Hastalıkların Şifası İçin Fâtiha Sûresi Okumak

11.12.2023
1.521
Hastalıkların Şifası İçin Fâtiha Sûresi Okumak

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in dünya ve ahiret hayatı için bitmez tükenmez faydaları vardır. Bunlardan en çok kendisiyle alakadar olduğumuz Fâtiha Sûresi ile hem dert ve sıkıntılarımızdan kurtulabilir hem de maddi imkanlarımızı Allâh’ın (c.c) izniyle genişletebiliriz. Kur’an’ın en büyük ayetlerinden oluşan bu sûrenin havâssına bakalım.

Hastalıkların Şifası İçin Fâtiha Sûresi Okumak ve Yazmak

1.İbni Abbâs(r.a)şu şekilde anlatmıştır.”Hasen ibni Ali(r.a) hastalanmış ve Rasûlüllâh(s.a.v) bu duruma çok üzülmüştü. Bunun üzerine Allah-u Te`ala,Rasülüllah’a(s.a.v):’Kendisinde ‘fe’ (harfi) olmayan sûreyi (Fâtiha Sûresi’ni) oku, çünkü ‘Fe’ harfi âfettendir (ona işaret eder).

Bu sûreyi içerisinde su olan bir kaba 40 defa oku ve o suyla onun ellerini,ayaklarını,yüzünü,başını ve bütün bedenini yıka. Çünkü Allâh-u Te`âlâ her derde şifa verir.’ diye vahyetti.”(Ahmed ed-Diyarbî,el-Mücerrabât,sh:6 ; Muhammed Hakkî en-Nâzillî,Hazînetü’l-esrâr,sh:118 ; Süleymân el-Huseynî,Kenzü’l-havâs,2/5)

2.Fâtiha Sûresi misk,zâferan(safran)ve gül suyu karışımıyla yapılan bir mürekkeple,şu şekildeki gibi:

((ا ل ح م د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن… ))

harfleri ayrı ayrı olarak(ya da mûtad şekliyle)yazılır,o yazı suyla bozulur ve bu suyu hasta içerse Allâh-u Te`âlâ’nın izniyle iyileşir. Aynı şekilde bu unutkanlık için de şifâdır.

(Şîhabüddîn eş-Şercî,el-Fevâid fi’s sılâti ve’l-‘avâid,sh:5 ; Ahmed ed-Diyarbî,el-Mücerrabât,sh:6 ; Muhammed Hakkî en-Nazillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:121 ; Seyyid Süleymân el-Huseynî,Kenzü’l-havâs,2/6)

İsteklerin Gerçekleşmesi İçin Fâtiha Sûresi Okumak

1.İsteklerin gerçekleşmesi için Fâtiha Sûresi’nin 313 kere okunması geçmiş âlimlerden aktarılmışdır ki bunun için abdestli bir şekilde kıbleye karşı oturup, belirtilen sayı miktârınca sûre-i celile okunduktan hemen sonra Allâh-u Te`âlâ’ya niyaz(dua)edilirse,Allâh-u Te`âlâ’nın izniyle o kişinin isteği yerine gelir.

(Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr ve celîletü’l-ezkâr,sh:117 ; es-Seyyid Muhammed ibnü `Alevî el-Mâlikî,Ebvâbü’l-ferac,sh:126)

2.“Her kim Fâtiha Sûresi’ni her farz namazın ardından 20 kere olacak şekilde günde toplam 100 kere okumaya devam ederse, Allâ-u Te`âlâ o kişinin rızkını ziyadeleştirir, durumunu güzelleştirir, kalbini nurlandırır, işlerini kolaylaştırır, sıkıntısını giderir, isteklerine kavuşturur ve o kişinin sevgisini bütün yarattıklarının kalbine yerleştirir.”

(Muhammed Hakkî en-Nâzillî,Hazînetü’l-esrâr,sh:117)

Şu unutulmamalıdır ki bütün bu menfaatleri elde etmek için düzgün bir itikad (inanış)ve sahih bir niyet şarttır. Özellikle bu tertibleri uygularken beş vakit namazı vakti vaktinde kılmak çok önemlidir. Bu şartlara riayet etmek duanın kabulüne vesile olması açısından oldukça önemlidir. Allâh (c.c)hepimize azâmi istifade nasip etsin.(Amin)

41 Fatiha okumak neye iyi gelir?

Geçim sıkıntısı çekiyorsanız sizlerde 41 kez Fatiha suresi okuyarak sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz. Her gün tam 41 kez Fatiha suresini okuyun sonrasında da şu duayı okuyun allahın izniyle geçim sıkıntınız son bulacak.

”Ve terzukü men teşaü bi-gayri hisab.Allahümmerzukni rızkan vasian helalen sehlen.Amin.”

ardından gönlünce dua edersen murad hasıl olur.

YAZAR BİLGİSİ
Gizem
Dinimiz hakkında aslında ne kadarda az şey bildiğimizin farkında mıyız? Gelin hep birlikte bilgi açığımızı kapatalım. Araştırma yaptığım konularda edindiğim bilgileri sizlere de aktaracağım.
YORUMLAR

 1. Abdullah yiğit dedi ki:

  Farikanın çok şifalı olduğunu bu MAKALE ile daha iyi anlamış olduk

 2. Filiz dedi ki:

  Bu zor zamanlarda tüm hastalara şifa olması için bol bol okuyalım inşallah

 3. Gorkem İlhan dedi ki:

  Gönülden edilen bir sua her kapıyı açar. Yaşadığımız bu zor günlerde tüm hastalara şifa için bol bol Fatiha okuyalım.

 4. Nisa dedi ki:

  Fatiha suresi en hayırlı surelerden biridir hiç şüphesiz. Böyle güzel bir sayfada bu sureye de yer vermeniz beni çok duygulandırdı.