Kısa Sürede Söz Nişan ve Nikah Yapmak İçin Dua

Kısa Sürede Söz Nişan ve Nikah Yapmak İçin Dua

İlişkilerin ileri bir seviyeye taşınması ciddi adımlar atılmaktadır. Kısa sürede söz, nişan ve nikah yapmak için dua okumak ilişkilerin resmiyete dökülmesine neden olmaktadır. Var olan ilişkilerde ilk adımı atmak çok önemlidir. Söz ve nişan ilişkinin evlilikle sonuçlanması için çiftlerin birbirlerini daha da yakından tanımasına neden olur. Birçok insan ilişkisinde ciddi yola girememektedir. Bu yüzden ilişkileri aileye açmak, evlilik müessesesi kurmak için dualardan destek almak oldukça önemlidir.

“Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrete a’yunin vec’alna lil muttekine imama”

Kısa Sürede Söz, Nişan ve Nikah Yapmak İçin Dua

“İnna fetahna leke fethan mübina.Ve fütihatis-semaiü fekanet ebvaba”

” Allahümme Ya Rabbi bicahi sahibi’l-vesileti Seyyidina ve Nebiyyina ve Habibina ve kurrete uyunina ve nur-i ebsarina ve Habibike Muhammedi’l-Mustafa ve Rasülike’l-Murtaza ve Nebiyyike’l-Mücteba, hevvil ahvalina ila ahseni’l-hal.Ya Muhavvile’l-havli ve’l-ahval.”

Kısa sürede söz, nişan ve nikah yapmak için dua çalışmaları ile bekar kişilerin hayırlı kısmetleri de çıkabilmektedir. Bir aile kurmak ve zamanı geldiğinde hayırlı salih evlatlar yetiştirmek çok önemlidir. İlişkilerin evlilikle sonuçlanması dinimizce de istenen ve Allah’ın hoşnut kaldığı olaylardandır. Evlenmeyi isteyen kişiler veya hali hazırda ilişkisini evlilik yoluna sokmak isteyenler vereceğimiz duaları düzenli bir şekilde okumalıdır.

Bir ilişkinin doğru bir şekilde ilerleyip evlilikle sonuçlanması herkes için mutluluk vericidir. Özellikle anne ve babaların çocuklarının mürüvvetlerini görmesi açısından evlilik ebeveynlerin sağlığında yapılması çok akıllıcadır. Evlilik çağına gelmiş ancak evlenememiş kişilerde hızlı bir şekilde nikah yapmak için dua terkiplerini yapması halinde kısmeti açılacaktır.

Yüzük Takarken Okunacak Dua

Yüzük takarken okunacak dua büyük önem taşımaktadır. Evlilik kararı öncelikle söz ve nişan ile resmiyete dökülür. Ancak yüzük takarken dua ile halkaları parmağa geçirmek tamamına erdirmek açısından çok önemlidir. Bilindiği gibi her söz ve nişan evlilikle sonuçlanamayabilir. Söz ve nişan aşaması kişilerin birbirlerini tanıması adına geçirilen zaman dilimidir. Bu aşamada anlaşamayan, birbirleri için yaratılmamış pek çok kişi vardır.  Bu yüzden yüzük takarken dua etmek ve işlerin güzelliklerle sonuçlanması adına önemlidir.

“Elhamdü lillahillezi zevvecel ervaha bil eşbah ve ehallennikaha ve harremessifah. Vessalatü vesselamü ala resulina Muhammedinillezi beyyene-l-harame ve-l-mubah ve ala Alihi ve Eshabi-hillezine hüm ehlüssalahi velfelah. Kale Resulullah, “En-nikahü sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni” sadaka Resulullah. Bismillahi ve ala sünnet-i resulillah. Allahümmecal hazel akte meymunen mubareken vecal beyne-hüma ülfeten ve mehabbeten ve karara ve la tecal beyne-hüma nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne Muhammedin ve Hadice-tel-kübra ve Aişe-te ümm-il müminine . Ve beyne Aliyyin ve Fatıma-tez-zehra. Allahümme ati le-hüma evladen salihan ve ömren tavilen ve rızkan vasian. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayünin vecalna lil müttekine imama. Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar. Sübhane rabbike rabbilızzeti amma yesıfun ve selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbilalemin”

Dinimizde evlilik çok kutsaldır. Kişinin hayırlı bir izdivaç yapması ve izdivaçtan dini bütün soy yetiştirmesi çok önemlidir. Bu yüzden ilişkilerin evlilik yolunda ilerlemesi olması gerekendir. Ancak kısmet dediğimiz şey o kadar değişiktir ki yazılan kesinlikle bozulmaz. Bu sebeple kişi hayırlı olan kısmetini dilemelidir. Yüzük takarken okunacak dua büyükler tarafından da okunabilir. Ancak kişi yüzük taksa bile nasibi olmadıkça evlilik kesinleşmeyecektir. Bunun yanı sıra evlenmek isteyenlerde önce hayırlı olan kısmetleri için dua etmelidir.

Söz Kesilirken Okunacak Dua Türkçe

Söz kesilirken okunacak dua Türkçe olarakta edilebilmektedir. İlişkide evlenme teklifi edildikten sonra evliliğe ilk adım olarak söz kesilmektedir. Genellikle söz kesmek isteme ile beraber yapılmaktadır. Elbette ki duaların hayatımızda önemli bir yeri vardır. Dua ederek Allahtan yardım ve refah isteriz. Evlilik hem dünyamızı hem de ahiret hayatımızı güzelleştiren önemli bir yaşam döngüsüdür. Pek çok kişi evlilikle dönüm noktası yaşamaktadır.

“Ruhları birbirine uyumlu yaratan, nikahı helal kılıp nikahsız ilişkileri haram kılan Allah’a hamdolsun. Haram ve helali açıklayan Hz. Muhammed’e, salih kullardan olup kurtuluşa eren ailesine ve ashabına da salat ve selam olsun. Allah’ın Elçisi şöyle buyurmuştur: “Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir.” Allah’ın adıyla ve Elçisinin sünnetine uygun olarak bu hayırlı işe başlarız. Allah’ım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.

Allah’ım! Bu çiftlerin arasında Hz. Adem (a.s.) ile Hz. Havva; Hz. Muhammed (S.A.V) ile Hz. Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle. Allah’ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi cehennem azabından koru. Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur”

Her duada olduğu gibi söz kesilirken okunacak dua Türkçe olarakta edilebilmektedir. Böylelikle çok daha anlamlı ve manidar olacaktır. Çiftler birbirinin kıymetini anlayacak ve bir ömür beraberce yaşlanacaktır. Hayatınızın en önemli olaylarından biri olan söz evlilik yolunda atacağınız ilk adımdır. Bu yüzden bu ilk adımın sorunsuz, kusursuz ilerlemesi için dua etmek çok akıllıca olacaktır. İşlerin su gibi akması adına dua okurken abdestli olmaya özen göstermek gerekir.

Mutlaka okumalısınız Platonik Aşka Karşılık Bulmak İçin Dua

Söz, nişan ve nikah telaşında belki dua etmek mümkün olmayabilir. Sonuç itibari ile kişiler o an için şaşkınlıkla ne söyleyeceklerini dahi unutuyorlar. Bu durumda sizin için kıymetli alan aile büyüklerinden yüzük takarken, kurdele keserken dua etmesini istemeniz çok önemli olacaktır. Dualı çıkılan her yol hayırlı ve temizdir. Bekarlara hayırlı kısmet dilerken, evlilik yoluna çıkmış kişilere de mutluluk ve huzur dileriz.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.