Her Türlü İsteğinizin Olması İçin Etkili ve Tesirli Bir Dua

Her Türlü İsteğinizin Olması İçin Etkili ve Tesirli Bir Dua

Duanın kader değiştirdiğini söylersek yanılmış olmayız. Her insanın hayat yolunda hayalleri vardır. Bu hayallerin gerçek olması içi hem çabalamalı hem de dua ile şartların olgunlaşmasını sağlamalıyız. Her türlü isteğinizin olması için etkili ve tesirli bir dua okumak oldukça faydalı sonuçlar oluşturur.

Hayat şartları bazı insan için oldukça elverişliyken bazı insanlarda ne yazık ki türlü sorunlar oluşturur. Kimi insan sağlıkta kimisi ise ilişkilerle sınanır. En kuvvetli istek duası ile hayallere kavuşmak mümkündür. Ancak duada istikrar ve iyi niyet her zaman önemli olacaktır. İsteklerimiz bir başkasının özgür iradesini etkilemeyecek şekilde olmalıdır. Etkili ve tesirli dualar kısa sürede sonuç vermektedir.

Anında Etkili Dua

Dileklerinizin gerçekleşmesi için okuyacağınız dualar oldukça önem taşır. Özellikle konu her ne olursa olsun dilek için okunacak dua seçimi çok kıymetlidir. Önerilen duaları yapmak etkili sonuçlar verecektir. Çok etkili dilek duası okurken gece yarısını tercih etmek oldukça mantıklı olacaktır. Gece okunan dualar kısa sürede hayatınıza tesir edecektir.

Sıkıntılarınızda bu etkili hacet duasını okuyabilirsiniz. Borçlu okursa borcunu ödeyebilme durumunu erişir. Haksız yere hapse giren kişi dua sayesinde masumluğunu ispat eder. Hastalıklarda şifa vericidir. Kısmet isteyene kısmet nasip olur. Her türlü isteğiniz için okumak mümkündür. Ancak bu dua daha çok davete açık istek dualarındandır. Bu yüzden kesinlikle harama okunmamalıdır.

Her Türlü İsteğinizin Olması İçin Etkili ve Tesirli Bir Dua

Her Türlü İsteğinizin Olması İçin Etkili ve Tesirli Bir Dua ile Allah’a dua ederek istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu dua ile hastalıklardan kurtulursunuz. Dert ve sıkıntılarınızdan kurtulursunuz. Hapisten kurtulursunuz. Borçlarınızı ödersiniz. Bütün belalardan korunursunuz. Bu duayı okuyarak istediklerinizi yapabilirsiniz. Sadece duayı okurken inanarak okuyunuz.

Duanın Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahim. Kemâin enzelnâhü mines semâ-i fahteleta bihi nebâtül ardı feesbaha heşîmen tezrûhur riyâh. Yâ Hağkaltâîl Hüvallâ hüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybü veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. Yâ Cağtefhâîl Yevmel âzifeti izel kulûbü ledel hanâciri kâzimîne mâ liz zâlimîne min hamîmin ve lâ şefîın yutâ’.

Yâ Dağzayâîl Alimet nefsin mâ ahdarat. Felâ uksimü bil hunnes. Elcevâril künnes.Velleyli izâ asas. Ves subhi izâ teneffes. Yâ Vağkahâîl Sât. Vel kurâni ziz zikr. belillezîne keferû fî ızzetin ve şikâk Yâ Dağşemcâîl. Tevekkelû yâ huddâme hâzihil âyâtiş şerîfeti ve yâ eyyühes seyyid Meytatarûn.

Bi tehyici kalbe fülânete binti fülânete alâ mehabetî ve meveddetî elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate essâate essâate alâ mülkü Süleymân ibni Dâvud aleyhimesselâmü ve bi hakkit tevrâti vel incîli vez zebûri ve bi hakkil fürnil azîmü ve bi hakki Muhammedinil Mustafa sallallâhü aleyhi ve selem.

Ve bi hakki hâzihil âyâtil ızâmi vel esmâil kirâmi ve bi hakki kecağzamheyûşin allâhümme innî eselüke en tüsahhrali ve tüharrikelî kalbehâ fülânete binti fülânete alâ mehabetî ve meveddetî. Nasrun minallâhi ve fethun karîb.

Türkçe Anlamı : 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır.

Ama sonunda rüzgarın savuracağı çerçöre döner Ey Hağkaltâîl! O görülende görülmeyenide bilen kendisinde başka ilah olmayan Allah’tır.O Rahmân’dır, Rahîm’dir.

Ey Cağtefhâîl! Onları, yüreklerin ağzına geleceği tasadan yutkunacakları yaklaşan kıyamet günü ile uyar. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur. Ey Dağzeyâîl! Gündüz sinip geceleri gözüken gezegenlere and olsun. Kararmaya başlayan geceye and olsun.

Ağarmaya başlayan sabaha and olsun. Bu Kuran arşın sahibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür

Ey Vağkahâîl! Sâd öğüt veren Kuran’a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrılık içindedirler. Ey Dağşemcâîl! Ey bu Ayetlerin huddamı ve ey seyyid

Meytatarûn! Fülan binti fülanenin kalbini benim sevgi ve mehabbetim üzere heyecane getir. Hemen şimdi acele olarak. Süleyman ibni Davud a.s. un mülkü saltanatı üzere. Tevrat, İncil, Zebur ve Fürkan hakki için.

Muhammed Mustafa s.a.v. hakki için. Ve bu yüce Ayetler, saygı değer İsimler hakki için. Allahım fülane binti fülanenin kalbini benden yana eğip çevirmeni ve benim sevgim üzere harekete geçirmeni istiyorum. Yardım Allah’tandır, fetih de çok yakındır.

Allah dualarınızı kabul etsin. Amin. 

YAZAR BİLGİSİ
Elif Dmr
Elimden geldiğince araştırma yaparak dinimiz hakkında bilgi verici ve faydalı içerikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşımlarıma yorum yaparak sizlerde bu yolda ban destek olabilirseniz sevinirim. Sevgilerimle,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.