Kuran-ı Kerim’deki Şifa Duası – En Etkili Şifa Duaları

04.09.2022
3.549
Kuran-ı Kerim’deki Şifa Duası – En Etkili Şifa Duaları

Genci ile yaşlısı ile hastalanma durumu her insanın başına gelebilecek musibetlerden biridir. İster Müslüman olsun isterse diğer dinlere mensup insanlar olsun, her dinin kendine özgü Kuran-ı Kerim’deki Şifa Duası bulunmaktadır. Hasta kişinin şifa bulması ve hastalığından kurtulması için yapılan dualara ise Şifa Duası denir.

Bu parçada Müslümanlar tarafından edilen Şifa Duası ve anlamından bahsedeceğiz. Bilgilendirmelerin doğruluğu kaynakça kısmında verilen bağlantılarla desteklenmiştir.

Şifa Duası

Hastalanan yakını veya kendisi için Allah’tan yardım dileyen kişilerin yaptığı Şifa Duası şu şekildedir:

“Ezhibil be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.”

“Ey insanların Rabbi, bu hastalığa son ver! Bize şifa ver çünkü şifayı ancak sen verirsin. Senin verebileceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki bize, hiçbir hastalık kalmasın.”

Şifa Ayetleri

Şifa Duası haricinde, hastalanan kişi için okunabilecek bazı Kur’an-ı Kerim ayetleri de mevcuttur. Bu Şifa Ayetleri şu şekilde sıralanır:

– Nahl, 16/69

– Tevbe, 9/14

– Şu’ara 26/80

– Yunus, 10/57

– Fussılet, 41/44

Peygamber Efendimizin Şifa Duası

Peygamber Efendimiz (sav), Hz. Aişe tarafından rivayet edilene göre, hasta kimseyi sağ eli ile sıvazlayarak “Ezhebil be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame” şeklinde dua ederdi. Şifa Duası olarak bilinen bu dua, hasta kimsenin kısa zaman içerisinde sağlığına tekrar kavuşması için okunmaktadır. Bu dua yaşlılık ve ölüm dışında her sıkıntıya çare olmaktadır.

Ayrıca peygamber efendimizin bir rahatsızlığı olduğunda, Muavvizeteyn surelerini okuyarak kendine üflediği ve eliyle sildiği bilinmektedir.

“Bismillahi Allahümme davini bi devaike vesfini bi şifake ve ağnini bi fadlike ammen sivak vazher anni ezake. “

Ölüm Hariç Her Hastalığa Şifa Dua

Kur’an-ı Kerim’de bulunan bazı ayetlerin, bazı imamlar tarafından oldukça hikmetli olduğu ve ölüm hariç her hastalığa çare olduğu söylenmiştir. Bu ayetler şu şekildedir:

– Tevbe Suresi / 51

– Hud Suresi / 6

– Hud Suresi / 56

– Fatır Süresi / 2

– Ankebut Suresi / 60

– Yunus Suresi / 107

– Zümer Suresi / 38

1- Kul len yusibena illa ma keteballahu lena huve mevlana ve alallahi felyetevekkelil mu’minun (mu’minune)

2- Ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rızkuha ve ya’lemune mustekarraha ve mustevdeaha kullun fi kitabin mubin (mubinin)

3- İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum, ma min dabbetin illa huve ahızun bı nasıyetiha, inne rabbi alâ sıratın mustekim (mustekimin)

4- Ma yeftehillahu lin nasi min rahmetin fe la mumsike leha ve ma yusmik fe la mursile lehu min ba’dihi ve huvel azizul hakim (hakimu)

5- Ve keeyyin min dabbettin la tahmilu rızkaha allahu yerzukuha ve iyyakum ve huves semiul alim (alimin)

6- Ve in yemseskallahu bidurrin fe la kâşife lehu illa huve ve in yuridke bı hayrin fe la radde li fadlihi yusibu bihi men yeşau min ibadihi ve huvel gafurur rahim (rahimu)

7- Ve le in seeltehum men halakas semavati vel arda le yekulunnallahu, kul e fe raeytum ma  ted’une min dunillahi in eradeniyallahu bi durrin hel hunne kâşifatu durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hunne mumsikatu rahmetihi kul hasbiyallahu aleyhi yetevekkelul mutevekkılun (mutevekkılune)

Bu ayetler yalnızca hastalıklardan değil, aynı zamanda diğer musibetlerden de korur. Her kim bu ayetleri abdest alıp 3 kez okursa başına zeval gelmez ve her kim bu ayetleri üzerinde taşırsa, üzüntü ve sıkıntılardan arınır, insanlarla iyi ilişkiler kurar, insanlar o kimseyi sever ve ne derlerse yaparlar.

Hastaya Okunacak Dua

Hastanın yakını veya hastanın kendisi, rahatsızlığı bulunan bölgeye sağ eliyle 7 kez mesh eylemesi ve ardından 7 kez şu duayı okuması hastanın şifa bulmasını sağlayacaktır:

Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

“Bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.”

(İbn Hanbel)

Bismillahi turbetu ardina ve rikatu ba’dina yüşfe sakimuna bı izni rabbina.

“Allahin adıyla duaya başlarım, Allah’ın izniyle, bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü ile hastamız şifa bulur.”

(Buhari)

Dua ve Kuran sitesi olarak size bugün Kuran-ı Kerim’de geçen şifa duasını yayınlıyoruz. Bu şifa duası ile bir çok kullanıcımız hastalıklardan kurtulmuş ve Allah’ın izniyle şifalarına kavuşmuştur. Bu duayı okurken dikkat etmemiz gereken abdestli ve temiz olmaktır. Özellikle namazdan sonra okunacak dua daha etkili olacaktır. Duanın Türkçe okunuşu ve Arapça okunuşunu aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz. Allah bütün hastalıklara özellikle çaresiz hastalıklara şifa getirsin. Allah dualarınızı kabul etsin. Amin.

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

Allah’ın ismiyle sana okurum. Allah sana şifâ versin. Ey insanların Rabbi, bunun ıstırabını giderip şifâ ver. Şifâyı veren ancak Sen’sin. Sen’in şifândan başka şifâ yoktur. Buna hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifâ ihsân eyle! Âmîn. Rahmetinle ihsân eyle ey merhametlilerin en merhametlisi! Ezâ veren her şeyden, bütün zararlı gözlerden ve hasetçilerden Allah Teâlâ sana şifâ versin.

YAZAR BİLGİSİ
Elif Dmr
Elimden geldiğince araştırma yaparak dinimiz hakkında bilgi verici ve faydalı içerikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşımlarıma yorum yaparak sizlerde bu yolda ban destek olabilirseniz sevinirim. Sevgilerimle,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.