Taziyede Okunan Dua Arapça Ve Türkçe

24.11.2023
683
Taziyede Okunan Dua Arapça Ve Türkçe

Taziye duası bir cenazenin arkasından yapılan ve ölmüş olan kişinin bağışlanması için niyaz edilen bir yakarıştır. Yüce Allah ölen bir kişinin akrabalarının ve ehlinin arkasından dua etmelerini istemiştir. Sevgili Peygamberimiz de ölen kişilerin dünya hayatındaki iyi halleri ile anılmalarını ve kötü olan huylarının konuşulmamasını söylemiştir. Ölen kişilerin arkasından hayır ile dua etmek hem ölüye fayda sağlayacak, hem de dua eden kişiye sevap kazandıracaktır. Bir akrabanızın veya yakın arkadaşınızın cenazesine giderek dua edebilirsiniz.

Başsağlığı için edilmesi gereken taziye duası şu şekilde olabilir.

 • Bismillahi ve ala milleti rasulillah.
 • Allahümme yessir aleyhi emrahü ve sehhil aleyhi ma bağdehu ve esidhu bi lilake vecal ma harace ileyhi hayran mimma harace anhu.

Anlamı : Allah’ın ismi ile Rasulullah’ın dini üzerinde bulunsun. Allah’ım bu dünyadan göçen kişinin işini kolaylaştır. Bundan sonraki hayatını onun kolay eyle. Onu seni görme şerefiyle mutlu et. Dünya hayatında iken kendisi için çıkanı ve kendisinden ayrıldığı şeyleri de onun için hayırlı eyle. Allah’ım bu kişi senin katında iyi ise onun iyiliğini arttır. Allah’ım bu kişi senin yanında kötü ise onun azabını hafiflet ve onu affet. Ona rahmet et ve ona rahmetinle ikram eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın Allah’ım.

Mutlaka okumalısınız Taziye Duası – Taziye Yerinde Ne Söylenir?

Türkçe Taziye ve Başsağlığı Duaları

Taziye ve başsağlığı duaları kadın erkek her kişiye yapılması uygun olan bir davranıştır. Ölen kişinin arkasından yakınlarına başsağlığı dilemek ve ölen kişiye de rahmet edilmesi için dua etmek, Müslüman bir kişinin vazifeleri içerisinde yer almaktadır. Müslümanın Müslüman üzerinde yedi tane hakkı vardır.

Bunlar bir tanesi ise ölen tanıdığının cenazesine katılmak ve ölen kişi için hayır dua etmektedir. Ölen kişinin yakınlarına da taziyede bulunarak dua etmesi, Müslümanın görevleri içerisinde yer almaktadır. Taziye duası içerisinde yapılabilecek farklı dualar bulunmaktadır.

Taziye duası yapmak için illa ki Arapça bilmek gerekli değildir. Arapça bilmeyenler de Türkçe olarak ölen kişinin arkasından taziye duası yapabilirler. Peygamberimiz de ölen kişilerin arkasında rahmet ile dua edilmesini ümmetine emretmiştir. Kendisinin ise cenaze arkasından yapılması gereken birçok dua içeren hadisi bulunmaktadır.

Türkçe taziye duaları içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Yüce Allah’ım. Ölümüzü, dirimizi, burada olanımızı ve olmayanımızı, erkeğimizi ve kadınımızı, küçüğümüzü ve büyüğümüzü sen affet ve bağışla ya Rabbim.
 • Aramızda yaşayanları ise hak din olan İslam üzere yaşat.
 • Bu dünyadan ayrılacakları ise iman üzere yaşat ve canlarını İslam dini üzerine al.
 • Bugün ölmüş olan ölüye de sen kabrinde rahatlık ver.
 • Senin katında iyi bir insan ve Müslüman ise sen onun iyiliğini arttır.
 • Eğer bir kötülüğü bulunuyorsa sen onun günahını affet ve bağışla.
 • Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah’ım. (Kaynak : Ebu Davud Cenaiz 54-56, Nesai 37-77, İbni Mace Cenaiz 23)

Ehl-i sünnet alimleri ittifakla şöyle demişlerdir. Ölen kişinin arkasından kendisine dua etmek, ona fayda verir. Kendisine bağışlanan sevaplar ise, dua edenin sevabından bir şey eksilmemek üzere kendisine ulaşır. İslam alimlerinin ittifak ettikleri bu şey ise Kuran-ı Kerim ayetleri kaynak alınarak söylenmiştir.

Bu ayet ise şu şekildedir.

”Onlardan sonra gelen kişiler söylerler ki, bizi ve iman üzere bizden göç etmiş olan ölülerimizi bağışla. İman etmiş olan kardeşlerimize kalplerimiz de bir kin bırakma Allah’ım. Sen çok rauf ve bağışlayansın Allah’ım. Sen şefkati ve merhameti bol olansın. (Kaynak : Haşr Suresi Ayet 10)

Peygamberimizin de ölen kişiler hakkında birçok hadisi bulunmaktadır. Hadislerinden bir tanesinde ise şu şekilde buyurmuştur. ”Ölmüş olan bir kişi kabrinde boğulmak üzere olan ve imdat bekleyen bir kişinin durumunda olduğu gibidir. O kişi akrabalarından, ailesinden ve kardeşlerinden gelecek olan duaya muhtaçtır ve onu beklemektedir. Kendisine dua eden bir kişi olduğu zaman ise, onun sevabı kendisine tüm dünyadakilerden daha sevimli olur ve o kişi sevinir. Muhakkak ki hayatta olan kişilerin ölülere vermiş olduğu en büyük hediye kendisine rahmet ile dua edilmesidir. (Kaynak : Mişkatül Mesabih)

Şafi Mezhebine Göre Taziye Duası

İslam dini dört hak mezhep üzerine kurulmuş ve zamanımıza kadar gelmiş olan bir dindir. Allah katında tek din İslamdır ve İslamdan başka bir din arayandan o din kesinlikle kabul edilmeyecektir. Şafi mezhebi ise İslam dini içerisinde olan hak mezheptir. Bu mezhebe bağlı olan Müslümanlar da taziyelerinde aynı Hanefi ve Maliki mezhebi gibi dua edebilir ve ölüye rahmet dileyebilirler. Şafi mezhebine göre taziye duası ise kaynaklarımızdan bizlere kadar ulaşmıştır.

Bu dua şekildedir.

 • Ezamallahü ecreke ve ahsene.
 • Azaeke ve gafere li meyyitike. (Kaynak : Tirmizi)

Anlamı : Allah sevabınızı çoğaltsın. Tesellinizi güzel yapsın ve ölmüş olan yakınınızı bağışlasın.

Taziye Duası Yapmanın Fazileti

Taziye ziyaretine gitmek ve ölen kişiye dua etmek, hem ziyaret eden kişiye hem de ölünün kendisine sevap kazandıracaktır. Taziye duası yapmanın fazileti ise oldukça fazladır. Efendimiz komşusuna başsağlığına giden kişinin sevap kazanacağını, günümüze kadar gelen hadisi şerifler ile bizlere bildirmiştir.

Efendimizin taziye ziyareti, duası ve kişinin alacağı fazilet ile ilgili hadisleri şunlardır.

 • Başına bir felaket gelen kişiye ziyarete gidene, ölen kişiye taziyede bulunan kişiye dua edene, o kişiye verilecek sevap kadar kendisine de sevap verilir. (Kaynak : Tirmizi Cenaiz 72, İbni Mace 56)
 • Bir Müslüman çocuğunu kaybeden bir kadına veya erkeğe taziye ziyaretinde bulunursa, o kişiye Allah cennette bir elbise giydirir. (Kaynak : Tirmizi Cenaiz 76)
 • Bir Müslüman başka bir Müslüman kardeşinin cenazesine taziye ziyaretinde bulunur ve o ev halkına sabır tavsiye eder ve dua da bulunursa, o kişiye Allah kıyamet gününde cennetin en güzel elbiselerini giydirir. (Kaynak : İbni Mace Cenaiz 56)

Sevgili Peygamberimizin taziye ziyareti ve duası ile ilgili daha birçok farklı hadisi şerifi bulunmaktadır. Peygamberimiz komşu hakkına çok önem vermiştir. Komşunun komşu üzerinde hakkı olduğunu söylemiştir.

Bu olay ile ilgili ise Cebrail (aleyhi sellam) bir gün Peygamberimize geldi ve komşunun komşu üzerindeki haklarından bahsetti. Bunun üzerine efendimiz, bir an Allah’ın komşunun komşuya mirasçı olacağını söyleyeceğini zannettim demiştir. Bu yüzden komşunun birbirleri üzerindeki haklarından bir tanesi, cenazesinde hazır bulunmak ve cenaze sahibine taziye bulunarak, ölen kişiye dua etmektir. Bu davranışı ile Müslüman hem sevap kazanmaktadır hem de komşuluk görevini yerine getirmektedir.

Taziye ziyareti müstehaptır ve Allah Rasulünün ümmetine yapmasını tavsiye ettiği bir davranıştır. Taziye de bulunan bir kişi ise din kardeşine karşı manevi olarak yardımda bulunur. Unutulmamalıdır ki kul din kardeşinin yardımına koşar, neşesinde ve üzüntüsünde yanında bulunursa, Allah da o kuluna yardım eder.

Bu konu hakkında Efendimizin bir hadisi şu şekildedir. Müslüman din kardeşinin yardımına koştuğu sürece, Allan o kuluna her zaman yardım eder buyurmuştur. (Kaynak : Müslim Zikir 38)

YAZAR BİLGİSİ
Gizem
Dinimiz hakkında aslında ne kadarda az şey bildiğimizin farkında mıyız? Gelin hep birlikte bilgi açığımızı kapatalım. Araştırma yaptığım konularda edindiğim bilgileri sizlere de aktaracağım.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.