Enam Suresi Neye İyi Gelir? Enam Suresinin Üç Ayeti Ne İçin Okunur?

19.07.2022
1.043
Enam Suresi Neye İyi Gelir? Enam Suresinin Üç Ayeti Ne İçin Okunur?

Enam Suresi

Enam Suresi Kuran-ı Kerim’in altıncı suresidir. Kelime anlamı olarak Enam; deve, koyun, keçi ve sığır gibi hayvanları ifade etmektedir. Enam Suresinin içerisinde geçen konular ise farklıdır. Tevhid inancını anlatan Enam Suresi aynı zamanda, peygamberlik ve ahiretlik ile ilgili konuları da ele almıştır. Surenin temel ahlak kuralları arasında, batıl inançların yanlış olduğu ve tevhid dışı inanç olan küfrün reddedilmesi ele alınmıştır.

Mekke döneminde nazil olan bir suredir. Günümüze kadar gelen rivayetler doğrultusunda surenin 91, 92 ve 93’üncü ayetleri ile beraber 151, 152 ve 153’üncü ayetleri de Medine’de inmiştir. Enam Suresi aynı zamanda okunması halinde Müslümanlara şifa olmaktadır ve fazileti saymakla bitmeyen bir suredir. Bu sure hakkında Hazreti Ömer (radiyallahu anh) ve Hazreti Ali (keramallahu veche) gibi büyük sahabelerin rivayetleri vardır.

Bu sure hakkında Hazreti Ömer (radiyallahu anh) şöyle demiştir. ”Bu sure Kuran-ı Kerim’in özel ve seçkin surelerinden bir tanesidir” (Kaynak : Darimi, Fezailül Kuran -17). Hazreti Ali (radiyallahu anh) Efendimiz de bu sure ile ilgili şöyle buyurmuştur. ” Enam Suresini okuyan bir Müslüman, yüce Allah’ın rızasını kazanır” şeklinde günümüze gelen rivayetler vardır. (Kaynak : İbn Atiyye 2/265)

Enam Suresi Kaç Sayfa?

Enam Suresi olarak bilinen ve faziletleri saymakla bitmeyen bu surenin diğer bir ismi ise Hüccet Suresi’dir. Enam Suresi kaç sayfa? sorusu ise Müslümanların en çok merak ettiği konular içerisinde yer almaktadır. Bu sure toplam 165 ayetten ve 3055 kelimeden oluşmaktadır.

Kuran-ı Kerim’in 7’inci cüzünde yer alan bu sure, 127’inci sayfadan başlar ve 149’uncu sayfada sona erer. Mushafta yer alan sıralamada bu sure 6’ıncı olup, iniş sırasına göre Kuran’ın 55’inci suresidir. Kuran-ı Kerim’de yer alan Hicr Suresinden sonra ve Saffat Suresinden önce nazil olmuştur. Ayetlerin çoğu Mekke’de Efendimize inmiştir. Sevgili Peygamberimiz ise namazlarını kılarken bu sureyi çokça okur ve ümmetine okumasını tavsiye ederdi.

Enam Suresinin Üç Ayeti Ne İçin Okunur?

Kuran-ı Kerim’in 114 suresi içerisinde yer alan Enam Suresi ise, okunması halinde kişinin maddi ve manevi fayda görmesini sağlayacak, kendisi de her okumada sevap kazanacaktır. Bu surenin bazı ayetleri ise stres ve sıkıntı gibi durumlarda okunmalıdır. Bu gibi psikolojik sıkıntılara maruz kalanlar, mutlaka Enam Suresinin üç ayetini okumalıdırlar.

Enam Suresinin üç ayeti aynı zamanda maddi geçim sıkıntısı çekenleri de okumaları gereken bölümdür. Sevgili Peygamberimiz ise Enam Suresinin faziletleri ile ilgili bazı hadis-i şerifler beyan etmiştir. Bu sure ile ilgili günümüze kadar gelen sahih hadisler vardır.

Peygamberimiz ise bu surenin bazı ayetlerinin sıkıntı ve hastalıklara maruz kalmış olan kişiler tarafından okuması gerektiğini söylemiştir. Siz de eğer her türlü maddi ve manevi çöküntü yaşıyorsanız, müminlere şifa olan Kuran-ı Kerim’i ve içerisinde yer alan Enam Suresini okuyabilir ve faziletlerinden faydalanabilirsiniz.

Enam Suresi Hangi Peygamber?

Enam Suresi hangi Peygamber ile ilgilidir? sorusu ise, özellikle bu sure hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyenlerin merak ettiği hususlar içerisinde yer almaktadır. Bu surenin 76, 77 ve 78’in ayet-i kerimeleri Hazreti İbrahim den (aleyhisellam) bahsetmektedir. Bu ayetlerde Hazreti İbrahim Peygamber insanlara, müşriklerin ortak koştuklarından uzak olduğunu söylemektedir.

Aynı zamanda Hazreti İbrahim Peygamber bu ayetlerde müşrik olmadığını ve hanif bir mümin olarak yüzünü, her şeyin yaratıcısı olan Allah’a döndüğünü ifade etmektedir. Enam Suresinin 76, 77, 78 ayetlerinde müşriklerin güneşin büyüklüğü ve küçüklüğü doğrultusunda kendilerine ilah edinmeleri konuları yer almaktadır.

Enam Suresinin İlk Üç Ayeti Nedir?

Enam Suresinin ilk üç ayeti yüce Allah’ın varlığını ve birliğini ifade eden, tevhid inancını ortaya koyan ayetlerdir. Bu surenin ilk üç ayetini hem namaz içerisinde, hem de namaz dışında okuyanlar büyük sevaplara mazhar olurlar. Aynı zamanda faziletlerinden de kısa sürede istifade edeceklerdir.

Bu ayetlerin okunuşu ve anlamları şu şekildedir.

 • Elhamdülilla hilleziy halakas semavati vel ard(a) ve cealez zulümati ven nur, sümmellenize keferu bi Rabbihim yadilun(e).
 • Huvelleziy halakakum min tinin sümme gada ecela, ve ecelun musemmen indehu sümme entum temterun.
 • Ve hüvallahu fis semavati ve fil ard(ı), yağlemu sırrakum ve cehrekum ve yağlemu ma teksibun.

Enam Suresinin Anlamı :

 • Hamd yerleri, gökleri ve bunların arasında yer alan her şeyi yaratan, yarattıklarına ışık veren ve bunları var eden Allah’a aittir.
 • Yüce Allah sizleri özel bir çamurdan yarattı. Ve sonra ecel zamanına kadar sizlerin hayatınızı belli bir süreye kadar takdir etti. Yüce Yaradan katında bir ecel daha bulunmaktadır. Ama siz bundan hale şüphe ediyorsunuz.
 • O (Allah) yerde ve göklerde tek olandır. Onun hiç bir ortağı, eşi ve benzeri yoktur. O herkesin yaptığı gizli ve açık olan şeyleri bilmektedir. O neyi yapmak istediğinizi de bilmektedir.

Surenin ilk üç ayeti yüce Allah’ın kendisini övmesi ile ilgilidir. Allah uluhiyet vasfına sahiptir ve kendini en güzel şekilde öven yaratıcıdır. Bu suresinin ilk üç ayetini okuyan bir Müslüman, ölüm anında hiç bir şekilde iman tehlikesi içerisinde olmaz. Bu surenin başta yer alan ilk üç ayetine inanan Müslüman, imanını kurtarmış bir şekilde yüce Allah’a kavuşur.

Enam Suresi Neye İyi Gelir?

Enam Suresi neye iyi gelir? suali Müslümanların en çok sure hakkında öğrenmek istediği konulardır. Faziletleri ve faydaları oldukça fazla olan Enam Suresi, okuyan kişilerin aynı zamanda yüce Allah’ın rızasını kazanmasını vesile olacaktır. Enam Suresi ve faydaları hakkında günümüze kadar gelen ve geçerli olan hadisler bulunmaktadır.

Bu hadislerde Enam Suresi ve faziletleri şu şekilde geçmektedir.

 • Bir kişi iftiraya uğramış ise bu sureyi okumalıdır.
 • Hapis ve zindandan kısa sürede kurtulmak isteyen kişiler de Enam Suresini okumalıdırlar.
 • Normal günlerde okunması faydalı olan bu sure, Ramazan ayının ilk günlerinde de okunmalı ve faziletlerinden istifade edilmelidir.
 • Sabah namazını cami veya mescitte cemaat ile beraber kılan kişi eğer Enam Suresinin başında yer alan ilk üç ayetini namazdan sonra okursa, yüce Allah o kişi için tam yetmiş bin melek görevlendirir. Bu melekler ise Enam Suresini okuyan kişinin günahlarının bağışlanması için istiğfarda bulunurlar. Meleklerin bu kişi için ettiği istiğfar ise kıyamete kadar devam eder.

Bu sure aynı zamanda içerisinde bazı sırları da taşımaktadır. Yüce Allah bu sureyi okuyana ummadığı yerden dünya mükafatları verir ve rızkını bereketli yapar. Efendimizin bu sure hakkında beyan ettiği hadis-i şerifte ise şu şekilde bahsedilmektedir.

”Enam Suresini okuyan kişiye melekler hem gece, hem de gündüz salat ederler” Bu sureyi okuyan bir kişiye eğer şeytan musallat olmak isterse, Allah bu sureyi okuyan kuluna 70 bin melek görevlendirir ve bu şeytanın okuyan kişinin kalbine vesvese vermesini önler. (Kaynak : Ruhul Beyan Tefsiri) Bu hadisi ise sahabelerden Ebu Salih rivayet etmiştir.

Enam Suresinin tüm faziletlerinden okuyarak faydalanmak için, öncelikle kalbi olarak bu surenin sırlarına inanmak gereklidir. Eğer bir kişi üzerine farz ve vacip olan ibadetleri yapmaz ise, Enam Suresini kuru kuru okuması kendisine fayda vermez. Çünkü beş vakit kılmak farz, Kuran-ı Kerim ayetlerini okumak ise farz olmayan bir ibadettir. Bu yüzden Enam Suresi gibi diğer önemli surelerin faziletlerinden faydalanmak isterseniz, mutlaka her gün beş vakit namaz kılmalı ve tüm haramlardan kaçmalısınız. Bu şekilde yaşayan bir kişinin Enam Suresini okuması, faydalarından da kısa sürede faydalanmasını sağlayacaktır.

Haşr Suresinin Son Üç Ayeti Ne Zaman Okunur?

Haşr Suresinin son üç ayeti her vakit okunabileceği gibi, özellikle sabah ve akşam namazlarının sonrasında okunmalıdır. Çünkü bu ayetin bu vakitlerde okunmasının faydaları ve faziletleri hakkında Efendimizin sahih ve geçerli hadis-i şerifleri bulunmaktadır. Günümüzde de sabah ve akşam namazlarının camide cemaatle kılınması sonrasında, Haşr Suresinin son üç ayeti müezzin tarafından okunmaktadır ve güçlü bir sünnettir.

İster bu surenin son üç ayetini cemaatle namaz kılarken camide yalnız başınıza, isterseniz de evinizde namazını eda ettikten sonra tek başınıza okuyabilirsiniz. Bazı rivayetlerde Haşr Suresinin son üç ayeti, bazı rivayetlere göre de son 4 ve 5 ayetlerinin okunması sünnettir.

Sevgili Peygamberimiz ise hayatı boyunca bu ayetleri sabah ve akşam namazlarından sonra okumayı terk etmemiştir. Ümmetine de hadisleri ile namazlarının sonrasında bu ayetleri okumayı tavsiye etmiş, okuyanların da birçok faziletlerden faydalanacağından bahsetmiştir.

Bu sure ile ilgili günümüze gelen hadislerden bazıları şunlardır.

 • Büyük sahabelerden Enes bin Malik rivayet etmiştir. Peygamberimiz Haşr Suresinin bir kişinin yatağına yattığı zaman okuması ve o gece üzere ölmesi halinde, şehit olarak öleceğini söylemiştir.
 • Başka bir hadis-i şerifte ise Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim Haşr Suresini okur ve okumaya devam ederse; arş, kürsi, cennet, cehennem, hicab, yerler ve gökler, hayvanlar, kuşlar, haşerat, ağaçlar, dağ, güneş, ay, melekler, hiç geride kalmadan o kişi için istiğfarda bulunur ve onun için de dua ederler.
 • Haşr Suresini okuyan kişinin yüce Allah geçmiş günahlarını, kul hakları hariç bağışlar.
 • Peygamberimiz yatağına yattığı zaman ve uyumadan önce, birkaç tane farklı sure okurdu. Bu surelerden bir tanesi ise Haşr Suresi idi.
 • Bir Müslüman sabaha çıktığı zaman Haşr Suresinin son üç ayetini, üç defa euzubillahisemiulalimimineşşeytaniracim diyerek okursa, o günde de vefat olursa mutlaka cennet o kişiye vacip olur.
 • Haşr Suresinin 21 ve 24’üncü ayetlerini okuyan kişiye yüce Allah tam 70.000 melek gönderir. Bu melekler de o kişinin bağışlanması için kendisine salat eder ve kendisi için istiğfarda bulunurlar. O kişi eğer okuduğu gün ölürse şehit olarak vefat etmiş olur. Eğer akşama vardığında aynı şekilde bu sureyi okumaya denildiği gibi devam ederse, sabaha kadar aynı melekler kendisi için dua ederler. Okuyan mümin ise şehitler mührü ile mühürlenir.

Haşr Suresi sabah ve akşam namazı sonrası okunabileceği gibi, beş vakit namazların içerisinde de okunabilir. Namaz kılmak farz olduğu için, abdestsiz namaz içerisinde bu sure okunmaz. Fakat namaz dışında Haşr Suresini Kuran-ı Kerim’e el sürmeden de ezberden okunabilir.

Bu sureyi okumayı alışkanlık haline getiren hem Peygamberin sünnetine tabi olmuş olur, hem de kendisine vefat edeceği zamanda şehitlik makamı verilir. Bu rivayetler çok güçlü olup, sahih hadisler doğrultusunda günümüze kadar gelmiştir. Bu hadisler ile amel etmek kişinin hem büyük sevap kazanmasını sağlayacak, hem de kendisinin bağışlanmasına vesile olacaktır.

YAZAR BİLGİSİ
İlyas A.
İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Araştırmayı seven disiplinli bir kişiyim. Kitap okumayı ve farklı konular hakkında bilgi sahibi olmayı seviyorum.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.