Yedinci Yüzyılda İslam Tarihinde Yaşanan Olaylar

15.12.2021
807

Yedinci yüzyılda tarihte birçok önemli olay yaşanmıştır. Mesela 602 yılında Bizans kralı Mairucus ölmüştür. Tarihe damgasını vuran imparatorun ölmesiyle onun yerine tahta Phocas geçmiştir. 605 yılında Çin halkının hükümdarı olarak Yang- Ti impator olmuştur. 609 yılında Persler halen dünyanın göz bebeği olan şimdinin İstanbul’u, o zamanın Konstantinopolisini kuşatmak için çalışmalara başlamıştır. Buraya kadar anlatılan olaylar dünya tarihinde yerini öyle ya da böyle bir şekilde almıştır. Peki, tarihe asıl damgasını vuran olaylar nelerdir? İşte Hz. Muhammed’in son peygamber olmasıyla İslam tarihinde yaşanan önemli olaylar ve detayları.

Yedinci Yuzyilda Islam Tarihinde Yasanan Olaylar

Yedinci Yüzyılda İslam Tarihinde Yaşanan Olaylar

İslam tarihi

610 yılı yedinci yüzyılda tarihte yaşanmış en önemli olay Müslümanların Resulü Hz. Muhammed’e Allah’ın vahiy göndermesi ve son peygamber olmasıdır. İslam inancının tüm kuralları haram ve helal olarak kriterlere ayrılarak tebliğ edilmiştir.

615 yılı ise iman eden Müslümanlara, putlara tapmaya devam eden Kureyş kabilesinin eziyet ettiği bir dönemdir. Bu eziyetler neticesinde tarihte İlk Müslüman olan kişiler Habeşistana göç etmiştir.

619 yılı tarihi kayıtlara Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib ve eşi Hatice’nin öldüğü yıl olarak geçmiştir.

621 yılında Habeşistan kralı ve halkının Müslüman olmaları için Hz. Muhammed tarafından elçi gönderilmiştir.

622 yılı tarihin en önemli olayı, Mekke’den Medine’ye Müslüman halk uğradıkları zulme son vermek için hicret etmişlerdir. Hicretten sonra İslam devleti kurulmuş ve başkenti Medine olmuştur.

624 yılında, Arap Müslümanların kendileri gibi Arap olan fakat putlara tapmaya devam eden Kureyşliler ile Bedir savaşı gerçekleşmiştir. Bedir savaşı İslam Devleti’nin kazandığı ilk zafer olarak kayıtlara geçmiştir.

Bedir savaşının kazanılmasından sonra savaşta elde edilen ganimetlerin nasıl bölüşülmesi gerektiği konusu İslam hukukuna göre belirlenmiştir.

Ben-i Kaynuka Yahudileri Müslümanlar tarafından Medine’den sürülmüştür.

625 yılında Uhud savaşı yapılmıştır. İslam orduları Arap kafirlerin karşısında ilk yenilgisini almışlardır.

Ben-i Kaynuka Yahudileri gibi Ben-i Nadir kabilesi de Medine kentinden kovulmuştur.

627 yılı İslam tarihi kayıtlarına Kureyş kabilesinin Medine topraklarına giderek Hendek savaşını başlatmaları olarak geçmiştir.

628 yılında iman etmeme konusunda ısrarcı olan Kureyş kabilesinin Müslümanlar karşısında savunmasız kalması sonucunda kendi önerileriyle Hudeybiye sözleşmesi imzalanmış ve bu sözleşme sayesinde inanmayan kurye iş kabilesi İslam devletinin varlığını yasal olarak kabul etmiştir.

Müslümanlar Yahudiler ile yaptıkları ilk savaşta Hayber kalesinin fethi gerçekleşir.

İslam tarihinde yaşanan en önemli olaylar

622 yılında Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar 630 yılında Mekke’yi Kureyşli putperestlerden tekrar geri alırlar.

631 yılının Haziran ayında Müslümanlar Hz. Muhammed’in ölümüyle yıkılmıştır. İslam devletinin lidersiz kalmaması için 5 kişiden oluşan bir ekip tarafından Hz. Ebu Bekir, Müslümanlara liderlik yapması için halife olarak seçilir.

634 yılında Ebu Bekir vefat eder. Onun yerine halife olarak Hz. Ömer getirilir. Ömer’in halifeliyi döneminde Şam ve Kudüs ele geçirilir. Suriye toprakları tamamen Müslümanların hakimiyeti altına girer.

639 yılında İslam devletinin topraklarına Kazakistan ve Mısır ilave edilir.

644 yılında Hz Ömer bir suikast girişimi sonucunda şehit edilir. Ölümünün ardından 3. halife olarak Hz Osman seçilir.

Donanma kurulur ve Kıbrıs seferine çıkılır. Kuzey Afrika topraklarına sahip olabilmek için fetihler düzenlenir. İran topraklarının tamamı ele geçirilir. Çok uzun yıllar İslam devletine sorun çıkaran Sasani Devleti’nin tamamen yıkılır.

Hz Osman’ın vefatı da Hz Ömer gibi bir suikast sonucu 656 yılında gerçekleşir. Bu ölümün ardından İslam tarihinin en önemli olayı gerçekleşir. Peygamberin vefatından sonra başa gelen 3 halife bir kurul tarafından seçilirken, 3. halife Osman’ın vefatından sonra Hz Ali’nin amcası Ebu Abbas hiç kimseyle fikir birliği yapmadan Hz Ali’yi dört halife olarak başa getirmiştir.

İslam tarihinde Hz Ali dönemi

Hz Ali’nin halife olmasını kabul etmeyen Hz Muhammed’in eşini destekleyenler ve Hz Ali’yi destekleyenler arasında Camel savaşı adı verilen deve savaşı meydana gelmiştir. Müslümanların başkenti olan Medine Hz Ali dönemi zamanında Kufe’ye taşınmıştır.

Hz Ali kendi halifeliğini kabul etmeyen Emir’i ailesinin mensuplarından Muaviye ile aralarında Sıffın savaşı çıkmıştır. Bu iki grup arasındaki güç savaşını sona erdirmek için Hakem heyeti kurulmuştur. Fakat olumlu bir sonuç elde edilememiştir.

661 Muaviye’yi destekleyen Hariciler tarafından Hz Ali katledilmiştir. Bu olay sonrasında İslam Devleti’nin idaresi Muaviye’nin eline geçmiştir.

YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.