekilde organ bağışı yapılmalıdır.

Organ Bağışlama İle İlgili Ayetler Var Mıdır?

Kuran-ı Kerim bizlere yol gösterici olarak gönderilmiş ve sevgili Peygamberimiz tarafından ise uygulamalı olarak anlatılmış yüce kitaptır. Bilmediğimiz ve hakkında malumatı olmadığımız çoğu konu hakkında ise bizleri bilgilendiren birçok bilgiyi içerisinde barındırmaktadır. Organ bağışlama ile ilgili ayetler ise bu konular içerisinde yer almaktadır. Çoğu Müslümanların organ bağışlamaya tereddüt ile bakması, günah mı? sevap mı? olduğu hakkında bilgisinin olması, bu konunu öneminin ne kadar fazla olduğunu göstermektedir.

Yüce kitabımız organ bağışlamanın dinen helal veya haram olduğunu doğrudan sabit bir ayetle ifade etmemektedir. Kuran-ı Kerim’de bulunan muhkem ve müteşabiye ayetleri bulunmaktadır. Muhkem ayetleri açık bir şekilde bir konu hakkında hüküm verirken, müteşabiye ayetleri ise o konuya benzer bir konu ile sorunun cevabını bizlere vermektedir. Organ bağışlama konusu da muhkem ayetlerin dışında olan bir konudur.

Organ bağışlama ile ilgili ayetlerin başında gelen Maide Suresi 32’inci ayeti, bizlere bu konunun ne kadar doğru şekilde anlaşılması gerektiğini göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı da organ bağışlama ile ilgili fetvayı verirken, bu ayeti kerimeyi delil almış ve fetvayı bu şekilde vermiştir.

Organ bağışlama ile ilgili diğer ayetler ise şunlardır.

  • İnsanoğlu kendisinin kemiklerini toplayamacağımızı zannediyor. Evet şüphe yok ki bizim onun parmak uçlarını eski haline getirmeye gücümüz yeter. (Kıyamet Suresi Ayet 3-4)
  • Kim bir kişinin yaşaması için ona hayat verirse, o kişi sanki bütün insanlığı yaşatmış gibi olur. (Maide Suresi Ayet 32)

Bu ayetler organ bağışlama ile ilgili olup, gerekli şartlara uyulduğu takdirde hiç organ bağışlamanın günah olmadığını gösteren ayetlerdir. Önemli olan ise gerekli İslami kurallara uyulması ve bu doğrultuda bağışlamanın yapılması gerekmektedir.

Organ Bağışlamanın Dindeki Yeri ve Önemi Nedir?

Organ bağışlamanın dindeki yeri ve önemi oldukça fazladır. Gerekli kurallara uyulduğu müddetçe yapılan organ bağışı, kişinin sevap kazanmasını sağlayacaktır. Günümüzde ise organ bağışı yapmak isteyen kişiler, ölmeden önce gerekli yerlere müracaat yaparak bu isteklerini yerine getirmektedirler.

Fakat bazı durumlarda ise ağır hasta olan kişilerin hayati bir yaşantıları söz konusu olmadığı zaman, yakınları hasta olan kişinin yerine organlarını imza vererek bağışlamak da ve başka canlara ümit olmaktadırlar.
Bu şekilde hem kendileri sevap kazanmak da, hem de hayati fonksiyonları olmayan kişinin organları ile başkalarına derman olmaktadırlar.

Sevap bakımından dinen büyük sevaplar kazanmak da ve bu şekilde günahlarının bağışlanmalarını sağlamaktadırlar. Yüce Allah hiç bir kulunun yaptığı iyilikleri göz ardı etmeyeceği ve unutmayacağı gibi, organ bağışında bulunan kişi ve kişilerinde yapmış olduğu bu hayırlı eylemi mükafatlandıracaktır.

Organ Bağışı Şartları Nelerdir?

Organ bağışı şartları belli kurallara göre olması gereken bir konudur. Şartları yerine getirilen organ bağışı, kişinin büyük sevap kazanmasını sağlayacaktır. Kendisine organ bağışlamasından dolayı sevap verileceği gibi, hiç bir günah almayacaktır. Organ bağışlamak isteyen kişi eğer halan hayatta ise, bu isteğini ölmeden önce imza karşılığında devletin belli kurumlarına giderek yazılı olarak yapması gereklidir.

Kendi gönül rızası ile organlarını öldükten sonra bağışlayacağına dair imza atması ve bu şekilde bağışlama yapması, organ bağışının şartları içerisinde yer almaktadır. Eğer kişinin organlarını öldükten sonra bağışlamak isteyen ailesi varsa, birinci dereceden yakınları bu görevi imza karşılığında yerine getirmelidirler.

Hayatta olan kişinin 18 yaşını geçmiş olması ve akli sağlığının yerinde olması, organ bağışlaması için yeterli olacaktır. Kendisi organ bağışı formunu doldurduktan sonra, kendisine organ bağışı kartı verilmektedir. Organını bağışlayan kişinin bilgileri ise, yetkili kişiler tarafından Sağlık Bakanlığının Organ ve Doku Bağış Sistemine kayıt edilir.

Organ Bağışı Dinen Hangi Durumlarda Caiz Olur ve Yapılır?

Organ bağışının dini açıdan yapılmasını gerektiren bazı durumlar bulunmaktadır. Bu durumları bilerek hareket etmek ve organ bağışında bulunmak, kişinin günahtan uzak olmasını ve sevap kazanmasını sağlayacaktır.

Organ bağışının dinen yapılması gereken durumlar şunlardır.

  • Hastanın hayatı eğer bağışlanacak olan organ ile kurtulacak ise, bu duruma doktorun onay vermesi gereklidir.
  • Zaruret halinde olan bir durum karşısında olmak ve hastanın organ bağışı ile tedavi edileceğine uzman doktorun karar vermesi gerekmektedir.
  • Eğer dinen bir kişi ölmeden önce organını bağışlamış ise ve kendisine organ bağış kartı verildiği ise, bu kişinin yakınları ölen kişinin organlarını imza ile gerekli yer ve kişilere bağışlayabilirler.
  • Eğer hasta ölmeden bir organını başka bir kişiye bağışlamak istiyorsa, kendi hayatının tehlikeye girmemesi ve yaşamının devam etmesi gerekmektedir. Eğer kendi hayatı tehlikeye girer ve bu şekilde organ bağışlaması yapmak isterse, bu dinen caiz olmaz ve kendisi günaha girer. Bu durumun kararını ise uzman doktorun vermesi gerekmektedir.
  • Organ bağışı yapacak olan kişinin bu eylemi, devlet görevlisi olan kişilerin gözetimi altında yapması ve kendi rızasının olması gereklidir.

Organ bağışı yapacak kişinin başka bir kişi ve kurumlardan, herhangi bir ücret talep etmemesi gereklidir. Bu gibi durumda organ bağışı için talep ettiği para haram olduğu gibi, dinen de günah işlemiş olur.
Organ bağışının ne kadar hukuki boyutta önemi bulunuyorsa, dinen de aynı şekilde önemlidir. Bağışta bulunacak olan kişinin gerekli prosedürlere ve dini kurallara uyması, kendisinin günaha girmemesi için önem arz etmektedir.

Organ Bağışı Yapan Nasıl Sevap Kazanır?

Organ bağışı yapan kişi eğer yapmış olduğu bu eylem ile sevap kazanmak istiyorsa, gerekli dini kurallara uyması gereklidir. Hayatta iken kişi kendi organlarını bağışlayacağı gibi, öldükten sonra yapacağı vasiyet ile de organlarını bağışlayabilir ve bundan dolayı da sevap kazanır. Kendi özgür iradesi ile gerekli hukuki ve İslami kurallara uygun şekilde organlarını bağışlayan kişi, yüce Allah katında büyük sevaplar kazanır.
Öldükten sonra da organını bağışladığı kişinin işlediği sevap dolayısı ile kendisine yüce Allah sevap verir. Organını bağışladığı kişinin günah işlemesi ise, organını bağışlayan ve ölen kişiye etkilemez ve kendisine günah yazılmaz. Organını bağışlayan kişinin sevapları kendisine de verildiği gibi, amel defteri bu şekilde açık kalarak kendisine sevap yazılmış olur.

Kişinin organını bağışlamasından dolayı sevap kazanması, bu işi herhangi bir maddi bir sebep ile yapmaması ile bağlantılıdır. Eğer kişi organını insan hayatı kurtarmak için değil de ticaret için yaparsa, bu kendisine günah kazandırır. Maddi beklenti olmadan ve sadece Allah rızasını gözeterek yapılan organ bağışı, kulun sevap kazanmasına sağlar.

YAZAR BİLGİSİ
İlyas A.
İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Araştırmayı seven disiplinli bir kişiyim. Kitap okumayı ve farklı konular hakkında bilgi sahibi olmayı seviyorum.
YORUMLAR

  1. Büşra Gümüş dedi ki:

    Uzun zamandır aklımdaydı bu soru, ölüm bir anda gelebilir diye acil karar vermek istiyordum içerik çok makbule geçti artık kararımı verdim allah hepimize doğru kararlar verdirsin 🙏