Günlük Dualar Nelerdir? Günlük Okunacak Kısa Dualar

Günlük Dualar Nelerdir? Günlük Okunacak Kısa Dualar

Günlük dualar nelerdir? sorusu özellikle son zamanların en çok merak edilen konuları içerisinde yer almaktadır. Günlük yaşantımızda yapacağınız dualar ve zikirler, Müslümanın büyük faziletler kazanmasını sağlayacaktır. Bu yüzden günlük yapılması gereken duaları öğrenmek ve alışkanlık haline getirmek, hem sevap kazanmak hem de daha huzurlu bir yaşam için gereklidir.

Günlük Dualar Nelerdir?

Sevgili Peygamberimiz günlük hayatında her zaman dua etmiş ve dua etmeyi de ümmetine tavsiye etmiştir. Bizler de sevgili Peygamberimizin bizlere öğretmiş olduğu duaları ederek, hem kendisinin sünnetine uymuş hem de sevap kazanmış olacağız. Günlük yapılan duaların önemi özellikle, insanın psikolojisi açısından son derece önemlidir.

Peygamberimizin hadisinde ifade ettiği gibi, dua etmek ibadetin özüdür söylemi, bizlere dua etmenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Tabi ki duanın kabul edilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bu şartları yerine getirenlerin ise yapacağı dualar, Allah tarafından kısa süre içerisinde kabul edilecektir. Yazımızı sonuna kadar okumak, sizlere büyük faydalar sağlayacak olan duaların neler olduğunu öğrenmenizi sağlayacaktır.

Günlük Dualar ve Zikirler

Günlük dualar ve zikirler bir Müslümanın yapması gereken ve kendisine yakışan en güzel bir davranıştır. Sevgili Peygamberimiz ise biz ümmetine, günlük olarak yapmamız gereken dua ve zikirlerin neler olduğunu, kendi hayatı ile yaşayarak öğretmiştir. Eğer bizlerde Allah’ın rızasını kazanmak istiyorsak, Peygamberimizin bizlere öğretmiş olduğu duaları günlük hayatımızda yapmalı ve yüce Allah’ı zikretmeliyiz.

Bu şekilde yaşanılan bir hayat ise, yüce Yaradanın rızasını kazanmayı sağlayacak ve Müslümanın dünya ve ahiret hayatını mamur edecektir. Allah-u Teala da kullarına Kuran-ı Kerim’de, kendisine dua etmelerini ve kendisini zikretmelerini emretmektedir. Müslüman bir kişinin yaşamında duanın önemi son derece önemlidir ve her yaptığı işi dua üzerine yapmalıdır. Bu şekilde yapılan ameller ise hem bereketli olacak, hem de kendisinin huzurlu bir yaşam sürmesini sağlayacaktır.

Günlük yapılması gereken dualar ve zikirlerden bazıları şunlardır.

 • Günde 100 defa estağfirullah diyen bir Müslümanın alacağı sevap oldukça büyüktür. Bu zikre devam eden bir kişinin 100 günahı silinir.
 • İhlas Suresini her gün okuyan kişinin evine yoksulluk uğramaz. (Kaynak : Kurtubi)
 • İhlas Suresini günde 50 defa okuyan bir Müslümanın, 50 yıllık günahını Allah affeder. (Kaynak : Darimi)
 • Günde 1000 defa Peygamberimize salavat getiren bir Müslüman, ölürken cennette gideceği yeri görür ve bu şekilde ruhunu teslim eder.
 • Yüzünün kıyamet günü ay gibi parlamasını isteyen kişi, günde 100 defa Kelime-i Tevhid zikrine devam etsin. Kelime-i Tevhid; La ilahe illallah demektir.
 • Sübanallahi ve bi hamdihi zikrini günde 100 defa okuyan bir Müslüman, çok büyük sevaplara nail olur. (Kaynak : Deylemi)
 • Eğer bir Müslüman şehit olarak ölmek ve şehitlik makamına yükselmek isterse, günde 25 defa şu duayı okusun. ”Allahümme barik li fil mevt, ve fi ma bağdel mevt” (Kaynak : Reddül Muhtar)

Bu dua ve zikirlerin dışında günlük okunması gereken birçok farklı zikirler bulunmaktadır. Sevabı çok olan bu zikirler, Allah’ın okuyan kişiyi bağışlamasını sağlayacak ve cennete gitmesi çok kolay olacaktır.

En Güçlü ve Tesirli Dualar

Dua etmek Müslümana yakışan bir davranıştır. İmanlı olarak yaşayan bir Müslümanın dünya hayatında yapacağı dua ve zikirler, kendisinin iki dünya da rahat bir yaşam sürmesini sağlayacaktır. Kuran-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde belirtilen oldukça güçlü ve tesirli dualar bulunmaktadır. Bu ayetleri belli gün ve zamanlarda okumak ise, kısa sürede yapılan duanın kabul olmasını sağlayacaktır. Bayram geceleri, Cuma geceleri ve Ramazan ayında yapılan ve tesirini kısa süre içerisinde gösteren güçlü dualar bulunmaktadır. Bu duaları Peygamberimiz bizlere hadisleri ile öğretmiş ve yapmamızı tavsiye etmiştir.

En güçlü ve tesirli dualar arasında şunlar yer almaktadır.

 • Salat-ı Münciye ve Salat-ı Tefriciye duaları.
 • İsmi Azam duası.
 • Ayetel Kürsi duası.
 • Fatiha Suresi.
 • Kenzül Arş duası.
 • Cevşenül Kebir duası.

tesirini kısa sürede gösteren ve Müslümanların sık bir şekilde okuması gereken dualardır. Bu dualar hem maddi sıkıntılardan kurtulmak, hem de şifa bulmak için çokça okunmalıdır. Duanın daha tesirli olduğu zamanlar bulunmaktadır. Yağmur yağarken ve Cuma geceleri yapılan dualar kısa sürede etkisini göstermektedir.

Fakat duanın tesirli olması için Müslümanın, üzerine düşen farz ve vacip ibadetleri yapması gereklidir. Aynı zamanda büyük günahlardan kaçmalı ve gıybet gibi haram olan şeyler ile ilişkisini kesmelidir. Bu şekilde yapılan duanın etkisini çok kısa sürede görecek, yüce Allah kendisine edilen duayı kabul edecektir.

Günlük Kısa Dualar ve Anlamları

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi vessellem) günlük dua eder ve her türlü kötülükten Allah’a sığınırdı. Hatta geceleri ayakları şişene kadar namaz kılar ve yüce Yaradanı uzun uzun zikrederdi. Bu halini gören Hazreti Ayşe annemiz ise kendisine, ey Allah’ın Rasülu, Allah senin tüm günahlarını bağışladığı halde sen neden bu kadar kendini yoruyorsun ve kendine zulüm ediyorsun demiştir.

Peygamberimiz ise Hazreti Ayşe’ye, ya Ayşe Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı? cevabını vermiş ve yüce Allah’a dua edilmesinin önemini bizzat yaşayarak göstermiştir. Biz ümmetine ise günlük yapabileceği kısa dualar öğretmiş ve bunları yapmamızı tavsiye etmiştir. Peygamberimiz günlük yemek yerken ve uyurken kısa dualar yapardı. Bu duaları yapmak ise Peygamber sünnetine tabi olacağı için, Müslümanın sevap kazanmasını sağlayacaktır.

Efendimizin bizlere öğrettiği kısa dualar şunlardır.

 • Bir işe başlarken şu dua yapılmalıdır. ”Rabbiş rahli sadri ve yessirli emri” Anlamı : Allah’ım başlayacağım işime bana kolay eyle. Dilimde ki tutukluğu gider ve sözümün anlaşılmasını sağla. (Kaynak : Taha Suresi 25-26-27-28)
 • Tuvalete girerken şu kısa dua okunmalıdır. ”Allahümme inni euzü bike minel hubsi vel hebais” Anlamı : Allah’ım pis ve kötü olan tüm şeylerden sana sığınırım. (Kaynak : Ebu Davud)
 • Tuvaletten çıkarken okunması gereken kısa dua şu şekilde olmalıdır. ”Elhamdülilla hillezi ezhebe anil eza ve afani bin zalik. Gufraneke ya Rabbi” Anlamı : Beni kötülüklerden koruyan Allah’a hamdolsun. Ya Rabbi beni lütfun ile bağışla. (Kaynak : Ebu Davud)
 • Peygamberimizin yemekten önce ve sonra yapmış olduğu günlük kısa dualar bulunmaktadır. Yemekten önce yapılan dualar ise şunlardır. ”Allahümme barik lena fima razektena ve kına azabennar” Anlamı : Allah’ım rızık olarak bana vermiş olduğun nimeti bereketlendir. Bizleri cehennem ateşinden koru ya Rabbi.
 • Yemekten sonra yapılması gereken kısa dua şu şekildedir. ”Elhamdülilla hillezi et amane ve sekane ve cealna ve haza razeknahi min gayri havlin minni ve la kuvvetin” Anlamı : Benim kuvvetim az iken bana bu yemeği yediren Allah’a hamd olsun. Bana rızık veren Allah’a şükürler olsun.

Peygamberimizin günlük hayatında hiç bırakmadığı kısa duaları ezberlemek ve hayatımıza nakletmek, bizlerin yemek yerken de sevap kazanmasını sağlayacaktır.

Akşam Okunması Gereken Dualar

Peygamber Efendimizin hem akşam namazından sonra hem de yatarken okumuş olduğu özel dualar vardır. Peygamberimiz bu kısa duaları okumayı terk etmezdi. Bizler de akşam okunması gereken duaları okuyarak, Peygamberimizin sünnetine tabi olup sevap kazanabiliriz.

Bu dualardan bazıları şunlardır.

 • Peygamberimiz yatmadan önce şu duaları okurdu. ”Allahümme bismike emütü ve ahya” Anlamı : Allah’ım senin ismin ile ölür ve yine senin ismin ile dirilirim.
 • Akşam namazı için ezan okunduğu zaman, Peygamberimiz dua ederdi. ”Allahümme Rabbe hazihid davetit tamme. Ves sellatil kayime, Ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved derecetel rafiyetel aliye. İlahi fe bağsu makamen mahmudüllezi ve atte. İnneke la tuhliful miad” Anlamı : Bu davetin ve kılınacak olan namazın sahibi olan Allah’ım. Sen Muhammed’e (salllahu aleyhi vessellem) vesileyi, fazileti ve dereceyi ver. Sen Efendimizi vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır.

Aynı zamanda sabah ve akşam okuması çok büyük sevap olan kısa dualar bulunmaktadır. Bu dua ise şu şekilde okunmalıdır. ”Bismilllahillezi la yedurru, measmihi şeyün fil ardi ve la fis semai ve hüves semiül alim. Bu duanın fazileti oldukça fazladır. Üç defa sabah akşam okunması halinde, okuyan kişiye hiç bir büyücü ve zalim kötülük yapamaz. (Kaynak : Müslim Zikir 37) Bu dua hakkında birçok farklı sahih hadis-i şerif rivayeti bulunmaktadır. Akşam her türlü afetten ve yangından korunma duası olarak da okunabilir.

YAZAR BİLGİSİ
Gizem
Dinimiz hakkında aslında ne kadarda az şey bildiğimizin farkında mıyız? Gelin hep birlikte bilgi açığımızı kapatalım. Araştırma yaptığım konularda edindiğim bilgileri sizlere de aktaracağım.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.