Peygamberlerin Özellikleri Ve İman Hakkında Bilgiler

27.02.2021
978
Peygamberlerin Özellikleri Ve İman Hakkında Bilgiler

Müslümanlığın esaslarından bir tanesi de peygamberlere iman etmektir. Lügat manası bakımından haber veren kimseye peygamber adı verilmektedir. Dini terim olarak ise Allahu Tealâ’nın kullarına dinlerini bildirmek ile görev verdiği seçilmiş insanların her birine “Peygamber” denilmektedir. Tüm peygamberler, Yüce Allah’ın birer elçisidir. Bu önemli zatların Allah’ın Peygamberleri oldukları, kişiliklerindeki yüksek vasıflar ile Allah tarafından kendilerine verilen mucizelerden anlaşılmaktadır.

Başkalarının meydana getiremeyeceği olağanüstü şeylere mucize adı verilmektedir. Bir peygamberin gerçek peygamber olduğunun kanıtı bu mucizeler olmaktadır. Yüce Allah o işi Peygamberinin eliyle ortaya çıkararak ispat sunmaktadır.

Mucizeler gibi yine bir kısım olağanüstü işlere keramet denilmektedir. Kerametler de peygamberliğin kanıtı olarak belirlenmiştir. Yüce Allah’ın kudretiyle veli kulları tarafından meydana getirilmekte ve o velinin bağlı olduğu Peygamber için bir mucize sayılmaktadır. Eğer o Peygamber gerçek bir Peygamber olmasa idi, kendisine bağlı olanlardan böyle kerametler ortaya çıkması mümkün olmazdı.

Peygamberlik davasına kalkışmayan ve Peygamberin sünneti yolunda yürümeyen bazı bayağı kimselerden meydana çıkan ve olağanüstü bir halde görülen birtakım olaylara meunet-i istidraç denilmektedir. Meunet-i istidraç, o şahsın büyüklüğünü göstermez. Keramet ve mucize derecesine varmaz.Ancak yalan yere peygamberlik davasına kalkışan kişilerin elinden ne mucize ne de keramet gibi olağandışı işler çıkabilir. Bu kimselerin mucize ya da harika diye ortaya sergileyecekleri şey, bir gözbağcılık olmaktadır. Bu yalancı kişilerin asıl amaçları, kendilerini kutsallaştırmaktır. Nitekim yalan yere peygamberlik davasında bulunanların nasıl bir sonuç ile karşılaştıkları ise tarihlerde yer almaktadır.

Peygamberlerin bir diğer adı da Nebîdir. Aynı zamanda kendilerine Resûl de denilmektedir. Yüce Allah’ın ilk Peygamberi Hazret-i Âdem’ (aleyhisselâm) dir. Son ve en büyük Peygamberi, bizim sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa’dır. Son Peygamber olması sebebi ile Peygamber Efendimize Hatemu’l-Enbiya (Peygamberlerin sonuncusu) da denilmiştir. Bu iki Peygamber arasında, sayılarını yalnızca Allah’ın bildiği çok Peygamber bulunmaktadır. Kuran’da adı geçen peygamberler ise şunlardır:

Âdem , İdris, Zekerriya, Nuh, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Hud, Yakub, İsa, Yusuf, Eyyüb, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyase, Zülkifl, Yunus, Yahya ve Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem).. Bunlardan başka Kuran-ı Kerimde adları geçen üç zat daha vardır ki, bunların Peygamber ya da velî oldukları muallaktadır. Ancak Zülkarneyn, Üzeyir ve Lokman isimli bu zatların büyük kimseler olduğuna şüphe yoktur.

Peygamberler her türlü güzel sıfatlara sahip kimselerdir. Onlardan her birinin varlığı bir olgunluk ve üstünlük örneği olarak kabul görmektedir. Kişiliklerinde doğruluk, emanet, seziş, anlayış, günah işlememe ve şeriatı yerine getirme gibi vasıflar yer almaktadır. Bu vasıflara kısaca değinecek olursak;

1- Peygamberler sadık kişilerdir. Her konuda doğru söz söylerler. Kendilerinden asla yalan çıkmaz ve kimseyi kandırmazlar.

2- Peygamberlerin emin olma özelliği mevcuttur. Gerek peygamberlik konusunda gerekse diğer konularda her türlü güvene sahiptirler. Asla hainlik ve emanete hıyanet etmezler.

3- Peygamberlerin son derece yüksek bir anlayış, tam akıl ve kuvvetli bir görüş, üstün bir zekaya sahip olmaları diğer vasıflarındandır. Peygamberler gaflet, yüksek duygu ve kavramlardan yoksundurlar.

4- Peygamberler masum bir kişiliği bulunan kimselerdir. Gizli ve açıktan işlenen her türlü günahlardan, küçük düşürücü kötü işlerden beri duran ve iffet sahibi özelliğe sahiptirler.

5- Peygamberlerin tebliğ sıfatları bulunmaktadır. Yani emrolundukları şeriat hükümlerini, olduğu gibi ümmetlerine bildirmekle yükümlüdürler. Şeriat hükümlerinden herhangi birini saklamış veya unutmuş olmaları da asla mümkün değildir. Zira bu davranış, peygamberlik şanına yakışmayan bir tutumdur. Bu davranış, Allah’ın iradesine uygun düşmeyen nahoş bir davranıştır.

Sonuç olarak bütün peygamberler bu vasıfları kendilerinde bulundurmuşlardır. Bu büyük huylara sahip olmayan kimseler, insanları aydınlatıp onlara öncülük edemezler. İşte tüm peygamberleri böyle tanıyarak doğrulamak imanımızın sağlığı açısından önem teşkil etmektedir.

Peygamberlerin insanları yola getirmek ve onların kötü hallerini düzeltmek için Yüce Allah tarafından görevlendirilmiş oldukları düşünüldüğünde, onlara iman etmenin gereği ve önemi kendiliğinden anlaşılmış olacaktır.

Allah’ın peygamberlerlerine iman etmek, onların yüksek huy ve vasıflarını bilip doğrulamak, onlara son derece saygılı olmak bizim için farz niteliğindedir. Çünkü Peygamberlere iman etmeyen kişiler, Yüce Allah’a iman etmemiş sayılacağından Allah’ın rızasına ulaşamazlar, delalet içinde kalmaktan öteye gidemezler. Yüce Allah’ın, peygamberlere iman edilmesi yolundaki emirlerine de karşı gelmiş olurlar. Ayrıca peygamberlerden sadece birine iman etmemek bile tümünü inkar etmek demektir. Böyle bir tutum, insanı haşa imansız yapar. Hele Allah Tealâ’nın en büyük ve aynı zamanda peygamberlerinin sonuncusu olan Hazreti Muhammed’in yaşadığı tarih insanlar alemi tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. Artık bugün hiçbir millet din konusundaki bilgisizliğinden ötürü özürlü sayılmamaktadır. Bu nedenle Müslümana düşen en önemli görev, bu büyük Peygamberin dinini kabul etmek olacaktır. Onun gösterdiği doğru yolda ilerlemek kurtuluşa ermek anlamına gelir.

YAZAR BİLGİSİ
Elif Dmr
Elimden geldiğince araştırma yaparak dinimiz hakkında bilgi verici ve faydalı içerikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşımlarıma yorum yaparak sizlerde bu yolda ban destek olabilirseniz sevinirim. Sevgilerimle,
YORUMLAR

 1. Elif dedi ki:

  Gayet bilgilendirici ve açıklayıcı bir metin olmuş Buna ihtiyacımız vardır teşekkürler herkese okumasını tavsiye ederim

 2. Asya dedi ki:

  Bilgilendirmeleriniz için çok teşekkürler. Sade ve anlaşılır bir yazı olmuş

 3. Davut dedi ki:

  Çok güzel di çok memnun kaldım çok teşekkür ediyorum tavsiye ederim allaha emanet olunuz iyi akşamlar

 4. Eda Kaymal dedi ki:

  Peygamberler sabrı, ahlakı ve imanı ile her nesilde insanlara yol gösterici olmuştur. Bu yazıyı okumak benim bilmediğim şeyleri öğrenmemi sağladı.

 5. Muhammed dedi ki:

  Çok bilgilendirici ve faydalı bir yazı olmuş. Her müslümanın bilmesi gereken bilgiler, kısa ve öz yazılmış.