Birinin Ölmesi İçin Dua & Bir Zalimin Ölmesi İçin Hangi Dua Okunur?

27.12.2023
111.194
Birinin Ölmesi İçin Dua & Bir Zalimin Ölmesi İçin Hangi Dua Okunur?

Birinin ölmesi eğer sizin için çok önemliyse dua okuyarak bir zalimin bu hayattan kopması ölmesini sağlamayı düşünüyorsanız bu mümkün mü bakalım. O kişinin yapmış olduğu kötülükten uzak durması ve o kişinin ıslahı için dua edilmesi en güzel davranıştır. Çünkü İslam dini her zaman için barış ve sulh yolunu seçen ve kötülüklerin ortadan kalkmasını isteyen bir dindir. Bu yüzden bir kişiye veya topluma karşı kötülük yapan bir zalim varsa, o kişinin hidayeti için dua etmek en güzel davranış olacaktır.

Fakat zalim kötülüğünden vazgeçmiyor ve insanlara karşı zulüm yapmaya devam ediyorsa, o kişinin kötülüğünden dolayı cezalanması için dua etmek caizdir. İslam dini böyle bir duanın yapılmasını uygun görmüştür. Zalim kişi eğer yaptığı kötülükte diretiyor ve ıslah yolunu seçmiyorsa, toplumun iyiliği için o kişinin ölmesi en güzel sonuç olacaktır.

Bir Zalimin Ölmesi İçin Hangi Dua Okunur?

Bu kişinin insanlara bir daha zulüm ve kötülük yapmaması için, Kuran-ı Kerim ayetlerine sığınmak ve bu ayetler ile Allah’tan o kişinin ölmesi için dua etmek gerekmektedir. Her ne kadar kişinin yaşamasına izin veren yüce Allah olsa da, o kişinin ölüp ölmemesine de gene Allah-u Teala karar verecektir.

Bir zalimin yapmış olduğu zulüm ise hem kişiye hem de topluma karşı bir imtihandır. Bu yapılan zulüm altında da bazı bilinmeyen ve sadece Allah’ın bildiği sırlar vardır. Eğer zalimin ölmesi için dua ediyor ve duanız kabul olmuyorsa, Allah o kişinin yaşamasını murad etmiştir ve vakti geldiği zamanda, sizin duanızı kabul edecektir.

Bir kişi yapmış olduğu duanın neden kabul olmadığını düşünmemeli ve her şeyin yönlendiricisi olan Allah’a dua etmek de ısrarcı olmalıdır. Vakti geldiği zaman sizin zalimin ölmesi için okuduğunuz duayı kabul edecek ve o kişinin insanlara zulüm etmesinden toplumu kurtaracaktır.

 Düşmanı Öldüren Dua

Toplum içerisinde iyi insanlar olduğu gibi, maalesef fitne çıkaran ve kötülük düşünen kişilerde bulunmaktadır. Bazı kişilerin dostları olduğu gibi, kendisini sevmeyen ve kendisinin kötülüğünü isteyen düşmanları da bulunmaktadır. Bu yaptığı düşmanlığın başlıca sebepleri içerisinde, kişiyi kıskanması ve ona karşı düşman olması gelmektedir. Kişinin elde ettiği bazı başarılardan dolayı, düşmanları bu durumdan rahatsız olur ve o kişinin kötülüğünü ister.

Bu gibi durumlarda ise düşmanlarınızın kötülüğünden korunmak için, yüce Allah’a dua etmeli ve kendisine sığınılmalıdır. Bu kişinin kötülüğünden ise yüce Allah sizleri koruyacaktır. Düşman kişinin şahsına olduğu gibi, bir topluma ve millete karşı da olabilmektedir. Bu yüzden okunacak olan düşmanı öldüren dua, o toplumun düşman kötülüğünden kurtulmasını da sağlayacaktır.

Kuran-ı Kerim’de ise Peygamberimizin yaşamış olduğu bazı hadiseler, kıssalar şeklinde bizlere anlatılmıştır. Peygamberimize iman etmeyen ve kafirliklerinde ısrar eden kişiler, kendisine kötülük yapmak istemişlerdir. Sevgili Peygamberimiz ise düşmanından korunmak için Allah’a dua etmiş ve kendisinin şerrinden korunmuştur.

Birinin Ölmesi İçin Dua

Kendisinin ölmesinden önce ıslahını ve düzelmesini isteyen Peygamberimiz, azıtan ve düzelmeye yanaşmayan düşmanlarına karşı da yüce Allah’a, onların helak olması için dua etmiştir. Biz de Peygamberimizin etmiş olduğu duayı ederek, düşmanlarımızdan korunabiliriz.

Düşmanın ölmesi için şu duayı okuyabilirsiniz.

 • Ves semai zatil buruc. Vel yevmil mevgudi.
 • Ve şahidin ve meşhudin. Kutile ashabül uhdudi.
 • En nari zatel vekudi. İz hüm aleyha kugudün.
 • Ve hüm ala ma yefalune bil mügminine şuhud.
 • Ve ma nekamu minhüm illa en yügminu billahil azizil hamid.
 • Elleziy lehu mülküs semavati vel ardi vallahu ala külli şeyin şehiydün.

Mutlaka okumalısınız Birinin Ölmesi İçin Dua

Birinin ölmesi için dua oldukça etkilidir. Siz de kötülüğüne maruz kalmak istemediğiniz düşmanınızın ölmesini ve size zarar vermesini istemiyorsanız, bu duayı düzenli olarak ve kalpten gelerek okuyunuz. Düzenli olarak okunan bu dua kısa süre içerisinde tesirini gösterecek ve düşmanınıza karşı galip geleceksiniz.

 Zalimin Kahrı İçin Okunacak Dua

Günümüzde ve toplumumuzda yaşayan bazı insanlar, beraber yaşadıkları insanlara zulüm etmektedirler. Bu kişilerin yapmış olduğu kötülüklerden bıkan ve kendisinin helak olmasını isteyen kişiler vardır. Bu kişilerin yapmış olduğu kötülükler, kişinin psikolojik olarak dengesini bozmaktadır.

Bu kişinin zulmünden kurtulmak ve kendisinin tez zamanda kahır olmasını istiyorsanız, okumanız gereken dualar bulunmaktadır. Bu okuyacağınız dua, zalimin kahır olmasını sağlayacaktır. Zalim kişinin kahır olması için gönülden Allah’a sığınan ve dua eden kişilerin duasını yüce Allah, zamanı geldiği zaman kabul edecektir.

Zalimin kahrı için okunacak dua şu şekildedir ve yedi kere okunmalıdır.

 • Allahümme bi satveti ceberuti gahrike.
 • Ve bi surati igaseti nasrike ve bi gayratike li intihaki hurumatike.
 • Ve bi himayetike li menih tema bi ayatike.
 • Neselüke ya Allah, ya Garib, ya Semiu, ya Mucib, ya Seriu, ya Cebbar, ya Mütekebbir, ya Kahhar, ya Şedidul batşi.
 • Ya men la yugcizühü gahrul cebabirati ve la yağzumu, aleyhil helakul mütemerridine minel mulükil eka sirati ve la dail facirati en tecale keyde men kadeni, fi nahrihi ve mekra men mekarani, aiden aleyhi ve hufrate men hafera li vagına hüve fiha.
 • Ve men nesabe li şebeketel hıda icalhü ya Seyyidi, müsagen ileyha ve müsaden fiha ve esiran ledeyha.

duası günde yedi defa okunmalıdır. Bu duayı okumak sizlerin, kötü düşünceli insanların şerrinden korunmanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda size karşı zulüm eden kişinin kötülüğüne maruz kalmayacak ve Allah’ın izni ile kendisinin kahrolmasını sağlayacaksınız.

 Birinin Belasını Bulması İçin Dua

Dinimize göre bela okumak caiz değildir. Fakat bela okunmasını gerektiren bazı nedenler vardır. Mazlum olan bir kişi haksızlığa uğramış ve zulüm altında ise, o kişinin yaşamış olduğu sıkıntılardan dolayı bela okuması caiz olmaktadır. Birinin belasını bulması için dua ise, mazlum olan bir kişiye verilmiş bir ruhsattır. Bu gibi durumda yüce Allah’a dua edilerek, o kişinin belasını bulması için kendisinden yardım istenmelidir. Şüphe yoktur ki Allah, mazlumun duasını hemen kabul edecektir.

Size karşı kötülük yapan bir kişinin belasını bulmasını istiyorsanız, o kişiye karşı önce iyi niyette dua etmek en uygun davranış olacaktır. Size kötülük yapmaya devam ediyor ve zarar veriyorsa, o kişinin belasını Allah’tan bulması için yüce Yaradana dua edilmelidir. Allah kimsenin yaptığı kötülüğü yanına bırakmaz ve kişinin yaptığı zulmü kendisine, hem dünya hem de ahiret hayatında ceza olarak verecektir.

Canınızı çok yakan, malınıza ve namusunuza zarar veren bir kişinin belasını bulması için o kişiye beddua edilebilir. Peygamber Efendimiz de kendisine zulüm eden kişilere karşı zorda kaldığı zamanda beddua etmiştir. Her ne kadar rahmet Peygamberi olarak gönderilmişse de kendisini bir insandır ve nefs sahibidir.

Kendisinin mübarek başına deve işkembesi koyan kafirlere karşı da zorda kalmadıkça beddua etmemiştir. Birinin belasını bulması için dua etmeden önce yapılması gereken en uygun davranış, Peygamber Efendimiz gibi davranmaktadır. Kuran-ı Kerim’de bulunan İnşirah Suresi ise, yüce Allah’tan size karşı kötülük yapanlara karşı okunması gereken en güzel duadır.

 Canını Yakana Okunacak Dua

İnsan bazı zamanlar kendisine yapılan bir kötülüğe karşı çaresiz durumda kalır. Canını yakan ve kendisine kötülü yapan kişilere karşı yapılması gereken en güzel davranış, yüce Allah’a niyaz da bulunmaktadır. Allah’ın güzel ve temiz isimleri ile kendisine dua etmek, yüce Yaradanın kendisine yardım etmesini sağlayacaktır.

Biz Müslümanların örnek alması gereken kişi ise Peygamber Efendimizdir. Kendisi de hayatını devam ettirdiği süre içerisinde, bazı sıkıntılara maruz kalmış ve kafirler kendisinin canını yakmak istemişlerdir. Fakat o her zaman Yüce Allah’a sığınmış ve kendisine dua ederek yardım istemiştir. Canına yakana okunacak dua arasında ise Peygamberimizin okumuş olduğu duayı okumak, en uygun şekilde davranış olacaktır.

”La ilahe illallahul azim. La ilahe illallahul halim. La ilahe illallahul Rabbül arşil azim. La ilahe illallahu Rabbüs semavati ve Rabbül arşil kerim.

Anlamı : Yüce olan Rabbim. Beni tüm sıkıntılarımdan kurtar. Canımı yakanları sen cezalandır. Senin şüphe yoktur ki gücün her şeye yeter. Beni de hayırlı olacak şekilde temizle.

Peygamberimizin etmiş olduğu bu dua harici ise, günde yedi defa okunması gereken dua bulunmaktadır.

Bu duayı da canınızın yandığı zamanda ve sıkıntılı olduğunuz zamanda okuyabilirsiniz.

 • Ve zennuni iz zehebe mugadiben.
 • Fe zanne en len nakdire aleyhi fe nada fiz zulumati.
 • En la ilahe illa ente subaneke.
 • İnni künti minez zalimin.

Anlamı : Yüce Allah’ım seni tenzih ederim. Ben kendime zulüm edenlerden oldum. Seni her şeyden tenzih ederim.

YAZAR BİLGİSİ
İlyas A.
İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Araştırmayı seven disiplinli bir kişiyim. Kitap okumayı ve farklı konular hakkında bilgi sahibi olmayı seviyorum.
YORUMLAR

 1. Nur Lapkan dedi ki:

  Bir zalimin ölmesi için yapılan duanın doğru olduğuna inanmayan biriyim ben. Bence onun hak yoluna yönelmesi ıslah olması yaptıklarından dolayı Allaha haykırıp af dilemesi için tövbekar olması için dua etmenin en doğrusu olduğuna inanıyorum. Yoksa tövbe haşa bir kulun ölümünü düşünmek bunun için dua etmek bir müslümana yakışan bir durum değil bence.

  1. Deniz dedi ki:

   O kişi 70 senedir bir gram değişmemiş, kötülüklerine kötülük katmış zalimliğine zalimlik katmış karşısındaki kişi artık yaşama sevincini yitirmiş sağlıklı ibadet bile edemez duruma gelmişse, son yaşadığı yılları huzur ve sükunetle geçirmek istiyor ise hiçdeğilse, edilir dostum

  2. Hakan dedi ki:

   İnanıyor musun sen kötünün iyi olup pişman olacağına zaten insanın canı iyice yanmasa böyle bir şey ister mi

   1. Hayat aci dedi ki:

    Allah kimseyi ailesi ile sinamasin hergun aci cekiyorum sozlu siddet goruyirum annem tarafindan ve bende bi anneyim

 2. GENÇ SERO dedi ki:

  Gerçekten çok iyi bir site tavsiye ederim. Tebrik ederim

 3. elanur dedi ki:

  hak yoluna yönelmiyorsa ıslah olmuyosa ve yaptığı zulüme devam ediyorsa ozaman dua edin diyo zaten iyi okuyun

  1. Kull dedi ki:

   İçiniz parçalanmamış hiç. Peygambeler de müslümandı, bazıları Allah’a kavimlerinin helak olması için dua etti. Nice iğrenç insanlar dönmeyeceği yada ikiyüzlülük yapacağı aşikardır. Temiz kalpli olacağız diye cahil de olmayın, uyanın

 4. Artkytr dedi ki:

  Y.. T.. Ölsün Diye Dua Ettim Hepinizi Beklerim