Şeytan Melek midir? Yoksa Cin midir?

21.02.2024
1.381
Şeytan Melek midir? Yoksa Cin midir?

İnsanlar arasında şeytan melek mi yoksa cin mi olduğu hakkında bir görüş ayrılığı vardır. Bu insanlardan bazıları şeytanı melek zannediyorken bazıları da Şeytanın cin olduğunu ileri sürüyor.

Her iki tarafta kendilerine göre haklılar ve asla yanıldıklarını düşünmüyor. Ama ne var ki gerçeğe göre sadece bir taraf haklıdır onlarda yüce kitabımız Kuran’da yazılı olduğu için kaynakları Kuran olduğu için kendilerini savunuyorlar.

İşin aslına gelmek gerekirse şeytan bir melek değil cindir. Bahsi geçen bu durum Kuran ve diğer bazı kaynaklar ile de desteklenmektedir.

Şeytanı melek sanan insanlar tamamen kulaktan dolma bilgiler ile bu düşünceye sahip olmuşlardır. Yoksa Kuran’ı okuyan ve anlayan birinin şahsen şeytanın melek olduğunu ileri sürmesi düşünülemez.

Şeytan Neyden Yaratıldı?

Pek çoğumuzun bildiği üzere melekler nurdan yaratılmıştır. Şeytan ise Kuran-ı Kerim’de de belirtildiği gibi dumansız ateşten yaratılmıştır. Tam da bu esnada şeytanın melek olmadığı apaçık bir şekilde anlaşılıyor.

Zira melekler nurdan cinler ise dumansız alevden yaratılmıştır. Hal böyleyken Şeytan’ın da bir cin olduğunu anlamak zor olan bir halden çıkıyor. Zira bu doğrultuda yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de de şeytanın cin olduğu şu ayette açık bir şekilde belirtiliyor; “İblis müstesna (o secde etmedi). O zaten cinlerden idi” (Kehf, 50).

Görüldüğü gibi kitabımızda da Şeytan’ın cin olduğu açık bir şekilde belirtiliyor. Gerçekten Salih bir Müslüman olan kimse Kuran-ı anlayarak okur ve bu ayeti de göreceği için Şeytan’ın melek değil cin olduğunu rahat bir şekilde anlar.

İnsanların genelde Şeytan’ı melek sanmasının sebebi belirtilen ayette “Allah meleklere Adem’e secde edin dedi fakat Şeytan secde etmekten kaçındı” ifadesidir.

Burada insanlar tarafından Şeytan’da meleklerin arasına dahil edildiği zannediliyor. Oysa ki Şeytan meleklerin arasında bulunan biriydi ve meleklere hocalık yapıyordu. Melek olduğu için onların içinde değildi yani.

Yani meleklerin yer aldığı bir toplumda onlara hocalık yapmak için onların içindeydi. Allah’ta bu yüzden meleklere secde edin derken Şeytan’ı da bu duruma dahil ediyor.

Melekler Günah İşlemez

Son olarak ise şeytan günahkâr bir varlıktır fakat melekler ise hiçbir günah işlemezler. Buradan yola çıkaraktan Şeytan’ın melek olmadığı bir cin olduğu anlamına ulaşılabilir. Ancak buradan tüm cinler günahkardır gibi bir anlam da çıkmamaktadır.

Cinlerde insanlar gibi fakat insanlardan üstün olmayan ve bazıları günahkâr olan bazıları da günahtan kaçınan varlıklardır. Anlatılmak istenen Şeytan’ın günah işlediği için melek olamayacağıdır.

Kuranda şeytan melek midir?

Kuranda “şeytan” ve “melek” terimleri, İslam inancında önemli bir yer tutar. Dinimize göre, şeytan (İblis) Allah’ın emrine karşı gelen ve insanları saptırmak için çabalayan kötü bir varlıktır. Melekler ise Allah’ın emriyle görevlendirilmiş, iyilik ve doğruluk üzerine hizmet eden varlıklardır.

Kur’an’da şeytanın kötülüğü, insanı saptırması ve cennetten kovulması gibi konular detaylı bir şekilde anlatılır. Melekler ise insanlara Allah’ın mesajlarını iletmek ve onları korumakla görevlidirler.

Dolayısıyla, Kur’an’da şeytan ve melekler arasında net bir ayrım yapılmıştır. Şeytan kötülüğü temsil ederken, melekler iyiliği ve Allah’ın emirlerini yerine getirmeyi simgelerler.

YAZAR BİLGİSİ
Gizem
Dinimiz hakkında aslında ne kadarda az şey bildiğimizin farkında mıyız? Gelin hep birlikte bilgi açığımızı kapatalım. Araştırma yaptığım konularda edindiğim bilgileri sizlere de aktaracağım.
YORUMLAR

  1. Asya dedi ki:

    Çok sorulan bir sorudur.Açıklamalarınız için teşekkürler