Her Türlü Sıkıntıyı Gideren Ayetler (Etkili Ayetler)

13.04.2023
2.942
Her Türlü Sıkıntıyı Gideren Ayetler (Etkili Ayetler)

Sıkıntı duyduğumuz konulardan arınmak için duaya yönelmek rahatlamak için oldukça sağlıklı bir yoldur. Her türlü sıkıntıyı gideren ayetler (etkili ayetler) bulunmaktadır. Büyük küçük far etmeksizin sorunların çözümünü sağlamak için Allahtan yardım dileyenler geri çevrilmez. Okunan ayetler neticesinde sıkıntılar son bulabilmektedir. Ancak ayetleri okurken abdest almak ve dua adabına uygun hareket etmek önemlidir.

Fetih suresinin son ayeti kurtuluşu müjdelemektedir. Sıkıntınız ne olursa olsun Allah’ın indirmiş olduğu ayetlere güvenerek okumaya devam etmek kıymetlidir. Bununla birlikte çözülmesi gereken sıkıntılar niyetine okunması önerilmiş bir başka ayet ise Ali İmran suresine aittir. Dert ve sıkıntı ile ilgili ayetler dikkate alınmalıdır.

Kalbi Ferahlatan Ayetler

Sıkıntıdan kurtulmak için birçok dilek ve hacet duası da bulunmaktadır. Kalbinizi daraltan sıkıntılardan kurtulmak adına İnşirah suresi okumakta çok etkili olacaktır. Bazı insanlarda maddi bazılarındaysa manevi sıkıntılar oluşmaktadır. Dertlerden kurtulmak için dua etmek hayırlı bir şekilde çözüm yolu bulmanın tek yoludur. Manevi olarak güçlenen insan sıkıntıları karşısında cesur olacaktır.

Amenerrasulü Duası Türkçe Arapça Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntılardan kurtulmak için pek çok ayet indirilmiştir. Kişiler dertler karşısında duaya yöneldiklerinde Allah sıkıntıları da giderecektir. Ancak sıkıntı sürecinde dua etmekten vazgeçmemek önemlidir. Sıkıntının çözümü üzerine niyet etmekte önemlidir. Elbette ki ayetlerin yanı sıra Allah’ın isimlerini zikretmekte sıkıntıların bertaraf edilmesinde önemli etki sağlayacaktır. Duada devamlılık huzur getirecektir.

Her Türlü Sıkıntıyı Gideren Ayetler (Etkili Ayetler)

Her türlü sıkıntıyı gideren ayetler iki tane ayettir. Bu iki ayeti istediğiniz zaman istediğiniz yerde okursanız sıkıntılarınızı def edersiniz Allah’ın izniyle. Hepimizin günlük yaşamında bir çok sıkıntısı vardır. Bu sıkıntıları gidermek için bir çok yola başvururuz. En etkili yol ise Allah’a dua etmektir. Bu vereceğimiz iki ayet sizin derdinize sıkıntınıza derman olacaktır.

Her Türlü Sıkıntıyı Gideren Ayet – 1

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Sümme enzele aleyküm mirin ba’di’l-ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ue taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayre’l-hakkı zanne’l-cahiliyyeti yekülune hel lena mine’l-emri min şey’in kul innel emre küllehü liilahi yuhfune fi enfüsihim mala yübdune leke yekulune leu kane lena mine’l-emri şey’üm ma kutilna hahüna kul lev küntüm fi büyutikum leberezellezine kütibe aleyhimüTkatlü ila medaci’ıhim ue liyebteliyallahü ma fi suduriküm veli yümahhıse ma fi kulubiküm vallahii alimüm bizati’s-sudur. (Al-i İmran, 154)
Anlamı: Sonra o kederin ardından üzerinize bir güven ve emniyet duygusu indirdi. Bir uyku ki, içinizden bir grubu tutup kuşatıyordu. Bir grup da nefisleri sevdasına düşmüşlerdi. Allah hakkında haksız yere cahiliye kafasıyla suizanda bulunuyorlardı. “Bizim için o zaferden bir pay var mı?” diyorlardı. De ki: “Zaferin hepsi Allah’ındır.” Onlar nefislerinde, sana açamadıkları bir şey gizliyorlar. “Bizim yönetimde bir hissemiz olsaydı, burada öldürülmezdik.” diyorlar. De ki: “Evinizde de olsaydınız, haklarında ölüm kararı verilenler, ölecekleri yerlere kendiliklerinden giderlerdi.” Allah, bunu sinelerinizdekini imtihan etmek, kalplerinizdekini ortaya çıkarmak için böyle yaptı. Allah, kalplerin içini bilir.

Her Türlü Sıkıntıyı Gideren Ayet – 2

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Muahmmedürresulullahi vellezirıe me’ahu eşiddaü ale’l-küjfari ruhamaü beynehüm terahüm rukkearı süccedey yebteğune fadlem minallahi ve rıdvanen simahümfi uücuhihim min eseri’s-sucudi zalike rneselühüm fi’t-teurati ve meselühüm fı’l-incili kezer’in ahrece şat’ehü feazerehü festağleza festeva ala sukihi yu’cibü’z-zürra’a li yeğiza bihimü’l-küffare veadallahüllezine amenu ve amilü’s-salihati mirıhüm mağfîretev ve ecren azima. (Fetih, 29)

Anlamı: Muhammed, Allah’ın rasulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çok sert, kendi aralarında oldukça merhametlidirler. Sen onları cemaatle rüku ve secde ederken, Allah’ın ihsan ve ikramını, Onun hoşnutluğunu isterlerken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secdelerin izidir. Bu, onların Tevrat’taki halidir ve onların İncil’deki halidir. Bu, filizini çıkaran, güçlendiren, kalmlaşan, daha sonra gövdesi üzerine dikilen ve sonunda çiftçilerin hoşuna giden bir ekine benzer. Allah onlarla kafirleri öfkelendirmek için yapar. Allah onlardan iman edipte salih ameller işleyenlere, bağışlanma ve büyük bir ecir vaat etmektedir.

Ayetleri okurken abdestli olmaya özen gösteriniz. Temiz kalbinizle ettiğiniz her duanın kabul olacağını unutmayın. Allah dualarınızı kabul etsin. Amin.

YAZAR BİLGİSİ
Elif Dmr
Elimden geldiğince araştırma yaparak dinimiz hakkında bilgi verici ve faydalı içerikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşımlarıma yorum yaparak sizlerde bu yolda ban destek olabilirseniz sevinirim. Sevgilerimle,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.