Her Gün Okunacak Günlük Dualar (Kısa Etkili Dualar)

10.09.2022
2.608
Her Gün Okunacak Günlük Dualar (Kısa Etkili Dualar)

Dua etmek Allah’tan istemektir. Dua ederek yaşantımızın huzurlu olması için Allah’a yalvarırız. Her gün okunacak günlük dualar ile temiz ve inanarak yaparsanız unutmayın bir gün kabul olacaktır. Her şeyi Allah’tan isteriz ve her fırsatta Allah’ın varlığını benimseriz.

Bu sebeple günlük okumamız gereken dualarımız vardır. Bu duaları okuyarak kendimizi daha çok güvende hissederiz. Sabah kalktığımızda, akşam yattığımızda, camiye gittiğimizde, yemek yediğimizde, kötülüklerden korunmak istediğimizde gibi durumlarda dualar ederiz. İşte bu duaları duavekuran.com sitesi olarak sizlere hazırladık. Allah bütün ettiğiniz duaları kabul etsin.

Bu duaları ederken lütfen inanarak okuyunuz. Duaları denemek için okumayınız. İnanılarak okunan dualar her zaman kabul olacaktır. Şimdi sizlere günlük etmeniz gereken duaları yazıyoruz. 

Her anımızda, işlerimizi yaparken, uyurken, uyanırken, sıkıntılı zamanlarda, sevinçli anlarda ve daha birçok zamanda hep dua okumaya ihtiyacımız vardır. Dualar, bizi diri tutar. Rabbimizle konuştukça güçleniriz. Her an Allah’ı hatırlayan kalp, günah işlemeye çekinir ve nefsinin isteklerine uymaz. Duaya bu kadar ihtiyacımız varken, Peygamber Efendimizin de Müslüman ümmetine öğrettiği, her gün okunacak günlük dualar vardır. Bunları Peygamberimiz de daima okumuş ve ashabına da öğreterek, bizlere ulaşmasını sağlamıştır.

Her Gün Okunacak Dualar

Her gün okunacak dualar, aslında her anımızı şekillendirecek ve ruhumuzun huzur bulmasını sağlayacak yakarışlardır. Her gün okumamız gereken dualar ise şu şekildedir: Rabbi yessir duası, Fatiha suresi, yapılacak zikirler, salavat çekmek, tesbihat her gün okumamız ve idrak etmemiz gereken dualardır.

Günlük Okunacak Kısa Dualar

İnsan, her an aynı psikolojide ya da düşüncede olamayabiliyor ya da bazen şeytanın vesvesesiyle uzun uzun dualar etmek istemeyebiliyor. Böyle zamanlarda bile Rabbimize dua etmekten vazgeçmemeli ve günlük okunacak kısa dualar ile Rabbimize yakarışımızı sürdürmeliyiz. Günlük okuyacağımız dualar, işlerimizin bereketlendirecek ve gönül kapımızın açılmasını sağlayacaktır.

Sabah Akşam 3 Defa Okunacak Dua

“Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gafillerden olma!” (Arâf sûresi, 205) ayetinden de yola çıkacak olursak, rabbimizi zikretmenin önemi her daim vurgulanmıştır. Bunun için de sabah akşam 3 defa okunacak dua ile hem sabah hem de akşam vakti Allah’a yakarışta bulunarak, gönlümüzdeki dileklerimizi iletebiliriz.

Günlük Okunacak Dualar Ve Faziletleri 

Günlük okunacak dualar ve faziletleri ile daima huzura kavuşabilir, Allah ile konuşmanın ve O’nu hatırlamanın rahatlığı ile işlerimizi rahatlıkla yapabiliriz. Yataktan kalkarken, gece uyurken, bir işe başlarken, yola çıkarken ve diğer zamanlarda edeceğimiz dualar, bize daima Rabbimizin varlığını hatırlatacak ve o doğrultuda yaşamamızı sağlayacaktır.

Günlük Kısa Dualar Ve Anlamları

Dua ederken, Rabbimiz bizim her halimizi görüyor. Arapça dua da etsek Türkçe duada etsek ve hangi dilde olursa olsun Rabbimiz bizi anlıyor. Önemli olan ettiğimiz duada ne dediğimizi bizim bilip bilmediğimiz. Onun için de günlük kısa dualar ve anlamları iyi şekilde okunmalı, hem dua etmeli hem de ne okuduğumuzu anlayarak yaşamalıyız.

Sabah Akşam Okunacak Dua

Sabah akşam Rabbinin adını anan bir kulun evinde, işinde, uykusunda bereket olur. İbadetlerini yapma ve devam ettirme şevki gelir. Rabbinin adını anarak, şeytana en büyük kılıcı çekmiş olan kul, bununla birlikte de günahlardan uzak durur. Sabah akşam okunacak dua ile Allah, kendisine el açıp yalvaran kuluna dilediğini verir. Unutmamak gerekir ki kulun da dilediği verilir Rabbinin dileğince. Her dua bu dünyada yerini bulmaz. Allah, ahiret âleminde de kabul edilmiş dualar bırakır.

Sabahları Okunacak Günlük Dualar

Okunuşu: “Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.”

Anlamı: “Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır.”  (Ebu Davud: 5067)

Akşamları Okunacak Günlük Dualar

Okunuşu: “Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir.”

Anlamı: “Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır.”  (İbn Mace, Dua: 14)

Gece Yatmadan Önce Okunacak Dualar

Okunuşu: “Bismike Allahumme emutu ve ehya.”

Anlamı: “Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!”  (Buhari, Deavat: 7)

Uyanınca Okunacak Dualar

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi ehyana ba’de ma ematena ve ileyhi’n- nüşur.”

Anlamı: “Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah’a hamdolsun. (kıyamette) O’nun huzurunda toplanılacaktır.”  (Buhari: 11/96)

Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la a’lemu inneke ente allamulğuyubi.”

Anlamı: “Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin.”  (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)

Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir)

Okunuşu: “Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike.”

Anlamı: “Allah’ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah’ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç.”  (Müslim, müsafirin:68)

Camiden Çıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çıkılır):

Okunuşu: “Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es’eluke min fedlike, allahumme e’sımni mineşşeytanirracim.”

Anlamı: “Allah’ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah’ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru.”  (Buhari, teheccüd: 25)

Yemekten Sonra Okunacak Dualar

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi et’amena ve segana ve cealena müslimin.”

Anlamı: “Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah’a hamd olsun.”  (Ebu Davud, At’ime:15)

Elbise Giyerken Okunacak Dualar

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin.”

Anlamı: “O Allah’a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi.”  (Tirmizi, deavat: 107)

Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir)

Okunuşu: “Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi.”

Anlamı: “Allah’ın adıyla, Allahım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım.”  (İbni Mace, Teharet: 9)

Heladan Çıkarken Okunacak Dua (sağ ayakla çıkılır)

Okunuşu: “Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani.”

Anlamı: “(Allahım!) Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah’a hamdolsun.”  (İbni Mace, taharet:10)

dua ve kuran

Eve Girerken Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahumme inni es’eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna va alallahi rabbina tevekkelna.”

Anlamı: “Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah’ın adıyla evimize girer, Allah’ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz.”  (Ebu Davud, Edeb: 112)

Evden Çıkarken Okunacak Dua

Okunuşu: “Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.”

Anlamı: “Allah’ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah’a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah’ın yardımıyladır.”  (Tirmizi, deavat: 34)

Sohbetten kalkarken okunacak Dua

Okunuşu: “Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke.”

Anlamı: “Allah’ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum.”  (tirmizi, deavat: 38)

Su İçtikten Sonra Okunacak Dua

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec’alhu milhen ucacen bizunubina.”

Anlamı: “Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah’a hamd olsun.”  (Ebu Nuaym)

Aynaya Bakarken Okunacak Dua

Okunuşu: “Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi.”

Anlamı: “Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir.”  (İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270)

Aksırma Esnasında Okunacak Dua

Aksıran kimsenin;  “Elhamdulilllah” “Allah’a hamd olsun” demesi, o’nu işiten kimsenin de:  “Yerhamukeallah” “Allah sana merhamet etsin” demesi gerekir. Aksıran kişi, yanında “Yerhamukeallah” denildiğini duyunca:  “Yehdina ve yehdikumullah ” ” Allah bize ve size hidayet versin”. Veya, “Yehdikumullahu ve yuslihu balekum” “Allah, sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin” demelidir.  (Buhari, Edep: 125)

YAZAR BİLGİSİ
Elif Dmr
Elimden geldiğince araştırma yaparak dinimiz hakkında bilgi verici ve faydalı içerikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşımlarıma yorum yaparak sizlerde bu yolda ban destek olabilirseniz sevinirim. Sevgilerimle,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.