Kıyamet Alametleri, Küçük ve Büyük Kıyamet Alametleri

31.03.2021
1.257
Kıyamet Alametleri, Küçük ve Büyük Kıyamet Alametleri

Herhangi bir felaket veya doğa olayı olduğundan pek çoğumuz yaşanan bu durumlardan dolayı korku duyarız. Bir kısmımız sadece korkarken bir kısmımız da hem korkar hem de neden böyle bir şey olduğunu düşünürüz. Öte yandan aklımıza kıyamet gelir ve yaşanan doğa olaylarını, felaketleri ve benzeri daha pek çok şeyi kıyamet alameti olarak nitelendiririz.

Bunu yaparken bazen doğru tahmin etmiş oluruz bazen ise yanlış tahminde bulunuruz. Zira evrende meydana gelen her kötü şey kıyamet alameti değildir fakat kıyamet alametini çağrıştırır niteliktedir. Evrenin diğer kesimlerinde yaşam süren ne tür canlılar var, bunlar ne gibi özelliklere sahip, neler düşünür bilemeyiz. Fakat insanların bir kısmı evrenin ömrünün sonsuz olduğunu düşünmektedir.

Evrenin yok olmayacağını sadece canlıların bedensel fonksiyonlarının zayıflamasıyla öleceğini düşünen ama evrenin son bulmayacağını düşünen pek çok insan mevcut. Elbette ki her insan böyle düşünmüyor kıyamete inanmayan olduğu kadar inanan insanlar da vardır.

Allah ise kutsal kitaplarda kıyametin kesin olarak gerçekleşeceğini bizlere peygamberleri aracılığıyla bildirmiştir. Fakat kıyametin ne zaman kopacağını söylemek yerine sadece alametlerini peygamberlerine bildirmiş peygamberlerde bizlere aktarmıştır.

Bugüne kadar pek çok kıyamet alameti gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu kıyamet alametlerinin tümü küçük kıyamet alametlerinden meydana gelmektedir. Bir de büyük kıyamet alametleri vardır fakat onlar henüz gerçekleşmiş değildir ne zaman gerçekleşeceğini ise sadece Allah bilmektedir.

Bu yazımda sizler için gerçekleşen ve gerçekleşmesi beklenen kıyamet alametlerinden bahsedeceğim. Sizlere belirteceğim alametleri küçük kıyamet alametleri ve büyük kıyamet alametleri olarak ve bir de gerçekleşen kıyamet alametleri olarak listelendirerek anlatacağım.

Gerçekleşen Kıyamet Alametleri

Biz farkında olsak da olmasak da evrende ve evrenin içerisinde yer alan dünyada pek çok felaket meydana geliyor. Daha önce söylediğim gibi bunlardan bir kısmı kıyamet alameti iken bir diğer kısmı sadece bir doğa olayından ibaret olabiliyor. Demek istediğim her felaketi kıyamet alameti olarak nitelendirmemek lazım. Zira korona virüsünün ilk çıktığı zamanlarda insanların bir kısmı “bu bir alamettir, bu salgın Hz.Mehdi’nin çıkış alametlerindendir” diye söylentiler ortaya çıkardı fakat bunlar tamamen asılsız iddialardan ibarettir.

Evet Hz. Mehdi’nin çıkışı da bir kıyamet alameti fakat bunu yalan yanlış bilgiler ile dini duyguları istismar ile bağdaştırmak doğru bir davranış değildir. Lafı fazla uzatmadan sizlere gerçekleşen küçük kıyamet alametlerini bir liste halinde paylaşmak istiyorum.

 • İlmin ortadan kalkıp yine cahilliğin yer alması
 • Cinayet olaylarının artması ve fitnelerin yayılması
 • Sarhoşluk veren ve aklı gideren içkilerin artması
 • Kadın nüfusunun artışı
 • Çobanların zengin bir hal alıp bina yapmakta yarışmaları
 • Erkeklerin kadınlara benzemeye çalışması
 • Kadınların erkeklere benzemeye çalışması
 • Zinanın apaçık bir şekilde işlenmesi
 • Fuhşun artıp yaygınlaşması
 • İnsanların ölümü temenni etmeleri
 • Ahlaksızlığın edep ve hayayı geçmesi
 • Gece ile gündüzün birbirine eşit hale gelmesi
 • Allah diyen kişinin kalmaması veya ciddi oranda azalması
 • Camilerin süslenmesi fakat camiye giden kişinin az olması
 • Bilgi bir bütündür. Dini bilgi ve dini olmayan bilgi diye bir şey yoktur. Fakat bir kıyamet alameti olarak bilgi dini bilgi ve dini olmayan bilgi olarak ikiye ayrılacak ve dini bilgi edinmenin yerini dini olmayan bilgi alacak.
 • Emanet ihanet edilecek
 • Erkekler aile bireylerine, ebeveynlerine isyan edip hanımının sözünü dinleyecek
 • Hak etmeyen kişiler yönetici olacak.
 • Liderler kendilerinden düşük olarak gördükleri insanlara zulüm uygulayacak
 • Yalancılar dürüst sayılıp, doğru sözlü olanlar yalancı zannedilecek
 • Ölümler artacak
 • Yıldız falına inanç beslenecek.
 • Akrabalık bağı tamamen kesilecek

Bu bahsettiklerim gerçekleşmiş olan kıyamet alametleridir. Bunlara ilaveten daha fazlası olabilir. Evrende yaşanan tüm olaylardan bilgi sahibi olamayacağımız için sizlere sadece bildiklerimiz kadarını aktarabiliyoruz.

Küçük Kıyamet Alametleri

Küçük kıyamet alametlerinin hemen hemen hepsi gerçekleşmiştir. Esasen yukarıda liste olarak yazdığım alametlerin hepsi küçük kıyamet alametidir. Ayrıca yeniden küçük kıyamet alametlerini yazmaya gerek yok fakat ben kaynakları ile yine bir liste halinde paylaşmak istiyorum.

 • İslami ilimlerin ortadan kalkması ve cehaletin artışı (Buhârî, Fiten, 4).
 • Bir doğa olayı olan depremlerin artış göstermesi. (Buhârî, Fiten, 25).
 • İnsanoğlunun bina yapmak ve inşa etmek konusunda adeta birbirleri ile yarışmaları.(Buhârî, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc; 1/58).
 • İnsanların hayattan bıkıp ölümü istemeleri. (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)
 • Cariyenin efendisini dünyaya getirmesi. (Müslim, İmân, 1).
 • Hicazda bir ateşin çıkması. (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42).
 • Fırat nehrinin sularının bütünüyle çekilmesi ve ortaya altın çıkması. (Müslim, Filen, 29-31).
 • İki İslam ordusunun birbiri ile savaşması. Bu iki İslam ordusunun her biri kendisini haklı görmektedir. (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17).
 • Gece ile gündüzün eşit hale gelmesi (Buhârî, Fiten, 25).
 • Cinayetlerin artması, fitnenin çoğalması. (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18).
 • Yahudiler ile müslümanlar arasında çıkan bir savaş. Bu savaşta müslümanlar yahudileri öldürecektir. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VIII/341; Müslim, Fiten, 79-82)
 • Zinanın apaçık bir şekilde işlenmesi, kadın nüfusunun artması ve içki tüketiminin artışı.(el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335).
 • Son olarak Kah’tan bir bireyin ortaya çıkarak insanları asası ile sevketmesi.(Buhârî, Fiten, 23).

Görüldüğü üzere bir önceki liste ile şuan paylaşıma sunmuş olduğum listeyi karşılaştırdığınızda neredeyse tüm küçük kıyamet alametleri gerçekleşmiş durumdadır. Bu durumda bizlerin ahir zamanda olduğunun göstergesidir.

Gerçekleşecek Olan Büyük Kıyamet Alametleri

Son olarak gerçekleşmesi kesin olarak bilinen ve ileride yakın veya uzak bir zamanda gerçekleşmesi beklenen büyük kıyamet alametlerini sizler ile paylaşmak istiyorum. Bu alametlerden biri gerçekleştiği zaman bir diğer kısa bir süre içerisinde onu takip edecektir.

 • Deccal’in Ortaya Çıkması: Deccal Peygamber efendimiz Hz.Muhammet tarafından bize bildirilen ve yeryüzünde meydana gelecek olan en büyük fitnedir. Deccal çıkar ve önce peygamber sonra ilah olduğunu ileri sürer. Ona inananlar cehenneme inanmayanlar ise ne kadar günahı olursa olsun cennete gidecektir.
 • Duhan: Kıyamete yakın bir zamanda duhan yani ortalığı kaplayacak ve 40 gün 40 gece sürecek olan bir duman ortaya çıkacaktır. Bu dumanın etkisi ile müslümanlar nezle olmuş gibi kafirler ise adeta sarhoşmuş gibi olacak.
 • Dabbe’nin Çıkışı: Bir diğer büyük kıyamet alameti ise Dabbe’dir. Dabbe kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak ve insanların gerçekten inanıp inanmadıklarını gün yüzüne çıkaracak. İnanan insanların yüzünü Hz. Musanın asası ile aydınlatacak inanmayanların yüzünü ise Hz. Süleyman’ın mührü ile mühürleyecektir.
 • Güneşin Batıdan Doğması: Ya ilk önce güneş batıdan doğacak onun hemen ardından da Dabbe çıkacaktır. Ya da bu durumun tam tersi şeklinde ilk Dabbe Çıkacak sonrada büyük bir kıyamet alameti olan güneş batıdan doğacaktır. Güneşin batıdan doğması ile beraber tevbe kapısı kapanacak o vakte kadar tevbe etmeyip o vakit gelince tevbe edenlerin tevbesi kabul olmayacaktır.
 • Hz İsa’nın İnmesi: İslam inancına göre öldürülmeyen ve göğe yükseltilen Hz. İsa bir kıyamet alameti olarak yer yüzüne inecek ve gerçek islama göre davranışlar sergileyecektir. Ayrıca Hz. İsa Deccal’i öldüren kişi olacaktır.
 • Yecüc ve Mecüc’ün Çıkışı: Kıyamete yakın bir tarihte soyu ve asılları belli olmayan yecüc ve mecüc ismindeki varlıklar ortaya çıkacak ve yeryüzünde büyük bir bozgunculuk yapacaktır. Fakat sonunda Allah tarafından boyunlarında kanları emen bir kurt çıkarılacak ve toplulukları ile beraber helak olacaklardır.
 • Yer Çöküntüsü: Doğuda, batıda ve arap yarım adasında yer çöküntüleri meydana gelecektir.
 • Yemenden Çıkan Ateş: Yemen bölgesinden çıkan bir ateş insanları önüne katarak sürecektir.
 • Hz. Mehdi’nin Çıkışı: Son olarak bazı hadis kaynaklarına göre kıyamet alameti olan Hz. Mehdi zuhur edecektir. Hz. Mehdi ortaya çıkmasıyla beraber bozgunculuk ve fitne içinde olan dünyayı Allah’ın yardımıyla ferah bir ortam haline getirecektir.

Evet kıyamet alametleri bunlardan ibarettir. Son olarak belirtmek istiyorum peygamberimiz Hz. Muhammet tarafından bildirilene göre kıyamet kötü insanların üzerine kopacaktır. Kıyamet vakti geldiğinde kalbinde ufacık bir imanı olan kişinin bile ruhu tatlı bir rüzgar ile kabzedilecek ve geriye kalan kafirlerin üzerine kıyamet kopacaktır.

YAZAR BİLGİSİ
Gizem
Dinimiz hakkında aslında ne kadarda az şey bildiğimizin farkında mıyız? Gelin hep birlikte bilgi açığımızı kapatalım. Araştırma yaptığım konularda edindiğim bilgileri sizlere de aktaracağım.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.