Çabuk Kabul Olan Dualar

03.09.2021
7.873
Çabuk Kabul Olan Dualar

Dua etmek bir Müslümana yakışan ve imanının gereğini yansıtan davranıştır. Bazı zamanlar dünya hayatında olmasını istediğimiz isteklerimiz için, yüce Allah’a dua ederek, istediğimiz şeylerin olmasını kendisinden isteriz. Fakat dua ederken aceleci olmamak son derece önemlidir. Çünkü duanın bir kabul saati vardır. Bu kabul saatinde ise edilecek olan duaları yüce Yaradan kabul etmektedir. Eğer edeceğiniz duanızın hızlı bir şekilde kabul olmasını isterseniz, öncelikle günlük yaşantınızı düzgün bir şekilde devam ettirmeniz son derece önemlidir.

Çabuk Kabul Olan Dualar Nelerdir?

Bunların başında ise tüm haram olan şeylerden uzak durmanız gereklidir. Zamanında kılınan beş vakit namaz ve helal lokma yemek, duanızın çabuk bir şekilde kabul olmasını sağlayan, önemli etkenlerdir. Bu hususlara dikkat ettiğiniz müddetçe Allah-u Tealaya edeceğiniz dualar kabul olacak ve siz de dileğinize kavuşmuş olacaksınız. Bir Müslüman dua ederken nasıl acele etmemesi gerektiği gibi, duayı da kabul olmuyor diye bırakmaması gereklidir.

Yüce Allah’a arz olunan dualar en sonunda kabul olacak ve sizin de ettiğiniz dua kabul görecektir. Sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden günümüze kadar ulaşan birçok farklı dua vardır. Bu dualar ile yüce Allah’a dua etmek, çabuk bir şekilde duanın kabul olmasını sağlayacaktır. Dua etmeden önce güzel bir abdest olmak, duaya Allah’ın ismi ile başlamak ve sonrasında Peygambere salavat getirmek gereklidir.

Tesirini Hemen Gösteren Dualar

Daha sonra yaptığınız dua arkasına tekrar Peygambere salavat getirirseniz, bu iki salavat arasında edilen duayı yüce Allah, geri çevirmeyecektir. Sizin de duanıza yüce Allah icabet edecek ve arzunuza kavuşmuş olacaksınız. Fakat dua ederken her zaman duanın hayırlısını Allah’tan talep etmeliyiz. Başımıza gelen bazı iyi durumlar, bizlerin bilmediği gibi sonunda kötü ile sonuçlanabilir. Bu gibi durumlardan sakınmak için ise duayı ederken, Allah’tan hayırlısını dilemek en uygun dua etme şekli olacaktır.

Çabuk kabul olan dualar arasında şunlar yer almaktadır.

 • Allahümme eslih zate beynina.
 • Ve ellif beyne gulubina vehdina.
 • Subules selami ve neccina.
 • Minez zulumati ilen nur.
 • Ve cennibel feva hişe ve zahera minha ve ma betan.
 • Allahümme barik lena fi esmaina.
 • Ve ebsarina.
 • Ve gulubina
 • Ve ezvacina.
 • Ve zurriyatina.
 • Ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
 • Ve cealna şakirine.
 • Li niğmetike musnine biha gabiline leha ve etemmeha aleyna.

duası sahih hadis kaynaklarımızdan bizlere kadar gelmiş olan etkili bir duadır. (Kaynak : Hakim, Tebarani)
Anlamı : Allah’ım bizlerin arasını ıslah et. Kalplerimizi birleştir ve esenlik olan yollara yönelt. Bizleri zulmetten kurtar. Bizleri nura kavuştur. Bizleri açık veya gizli olan tüm kötülüklerden uzak eyle. Allah’ım kulaklarımızı, gözlerimizi haramda koru.
Çocuklarımızı bizlere bereketli eyle. Nasuh olan tövbemizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Sen büyük rahmet sahibisin. Bizlere verdiğin nimetin şükrünü, layıkı ile sana eda edebilmeyi nasip et. Nimetini üzerimize bereketin ile tamamla ya Rabbi.

Yıldırım Hızıyla Kabul Olan Dua

Allah’a ettiğiniz duanın hızlı bir şekilde kabul görmesini istiyorsanız, hayatınızı düzgün şekilde yaşamanız son derece önemlidir. Edeceğiniz duanın yediğiniz helal lokma ile de bağlantısı bulunmaktadır. Eğer haram kazanmaya ve yemeye devam ediyor ve Allah’a benim duamı neden kabul etmiyorsun diye sitem de bulunuyorsanız, bu huyunuzdan vazgeçmeniz son derece önemlidir.

Çünkü edeceğiniz duanın bağlantısı tamamen helal rızık ile orantılıdır. Yıldırım hızıyla kabul olan dua da aynı şekilde helal lokma ve yapacağınız ibadetler ile bağlantılıdır. İbadetlerinizi düzgün yapıyor ve kazancınıza haram bulaştırmıyorsanız, yapacağınız şu dua ettiğiniz duanın yıldırım hızı ile kabul olmasını sağlayacaktır.

Yıldırım hızı ile kabul olan dua için şunları yapmak gereklidir.

 • Ya kadiru, Ya zahiru, Ya batinu, Ya latiyfu, Ya habiru, kavlihul hakku ve lehul mülkü yevme yünfehu fis suri alimül gaybi veş şehadeti ve hüvel hakimül habir.
 • Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Kaviyyu, Ya Kadir.

duası, Allah’ın esması ile beraber okunmalıdır.
Anlamı : Terbiye edenlerin en hayırlısı olan Rabbim. Sebepleri yaratan Allah’ım. Boyunları azad eden ve serbest bırakan Allah’ım. Acıyan ve merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Senin Kafi olan ismin ile sana yalvarıyoruz. Bizleri yoktan var eden ve bizlere acıyan Allah’ım. Senin ismine sığınıyoruz. Sen bizleri ismin ile koru. Duamızı kabul ve makbul eyle.

Anında Kabul Olan Dilek Duası

Bir dileğiniz varsa ve ettiğiniz duanın anında kabul olmasını istiyorsanız, Peygamber efendimizin etmiş olduğu gibi dua etmeliyiz. Peygamber Efendimiz de Allah’tan bir şey istediği zaman dua eder ve kendisinden isterdi. Peygamber Efendimizin etmiş olduğu ve anında kabul olan dilek duası ise sahih hadis kitaplarımızda bizlere kadar gelmiştir. Bizler de bir isteğimizin yerine gelmesini istiyorsak, sevgili Peygamberimizin sünnetini takip ederek, onun gibi dua etmeliyiz.

Bu hususta ise Peygamberimizin yanına gözleri görmeyen ve gözlerinin açılmasını isteyen bir kişi geldi. Peygamberimize Allah’a dua etmesini ve gözlerinin açılmasını talep etti. Bunun üzerine Efendimiz adama, abdestini al ve namazını kıldıktan sonra Peygamberini aracı ederek dua et buyurdu. Adam ise Efendimizin dediği şekilde yaparak dua etti ve gözleri açıldı. Eğer biz de samimi bir kalp ile inanarak dua edersek, duamızın anında kabul olacağını Efendimiz bizlere bildirmektedir.

Anında kabul edilen dilek duası şu şekildedir.

 • Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim.
 • Allahümme inni eselüke ya Kadimu.
 • Ya Daimu, Ya Ferdu, Ya Vitru, Ya Ehadü, Ya Samedu, Ya Hayyüm, Ya Kayyüm, Ya zelcelali vel ikram.
 • Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu.
 • Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.

duasını okumak sizin duanızın anında kabul olmasını sağlayacaktır. Fakat dua ederken acele etmemek gereklidir. Allah-u Tealadan namaz ve sabır ile yardım istenmeli ve edepli bir şekilde dua edilmelidir. Haddi aşmadan yapılan tüm duaları ise Allak kabul edecektir.

Çok Etkili Dilek Duası

İslam alimlerince birçok kez tecrübe edinilmiş olan çok etkili dilek duası vardır. Bu duayı 4444 defa usulüne göre okumak, dualarınızın kabul olmasını ve Allah’ın isteğinizi yerine getirmenizi sağlayacaktır. Salat-ı Tefriciye olarak bilinen ve diğer bir adı ile salat-ı nariya olan bu dilek duası, oldukça etkilidir ve okumanız halinde dileğinizin yerine gelmesine sağlayacaktır.

Bu duanın okunuşu ise şu şekildedir.

 • Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala Seyyidina Muhammedin hillezi tenhallü bihi ukadü.
 • Ve tenfericu bihil kurebü ve tukda bihil havaicu ve tünalü bihir regaibü ve hüsnül havatimi.
 • Ve yustaskal gamamu bi vechilil Kerim ve ala alihi ve sahbih.
 • Fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli mağlimün lek.

duası etkili ve hızlı bir şekilde kabul edilmektedir. Duanın anlamı ise şöyledir. ”Allah’ım Efendimiz Muhammed’e kusursuz bir şekilde salat eyle. Senden mükemmel bir şekilde salat ve selamet vermeni niyaz ediyoruz. O senin Peygamberin ki onun yüzü suyu hürmetine bütün dilekler kabul olur. Bütün kazalar ve belalar ortadan kalkar. Bütün sıkıntılar ve hastalıklar gider.

Onun hürmetine bütün ihtiyaçlar giderilir. İstenilen maksatlara ise onun sayesinde ulaşılır. İstenilen güzel sonuçlar ise onun hürmetine kabul edilir. Onun gül yüzü hürmetine yağmur yağar. Allah’ım Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine ve ashabına da her saniye ve dakika salat ve selam eyle. Onun temiz aline ve ashabına da senin bildiğin varlıklar kadar salat eyle”

Yüzde Yüz Kabul Olan Dilek Duası

Yüzde yüz kabul olan dilek duası ise Peygamberlerin etmiş olduğu dualardır. Bu dualar gibi bizler de yüce Allah’a niyaz da bulunursak, Allah-u Teala bizlerin de duasını hızlı bir şekilde kabul edecek ve tüm isteklerimizi bizlere şüphe yoktur ki verecektir. Çünkü Allah kulundan kendisine dua etmesini ve duasını kabul edeceğini buyurmaktadır. Dua etmekten büyüklenene ise, kendisinden başka Rab arasın diye tehdit etmektedir. Bunun için her zaman Allah’a her isteğimiz ve dileğimiz için dua etmeli ve ondan yardım istemeliyiz.

Özellikle bazı zamanlarda edilen duaları Allah hemen kabul etmektedir. Yağmur yağarken, bayram geceleri ve cuma gecesi gibi önemli gecelerde dua etmeyi sıkça yapmalı ve isteğimizi Allah’tan dua ederek istemeliyiz. Bu vakitlerde edilen dualara yüce Allah, yüzde yüz icabet etmektedir. Özellikle Cuma günü ikindi vaktinde öyle bir vakit vardır ki, edilen dua o vakte denk geldiği zaman mutlak kabul görmektedir.

Bu yüzden sinir hali ile de o vakitte kendinize asla yaptığınız hatadan dolayı beddua etmeyiniz. Hayırlı olan duaları ise bu vakitlerde yaparsanız, Allah dualarınızı kısa süre içerisinde kabul edecek, size hayırlı olan muradınızı verecektir. Hazreti Ali Efendimizin arkadaşı olan Kumeyl duası ise, yüzde yüz kabul olan dilek duası içerisinde yer almaktadır. Bu duayı Cuma geceleri yapanların duaları kabul olmaktadır.

Bu dua ise şu şekildedir.

 • Allahümme inni eselükel bi rahmetik.
 • Elleti ve siat kulli şeyin ve haza leha kulli şeyin ve zelle leha kulli şeyin.
 • Bi ceberut kelleti galebte bi ha kulle şeyin.

duası özellikle düşmanlarınızdan emin olmak için okunmalıdır.

Anlamı : Rahman olan Allah’ım. Her şeyi kapsayan rahmetinin hürmetine senden istiyorum. Büyüklüğün ve azametin hakkı için senden istiyorum. Her şey senin karşında boyun eğer ve senin gücün her şeye yeter. Azametin hakkı için sana niyaz ediyorum. Senin gücün her şeye yeter Allah’ım.

YAZAR BİLGİSİ
İlyas A.
İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Araştırmayı seven disiplinli bir kişiyim. Kitap okumayı ve farklı konular hakkında bilgi sahibi olmayı seviyorum.
YORUMLAR

 1. Ahmet kaya dedi ki:

  Allah sizden razı olsun çok faydalı bilgiler çok teşekkür ederim sizlere güzel yürekli insanlar

  1. Emrah dedi ki:

   Allah Sizlerden Razı olsun Bende işsizim içim sıkıntılı huzursuzluk var iş arıyorum duada ediyorum Dediğiniz yazıdaki gibi duayı bırakmamak lazım inş kabul olur herkesin duası yazı okumak harikaydı.

 2. ümit dedi ki:

  allah sizden razı olsun ne güzel dualar paylaşıuorsunuz sizin sayenizde dua öğreniyoruz allah kabul etsin

 3. Kadir dedi ki:

  Herzamn takipdeyim bu tarz bilgileri bize bildirdiğiniz icin teşekkur ederim hepsini tek tek okuyorum 🙏

 4. Barış Geçmen dedi ki:

  Çabuk kabul dualar ile ilgili olarak son derece bilgi verici ve açıklayıcı bir yazı olmuş diyebilirim. Çok teşekkürler.

 5. Betül dedi ki:

  Güzel bir makale olmuş elinize sağlık oldukça iyi. Faydalı bilgiler var.

 6. Selcen yağcıoğlu dedi ki:

  Çok güzel bilgiler vermişsiniz.Bazen nasıl dua edeceğimizi ve duamızın kabul olması için ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz.Allah teala dua edin icabet edeyim diyor.Biz kul olduğumuzu unutuyoruz günlük hayat koşturmasında.Bazen dua etmek aklımıza bile gelmiyor.Sizin sitenizi yeni keşfettim bundan sonra sıkıntılarım için bu siteyi takip edecem.Allah razı olsun böyle bşr site hazırladığınız için.