Er Rafi Enerjisi Fazileti ve Sırları

31.10.2022
5.411
Er Rafi Enerjisi Fazileti ve Sırları

Er Rafi Allah’ın en güzel isimlerinden biridir. Er Rafi Kuran-ı Kerimde Vakıa ve Enam sürelerinde geçmektedir. Er Rafi zikir edilerek yapılan dualardandır. Bilindiği gibi esmalar kişilerin hayatlarına olumlu etki ederek bu dünyada daha iyi yaşamalarına fayda sağlamaktadır. Ya Rafi Allah’a yakarış ve kurtuluş anlamı taşır. Esma’nın okunma amacı konum ve mevki yükseltmektir. Çünkü Er Rafi derecelerin yükselmesi anlamına gelmektedir.

Hayatımızda ister kariyer anlamında olsun ister ilişkilerde kademe atlamak veya yükselmek isteyenler Er Rafi ismini esmanın değerince okumaları oldukça yararlı olabilmektedir. Er Rafi isminin zikredilmesi neticesinde kişi bulunduğu konumdan yükselir ve rahat bir hayat yaşayabilir. Allah’ın bu yüce ismi her gün zikredilmelidir. Bırakmadan severek zikredildiğinde oldukça etkisi hissedilmektedir. Er Rafi ismi Ebced değerince zikredildiğinde istenilen kapı aralanmış olacaktır.

Er Rafi Nedir?

Er Rafi Allah’ın doksan dokuz adından biridir. Ancak Er Rafi nedir nasıl okunmalı birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Özellikle Esma Hüsna konusunda bilgi sahibi olmak tüm kilitli kapıların açılmasında etkili olacaktır. Er Rafi yükselten, derece veren anlamı taşımaktadır.  Allah’ın bu güzel isminin zikredilmesi halinde kişiler sivrilerek büyür ve yüksek yerlere gelir. Özellikle kariyer sahibi olmak isteyenler için enerjisi çok yüksek bir esmadır. Bununla birlikte ilişkiler de kişiyi özelleştiren, sevginin derece atlamasına vesile olabilen Esma olarak kullanılabilmektedir. Elbette ki farklı Esmalarla da çalışılarak çok daha yüksek enerji sağlanabilmektedir.

İşinde yükselmek, insanlar arasında daha güçlü konuma gelmek isteyenler Er Rafi isminin gücünden yararlanabilirler. Esmalar abdestli ya da abdestsiz olarak okunduğundan günlük sayı değerince okunması mümkündür.  Her Esma’nın kişiye farklı bir kapı açtığı unutulmamalıdır. Bu yüzden Esmalar dikkatli ve aksatılmadan zikredilmelidir. Er Rafi zikri 351 adet olduğundan kişiler tarafından kolayca okunmaktadır. Elbette ki ne zaman fayda sağlayacağı Allah’ın takdiridir. Bu yüzden zikir çekerken bırakmamaya özen göstermek gerekir. Kadınlar özel günlerinde de Esma çekebildikleri için zikrin aksatılmasına gerek yoktur.

Er Rafi Enerjisi

Er Rafi oldukça sık kullanılan Esmalardan biridir. Er Rafi enerjisi oldukça kuvvetlidir. Bu esmanın zikredilmesi ile birlikte kişiler giderek mevki sahibi olur. İşlerinden oldukça yükselirler. Özellikle insanlar içinde parmakla gösterilen aranan kişi haline gelirler. Ya Rafi yakarışı ile Allah’a dua eden kişiler insanlar arasında şan şöhret sahibi olurlar. Elbette ki ilişkilerde de Er Rafi isminin önemi büyüktür.  Çünkü derecelendirme anlamı taşıyan bu Esma ilişkilerinde bambaşka konuma gelmesinde etki sağlayabilmektedir.

Her esmanın kendine ait bir enerjisi bulunmaktadır. Ya Rafi ile birçok sorunun üstesinden yükselerek gelebilmek mümkün olabilmektedir. Elbette ki Er Rafi isminin sayı değerleri kullanılarak dua edilmesi çok önemlidir. Esma duaları yaparken kişiler sayı ve katlarını uygulayabilirler. Ancak çok yüksek sayılarda çekilen esmalar kişide rahatsızlık verebilir. Bu yüzden sayılar kilittir ve dikkatle zikredilmelidir. Enerji etkisini gösterirken bazı insanlarda etkiler görülmektedir. Bazı insanlar Esma çekerken göz yaşlarına boğulur. Bazıları ferahlarken bazıları ise sıkıntı duyabilmektedir. Bu tamamen Esmaların etkisidir. Özellikle boğucu his olduğunda esmalar bırakılmadan inatça okunmalıdır.  Bununla birlikle aşırı dozda zikir yapmaktan kaçınılması gerekir. Er Rafi esması sadece sayı değerince çekilmelidir.  Bu sayının katlarını ve sınırı aşıldığında artık bambaşka bir boyuta geçmek mümkündür. Buda kişiler için kaldırılamaz ve rahatsızlık yaratır.

Er Rafi Esması

Esmalar zikredilerek yapılan çalışmalardır. Sayı adedi neyse o şekilde çekilmesi oldukça önemlidir. Her esmanın sayı değeri olması zikri o adette çekilmesi için verilen uyarıdır. Dolayısı ile Er Rafi esması günlük olarak 351 adet çekilmelidir. Eksik olmaması Ya Rafi enerjisinin kişiye etki edebilmesi için gereklidir. Bu durumda eksik olmasındansa fazla olması sorun olmayacaktır. Bazen zikir çekerken insanlar şaşırabilmektedir. Burada şaşırmamak, dilin dolaşmaması için yavaş bir şekilde telaffuz edilmelidir.

Ya Rafi işinden çıkamadığınız sorunlar karşısında düştüğünüzde sizi kaldıracaktır. Her zaman kariyer veya ilişki maksadı ile okunmaz. Bazen maddi veya manevi yorgunluklarda düştüğünüzde Allah’ın Rafi ismine sığındığınızda her şeyin değiştiğini göreceksiniz. Ancak etkisini hissetmek için bir kere çekmek yeterli değildir. Bu yüzden kişiler vird edinmek çok önemlidir. Esmaların enerjileri severek ve tereddütsüz okunduğunda zamanla ortaya çıkmaktadır.   Kişiler işlerinde başarı sağlamak, çevrelerinde sevilen bir kişilik olmak kıymet görmek için Er Rafi ismini devamlı okumalıdır. Kişi kendi okuyamıyorsa örneğin anne çocuğunun yükselmesi adına, eş kocasının mevki sahibi olması adına esmayı zikredebilir bunda bir sakınca yoktur. Ancak esmalar kişinin iradesine etki etmek için kullanılmamalıdır. Örnek vermek gerekirse haram bir ilişkide değer görmek adına Er Rafi okunmamalıdır.  Kişiler esma okurken hayırlı iş işin olup olmadığının ayrımına da varmalıdır.

Er Rafi Fazileti

Her esmanın olduğu gibi Er Rafi isminin de faziletleri mevcuttur. Er Rafi Fazileti oldukça fazladır. Kişinin rızkını bollaştıran, ummadığı kapılar açan çok güçlü bir esmadır. Kişi Er Rafi ismini sürekli olarak zikretmeye başladığında maddi ve manevi olarak yükselmeyi fark edecektir.   Kişiler genellikle Ya Rafi şeklinde zikir etmektedir. Ancak yüce Allah’ın isimlerini duamıza kattığımızda, zikrettiğimizde “Celle Celalühü” demek yaptığımız zikre derin anlam yüklemektedir. “Ya Rafi Celle Celalühü” demek Allaha duyduğumuz saygıyı belirtmektedir.  Her zikirde Celle Celalühü demek Allah’ın büyüklüğünü, yüceliğini saygıyla ifade etmemizi sağlamaktadır.

Er Rafi esması ile kişiler gittikçe güçlenmektedir. Düştüğünde kalkmak çok daha kolay olacaktır. Makam ve mevki sahibi olmak isteyenler bu esmayı okuduklarında kısa zaman içinde istediklerine kavuşurlar. İnsan ilişkilerinde de Rafi esmasının büyük faydası bulunur. Rafi esması ile ilişki bağlarını kuvvetlendirip yüceltmek mümkün olmaktadır.  Ayrıca kişiler üzüntülerini, kaygılarını bertaraf eder.

Er Rafi Çekenler

Birçok insan Er Rafi esmasının insanlar üzerinde nasıl bir tesir yarattığını merak etmektedir. Bu yüzden Er Rafi çekenler tecrübelerini diğer insanlarla paylaşmak istemektedir. Sonuç itibari ile esmalar oldukça kolayca dua etmemizi sağlayan Allah’ın isimleridir. Er Rafi ismi ayrıca kişilerin korkularından emin olmasına, korkulan neyse onun küçültüp kişinin korku karşısında devleşmesine neden olur.  Er Rafi isminin oldukça gizemli bir enerjisi vardır.  Maddi ve manevi her şey için Rafi ismi çekilebilir.

Elbette ki her insanın esmaları kullanma durumu farklıdır. Kimi isinde mevki sahibi olabilmek için, kişi sevdiği gözünde kıymet görebilmek için Er Rafi ismini zikretmektedir. İster maddi ister manevi birçok durumda Er Rafi ismi çekilebilmektedir. 351 kere çekilen yükseliş esması birçok insanın hayatında inanılmaz değişikliklere yol açmıştır.  Toplum önünde itibar kazanmak isteyenler Er Rafi ismini her gün aksatmadan çekmelidir. Esmalar dünya hayatının daha güzelleşmesi için oldukça faydalı olmaktadır.  Esmaların gizli etkileri vardır. Kişiler için bir anahtardır. Rafi ismi derecelerini yükseltmek isteyenler için oldukça faydalı olacaktır.

Er Rafi Ne Demek?

Esmaları çekerken ismin anlamını bilmek çok önemlidir. Her esmanın etkisi farklıdır. Bazı esmalar bıçak kadar keskindir. Bu yüzden anlamları bilip zikretmek oldukça önem arz eder. Er Rafi ne demek bilmek esmanın enerjisini hissetmemiz için gereklidir. Bilmeden Esma okunmaz. Bilerek anlayarak zikir etmek çok daha hayırlıdır. Er Rafi yukarı kaldıran ve yükselten anlamı taşımaktadır. Özellikle maddi olanakların iyileşmesi, bolluk bereketi çekmek için Er Rafi ismi oldukça yararlı olacaktır.

Er Rafi derece atlama ve onurlandırılma anlamına gelmektedir. Yokluktan varlığa yükselten yüce Allah’ın ismidir. Bu yüzden çokça zikredilmeli ve bırakılmamalıdır. Esma enerjileri bu anda oluşmaz bu ama bir anda etkisi yitirilebilir. Bu yüzden devamlı zikir hayatınızı daha anlamlı kılacaktır.

 

Er Rafi Mucize Dualar

Allah en güzel duaların isimleri ile olanlar olduğunu buyurmuştur. Bu yüzden Er Rafi mucize dualar arasında yer almaktadır. Mucizeleri hayatımıza çekmek için Allah’ın isimlerini zikretmek çok önemlidir. Zamanla Esmaların enerjisi hayatımıza yansıyacaktır. Er Rafi mucize yaratan Allah’ın isimlerindendir. Allah’ın her ismi insana çeşitli kapıların açılmasına sebebiyet vermektedir. Bu yüzden her Esma öğrenilmeli ve ezberlenmelidir. Sayı değerleri bilinmeli ve ne faziletleri olduğu incelenmelidir.

Er Rafi başarılı olmak için kullanılan güzel Esmalardandır. Ayrıca olumsuz olaylardan kurtulma ve yükselişe geçebilmek içinde bu Esma’nın kullanılması oldukça fayda sağlayacaktır. Başarısızlıklar sonucu hayata karşı yenik hissediyorsa Er Rafi içinde bulunulan durumdan kurtarıp zirveye taşıyacaktır. Bununla birlikte zikir çalışmaları aksatılmadan yapıldığı takdirde mucizeler ardı ardına hayatınıza gelecektir.

Er Rafi Ebced Değeri

Allah’ın doksan dokuz ismi insanların zikretmesi ve faydalanması üzerine Kuran’da süreler içerisinde geçmektedir.  Her ismin bir anlamı olduğu gibi sayı değeri bulunmaktadır. Bu sayılar sayesinde esmalarına kaç kere zikredileceği bilinmektedir. Er Rafi Ebced Değeri çok yüksek olmayan Esmalardandır. Bu sebeple günlük zikredilmesi oldukça kolay olmaktadır. Ya Rafi Esması 351 Ebced değerine sahiptir. Bu zikir her gün 351 kere çekilmelidir. Düzenli ve aynı saatlerde çekildiğinde çok daha hızlı mucize kapılarını aralamak mümkün olacaktır.

Ebced değeri sayesinde Allah’ın doksan dokuz ismi ile dua etmek mümkün olmaktadır. Yakarış ile saygı ile çekilmesi oldukça önemlidir. Bu yüzden Ya kelimesi Esmaların başına konduğunda sadece Allahtan yardım istediğimizi yüce makama belirtiriz.  Ebced değerinin dışına çıkılması uygun değildir. Çünkü bu sayılar anahtarın kilidi olarak verilmiştir. İstediğimiz kapının açılması için uygun anahtarı bulmamız gerekir. Sayılar burada çok önemlidir bu yüzden ne eksik ne fazla olmalıdır.

Er Rafi Okuyanların Yorumları

Er Rafi ismi çok özel Esmalardan biridir. İşinden çıkılmayan durumlar içinde, başarılı olmak içinde, değer görebilmek içinde okunabilmektedir.  Herkesin Esma deneyimi farklıdır. Okuma nedenleri apayrıdır. Er Rafi ismi ile konu ne olursa olsun yükselmek kaçınılmazdır. Er Rafi Okuyanların Yorumları kişileri teşvik etmektedir. Ancak Esmaların enerjiklerini tam alabilmek adına kimse ile paylaşmamak çok önemlidir. Elbette ki fikir beyan edebilir, öneri yapabiliriz. Ancak herkesin durumu ve Esma ihtiyacı ayrı olabilir.  Bu yüzden öneri yaparken de dikkatli olmakta fayda vardır. Bununla birlikte her Esma her kişi için uygun olmayabilir. Bu yüzden Esma okurken içeriklerini iyi bilmek gerekir. Ayrıca Ebced değerlerinde fazla okunmaması oldukça yararlı olacaktır.

Er Rafi ismi ile hayatına güzellikleri çeken kişiler ne olduğu hakkında yorum yapmamalıdır. Sadece faziletleri hakkında bilgi vermeleri önerilmektedir. Bununla birlikte Er Rafi ismi herkes için hızlı tesir etmeyebilir. Kimi kırk günde istediği şeye kavuşurken kimde seneler sonra istediği yükselişe geçebilir. Bu yüzden esmalar bana tesir etmedi diyerekten bırakılmamalıdır. Herkesin bir zamanı ve vakti vardır. Bu yüzden sabırla günlük zikirlerin yapılması önerilmektedir.

YAZAR BİLGİSİ
Erhan
Ben Erhan. Dinimiz hakkında araştırma yapmayı severim ve kendi öğrendiğim faydalı bilgileri siz kardeşlerimle de paylaşmaktan memnun olurum. Bana destek olmak için konularıma yorum yapabilirsiniz. Sevgilerimle,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.